Frp-leder Siv Jensen på besøk i Den blå appelsin Kanvas-barnehage.
Frp-leder Siv Jensen på besøk i Den blå appelsin Kanvas-barnehage.

Kutt i pensjonstilskudd blir tema under budsjettforhandlingene

– Forslaget vil føre til at mange barnehager får store økonomiske problemer, sier Frp-leder Siv Jensen. Det foreslåtte kuttet i pensjonstilskuddet til private barnehager vil bli et tema under budsjettforhandlingene med Høyre, KrF og Venstre, opplyser hun.

Publisert Sist oppdatert

At regjeringen vil kutte i pensjonstilskuddet til private barnehager ble kjent da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram tidligere denne måneden.

Frp-leder Siv Jensen er svært kritisk til kuttforslaget.

– Dette svekker likebehandlingen av offentlige og private barnehager. Forslaget vil føre til at mange barnehager får store økonomiske problemer. Vi trenger alle disse barnehagene. Vi trenger konkurranse og mangfold, sier Siv Jensen, som mandag ettermiddag var på besøk i Den blå appelsin Kanvas-barnehage i Oslo.

Jensen frykter at et kutt i pensjonstilskudd vil føre til at flere private barnehager går konkurs.

– Jeg er særlig bekymret for enkeltstående barnehager som har trang økonomi fra før, sier hun.

– Du var selv finansminister da forslaget om kutt ble sendt på høring, har du ingen forståelse for at regjeringen nå ønsker å kutte?

– Nei. Jeg var ikke med på å ta denne beslutningen og jeg ville heller aldri sluppet den igjennom hvis jeg hadde sittet i regjering, sier Jensen.

Bakgrunn: Kutt i pensjonstilskudd

  • Som en integrert del av driftstilskuddet får private barnehager i dag et pensjonspåslag på 13 prosent av lønnskostnadene i de kommunale barnehagene i hjemkommunen.
  • I statsbudsjettet for 2021 har regjeringen foreslått å redusere pensjonstilskuddet til private barnehager, fra 13 til 11 prosent.
  • Samtidig ønsker regjeringen å skjerme de enkeltstående barnehagene, og innføre en overgangsordning. Det betyr at enkeltstående barnehager får utbetalt tilskudd med pensjonspåslag på 13 prosent i 2021, 12 prosent i 2022 og 11 prosent i 2023. Øvrige barnehager får utbetalt tilskudd med pensjonspåslag på 11 prosent fra 2021.
  • Har den private barnehagen pensjonsavtale inngått før 1. januar 2019 og høyere pensjonsutgifter enn det som blir dekket gjennom pensjonspåslaget, har den private barnehagen etter søknad til kommunen krav på å få dekket sine pensjonsutgifter. Den private barnehagens pensjonsutgifter fremgår av barnehagens to år gamle regnskap. Kommunens plikt til å dekke barnehagens pensjonsutgifter er begrenset oppad til kommunens pensjonsutgift per heltidsstilling i egne tilsvarende barnehager.
  • Regjeringen har lagt rapporter fra Telemarksforskning og BDO til grunn når de nå foreslår kuttet i pensjonstilskuddet. Rapportene viser at gjennomsnittlig pensjonsutgifter for private barnehager tilsvarer et påslag på 7,7 prosent. Imidlertid er det stor strid om tallgrunnlaget. Forslaget fra regjeringen bygger på et tallmateriale som både PBL, pensjonsleverandør Storebrand og aktuarfirmaet Lillevold & Partners bestrider.

– Går utover kvaliteten

Også Robert Ullmann, daglig leder i Stiftelsen Kanvas, er på plass i Den blå appelsin denne mandagen. Han forteller at et kutt i pensjonstilskudd vil ramme kvaliteten på tilbudet til barna.

– Vi har ikke penger til overs. Et slikt kutt vil derfor få direkte konsekvens for kvaliteten.

Han peker på at Kanvas blant annet legger vekt på at 50 prosent av de ansatte i barnehagene skal ha barnehagelærerutdanning.

– Andelen pedagoger vil kanskje være noe av det første vi må begynne å kutte ned på dersom regjeringens forslag blir en realitet, sier Ullmann.

Også vikarbruk kan de bli nødt til å stramme inn på, forteller han.

Fem av ti vil gå med underskudd

Kanvas driver 66 barnehager fordelt på 11 kommuner i Norge.

I dag driver fire av ti Kanvas-barnehager med underskudd. Får regjeringen gjennomslag for forslaget sitt vil fem av ti barnehager gå med underskudd, ifølge Ullmann.

Daglig leder i Stiftelsen Kanvas, Robert Ullmann.
Daglig leder i Stiftelsen Kanvas, Robert Ullmann.

– Vi mener forslaget er dårlig utredet. Det er basert på tall fra 2017 og 2018, en tid da man hadde helt andre rammebetingelser enn det man har i dag, sier han.

– Etter at vi fikk bemannings- og pedagognormen tror jeg de færreste eiere av private barnehager opplever at økonomien er romslig. Jeg tror de fleste opplever det motsatte; at kvaliteten veldig ofte er underdekket, sier Ullmann.

Tema under budsjettforhandlingene

Snart skal Frp i budsjettforhandlinger med regjeringspartiene. Siv Jensen opplyser at forslaget om å kutte i pensjonstilskuddet til private barnehager blir et tema under forhandlingene.

– Dette vil være en av sakene som står på vår liste over ting vi må få gjort noe med. Jeg kan garantere at vi kommer til å prøve å få gjort noe med dette forslaget, sier hun.

– Har sett på hele finansieringssystemet

Flere opposisjonspartier, deriblant Frp, har tatt til orde for at det blir feil å justere pensjonstilskuddet uten å se på finansieringsordningen for barnehager som en helhet. Jensen forteller at Frp vil arbeide for at det blir gjort en slik helhetlig gjennomgang av finansieringssystemet.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) mener på sin side at regjeringen har sett på helheten. I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjett uttalte hun følgende:

– Vi har sett på hele finansieringssystemet. Dette var en del av en utredning som ble gjennomført for et par år siden. Da så vi at de andre tilskuddene traff ganske godt med tanke på hva som var de faktiske utgiftene og hva som ble dekket, mens dette var overkompensert. Med denne justeringen så har vi et riktig tilskuddsnivå for private barnehager, sa hun til barnehage.no.

Melby understreket samtidig at barnehager som har høyere pensjonsutgifter enn det som blir dekket gjennom pensjonspåslaget vil kunne søke kommunen om å få disse kostnadene dekket.

Powered by Labrador CMS