DEBATT

«Barna trenger et godt planlagt og tilrettelagt pedagogisk tilbud som kan hjelpe dem å bearbeide det som skjer,» skriver leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.
«Barna trenger et godt planlagt og tilrettelagt pedagogisk tilbud som kan hjelpe dem å bearbeide det som skjer,» skriver leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

«Det er viktig å si ifra når barnehagelærerprofesjonen blir tilsidesatt»

«Vi har understreket at barna nå, kanskje i større grad enn vanlig, trenger et gjennomtenkt, planlagt tilbud som kan korrigeres. For det er mye som er nytt, usikkert og annerledes i samfunnet,» skriver leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Publisert

Da jeg leste ditt innlegg, Njomza, tenkte jeg at du snakker på vegne av mange barnehagelærere. Og jeg er helt enig med deg i ditt budskap: Det er viktig å si ifra når barnehagelærerprofesjonen blir tilsidesatt.

For barnehagen er, også i disse koronatider, en pedagogisk virksomhet.

Det har vært viktig for Utdanningsforbundet å understreke at barnehagelærere skal ha tid til planlegging og etterarbeid, ellers er det umulig å opprettholde et godt tilbud til barna.

Vi har understreket at barna nå, kanskje i større grad enn vanlig, trenger et gjennomtenkt, planlagt tilbud som kan korrigeres. For det er mye som er nytt, usikkert og annerledes i samfunnet.

Barna trenger et godt planlagt og tilrettelagt pedagogisk tilbud som kan hjelpe dem å bearbeide det som skjer.

Skal ha plantid

Derfor ble jeg også litt overrasket når du sier at de tillitsvalgte, sammen med barnehageeiere, har tatt fra barnehagelærere planleggingstiden.

Retten til plantid har vært et diskusjonstema siden barnehagene ble stengt, og det kun var noen som arbeidet i barnehagen.

Vi har utarbeidet et skriv som vi har delt med våre tillitsvalgte, og som ligger på nettsiden vår. Her understreker vi at alle barnehagelærere skal ha plantid, som normalt. Unntaket kan eventuelt være den første uken etter gjenåpning.

Vi har også hatt samtaler med barnehageeiernes organisasjoner om dette – og vi opplever at vi har møtt forståelse.

Redusert åpningstid

Derfor har også vår viktigste kamp for barnehagen i disse ukene vært å beholde muligheten for å redusere barnas oppholdstid i barnehagen. Våre medlemmer har signalisert at dette er en helt nødvendig forutsetning for å kunne overholde smittevernveilederen og samtidig kunne planlegge og evaluere dagene.

Som VG skrev i forrige uke klarte vi faktisk å få departementet til å endre en forskrift som hindret muligheten for redusert arbeidstid.

Men det spørs nok om dette er tilstrekkelig for at barnehagelærere skal kunne holde hodet over vannet.

Grunn til bekymring

Vi har nær kontakt med styrere og andre barnehagelærere, og vi ser at det er all grunn til bekymring for barnehagelæreres arbeidssituasjon, og for barnehagens kvalitet.

Noen beskriver organiseringen som «skjør», som et «korthus som når som helst kan rase sammen». De viser til at ett sykdomstilfelle i personalet kan gi en dominoeffekt i barnehagen, som rammer alle kohortene.

Så igjen: Takk for at du skriver og tar dette opp, Njomza Shabani.

Det ga meg også en viktig anledning til å understreke hva vi vektlegger i Utdanningsforbundet. Og det gir alle våre tillitsvalgte enda en grunn til å fortsette sitt arbeid inn mot barnehageeier. Det er lokale og sentrale myndigheter som sitter på de virkemidlene som trengs for å gjøre hverdagen litt lettere.

Og du har helt rett: Barnehagelærere er like mye lærere som de som jobber i skolen!

Powered by Labrador CMS