Barna i Espira Salamonskogen skal blant annet lage podcast for å markere at Norge ble kristnet.
Barna i Espira Salamonskogen skal blant annet lage podcast for å markere at Norge ble kristnet.

Vil nå ut til hele landet med vikingpodcast fra skolestarterne

Hvor lenge er tusen år? Hadde vikingene stekepanne? Og, hvordan døde Olav den Hellige? Det har barna i Espira Salamonskogen full kontroll på. Nå lager de sin egen podkast om da Norge ble kristnet.

Publisert

Bakgrunnen for podcasten er et historisk samarbeid. I 2024 er det tusen år siden Norge ble kristnet. Det skal markeres. Moster 2024 har som oppgave å markere tusenårsjubileet. Prosjektet eies av Bømlo kommune og Vestland fylkeskommune, men skal nå ut til hele landet.

Og, ikke minst: Siden det er dagens barn og unge som skal forme framtida, har jubileet et ekstra fokus på de yngste.

Det er noe av bakteppet for samarbeidet med Bømlo-barnehagen Espira Salamonskogen. Nå er snart første episode av «M24 barnepodden», en podcast for barn i førskole- og småskolealder, klar for lansering.

- Vi skulle jobbe med vikinger i år, så det passet veldig bra å hive seg med i starten på denne markeringen.

Det sier Erik Larsen, pedagogisk leder på avdelingen der skolespirene går. Han forklarer:

«M24 barnepodden» er tenkt å være et pedagogisk verktøy for barnehager og småtrinnet i skolen. Innholdet vil ha interaktive elementer, der en inviterer lytterne til å sette på pause og diskutere selv, sende oss spørsmål, delta i sanger og komme med ønsker for videre episoder.

Hvorfor Moster?

Men hva handler jubileet egentlig om? På hjemmesidene til Moster 2024 står det blant annet forklart slik, her ført i pennen av professor Gro Steinsland:

Man kan undre seg over hvorfor Moster, et lite sted på Vestlandet, ble så viktig i historien om kristningen av Norge. Kildene forteller at det ble det avholdt et offisielt møte her mellom kong Olav Haraldsson, biskop Grimkjell og tingmennene, trolig i året 1024. Det var jo her Olav Tryggvason hadde gått i land i 995.

Det kan være møtet i 1024 som runesteinen fra Kuli, populært kalt «Norges dåpsattest» , viser til når teksten forteller at kristendommen hadde vært tolv vintre i Norge. På Moster ble kristendommen proklamert som eneste tillatte religion i landet, og her ble de grunnleggende reglene for rett kristenliv fastsatt i lovs form. Kristningsvedtaket har vært en så skjellsettende begivenhet at man regnet ny tid etter det.

Bestemmelsene om kirkehold, dåp, ekteskap, begravelse og mye mer, utgjør den såkalte kristenretten som i noe varierende form ble innlemmet som egen lovbolk i hver av de fire landskapslovene.

Laget studio på avdelingen

- Innføringen av kristenretten legger grunnlaget for vårt demokratiske samfunn. Vi gikk fra norrøn mytologi til kristendommen. Når vi jobber med prosjektet, har vi både fokus på det historiske og dagens samfunn. Vi trekker linjene fra vikingene og fram til de verdiene som preger oss i dag, og prøver å gå litt dypere inn i det, forklarer Larsen, og fortsetter:

Moster 2024: Feirer fortida og former framtida

Informasjon hentet fra hjemmesidene til Moster 2024:

Mitt og ditt 1000-årsjubilé

I 2024 markerar vi at det er 1000 år sidan Olav Den Heilage innførte Kristenretten på Moster. Med dette feirer vi starten på rettsstaten og demokratiet Noreg.

Eit 1000-årsjubilé for barn og unge

Er eit 1000-årsjubilé for heile landet som har eit ekstra fokus på barn og unge, då det er denne generasjonen som skal forma framtida.

Eit 1000-årsjubilé som deltar i debatten!

Vil fokusere på verdiane Noreg er bygd på og lyfte fram den store samtalen om kva Noreg skal vere i framtida, og skal både vere ein folkefest og leggje til rette for debatt om samfunnet vi lever i.

Les mer på hjemmesidene til prosjektet, eller på Facebook.

- Vi skal jobbe med ulike tema hvert år. I år er tematikken «individ og kollektiv», mer spissa mot barn «jeg og alle».

- Men, både kristendom og demokrati høres ganske vanskelig ut å forklare til barna?

- Det er veldig kjekke temaer å jobbe med, men vi må ta det ned noen hakk. Når vi snakker om Norge og demokrati, må vi ta det ned til barnas lille demokrati her i barnehagen. Vi blir nødt til å tenke litt mindre, og ikke så abstrakt. Men det er absolutt mulig. Og så får vi veldig mange gode samtaler ut av å stille de litt store spørsmålene, sier prosjektlederen entusiastisk.

Han forteller at de har laget sitt eget lille studio på avdelingen.

- Podcasten er lagt opp med meg som programleder, og barna som medprogramledere. Den er laget på skikkelig barnehagevis, og blir nok veldig gjenkjennbar for alle som jobber i barnehage: Plutselig er det en unge som ikke vil være med, eller det kommer noen inn som bryter inn i sendingen.

Blir til underveis

Larsen forteller at episodene blir lagt opp slik at det skal være mulig å ta pauser underveis, og at man kan jobbe med egne prosjekter - som for eksempel å lære seg runeskrift.

Etter planen skal det lages i alt åtte episoder. Den første skal publiseres nå i november - deretter er planen å legge ut en ny hver måned.

- Hver episode blir delt i to deler. Den ene tar for seg tema fra samtiden, mens den andre delen går tilbake til vikingetiden. Tema for den første episoden er «Jeg.» Dessuten har vi med oss en gjest i hver episode.

Tanken er at barnehager over hele landet skal kunne la seg inspirere til å jobbe med tematikken.

- Vi kommer også til å oppfordre barnehager til å komme med innspill, eller stille oss spørsmål. Det vil så danne utgangspunkt for de neste episodene.

Del av et større prosjekt

M24 barnepodden er et prosjekt som går inn under M24 barnehage. Det har så langt fått sin egen side på Facebook, og det ligger også mye informasjon om jubileet på hjemmesidene til Moster 2024.

- Kommer det mer enn en podcast fra dere etter hvert?

- Ja, absolutt. Målet er å gjøre jubileet tilgjengelig for alle barn og barnehager i hele landet. Nå starter vi med barnepodden, og så får vi se hva vi gjør videre.

- Hvordan går dette arbeidet inn i det øvrige arbeidet i barnehagen?

- Det er egentlig bare å gå til hjemmesidene til Moster 2024, så ser du det. Alt det jubileet skal formidle og ha fokus på, kan man forankre i rammeplanen. Det var det første vi så da vi begynte å se på hva de skal jobbe med.

Akkurat hva barnehagen skal gjøre videre, er enn så lenge ikke bestemt. Men parallelt med arbeidet med podcasten er Espira Salamonskogen godt i gang med et prosjekt de rett og slett kaller vikingane.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Den første episoden er snart klar til å publiseres - av og med Espira Salamonskogen.</span>
Den første episoden er snart klar til å publiseres - av og med Espira Salamonskogen.

- Det kommer også til å bli tema i podcasten. Også dette prosjektet skal kunne deles med de barnehagene som ønsker å jobbe med det samme temaet, sier Larsen, og legger til at prosjektet skal resultere i en digital utstilling til våren.

Fått mange henvendelser

Selv om den første episoden enda ikke er publisert, og det er lenge til 2024, er barnehagen allerede godt i gang med å feire tusenårsjubileet.

- Ungene kan allerede mye om vikingene. Samtidig er det et tema som i stor grad inspirerer til lek. Og selv om det er vi på vår avdeling som jobber mest med podcasten, er hele barnehagen veldig engasjert. Det engasjementet håper vi å få ut til alle barnehagene i hele landet, sier Erik Larsen, og forteller at de allerede har fått henvendelser fra helt sør til helt nord i landet.

- Moster 2024 er ikke bare et lokalt, men i aller høyeste grad et nasjonalt tusenårsjubileum. I Rammeplanen står det at man skal jobbe med nærmiljøet sitt - når vi har denne historiske hendelsen omtrent på trappa vår, kan vi ikke la være å markere det skikkelig.

Powered by Labrador CMS