Kunnskapsminister Guri Melby og regjeringen foreslår å kutte i pensjonspåslaget til private barnehager.
Kunnskapsminister Guri Melby og regjeringen foreslår å kutte i pensjonspåslaget til private barnehager.

Vil kutte i pensjonstilskuddet til private barnehager

Regjeringen foreslår å redusere pensjonstilskuddet til private barnehager med 220 millioner kroner. Det ble klart da statsbudsjettet ble lagt fram, onsdag.

Publisert Sist oppdatert

– Vi skal ha et godt og mangfoldig barnehagetilbud, med små og store barnehager, og med gode arbeidsforhold for de ansatte. Justeringen i pensjonstilskuddet påvirker ikke pensjonen til de ansatte i de private barnehagene. Det skal sikre at tilskuddet går til å dekke barnehagenes faktiske pensjonsutgifter, og ikke til å dekke andre kostnader eller til å øke overskuddet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V), i en pressemelding.

Det foreslåtte kuttet i pensjonstilskudd har vært omstridt lenge. Helt siden forslaget om en ny barnehagelov ble sendt på høring 26. april i fjor, har departementet vært klar på at private barnehager ikke bør få langt mer i tilskudd til pensjoner enn hva som faktisk brukes på pensjoner til de ansatte.

Og nå har altså regjeringen lagt fram kuttforslaget.

I pressemeldingen fra departementet, pekes det på en rapport hvor det blir slått fast at de private barnehagene nesten fikk én milliard kroner for mye til pensjonsutgifter i 2017. Rapporten har imidlertid vært omstridt, og PBL (Private Barnehagers Landsforbund) bestilte like gjerne sin egen rapport. Den slo fast at pensjonskostnadene for 2017 var på 10,7 prosent av lønnsgrunnlaget for et representativt utvalg barnehager. I tillegg kom kostnader til AFP, noe som for barnehager med PBL-pensjon i gjennomsnitt utgjør 0,8 prosent. Altså en gjennomsnittlig pensjonskostnad på 11,5 prosent.

Regjeringen vil kutte pensjonstilskuddet med 350 millioner kroner, men for å sikre et mangfoldig tilbud vil regjeringen bruke 130 millioner kroner for å skjerme enkeltstående barnehager i 2021, heter det videre i pressemeldingen.

Krevende

Kunnskapsministeren sier til barnehage.no at hun forstår at saken vil være krevende for en del barnehager.

– Særlig for de enkeltstående barnehagene som ikke har en stor eier i ryggen. Derfor skjermer vi dem med en overgangsordning, slik at dette kuttet ikke blir fullt ut gjennomført for dem før 2023, sier Melby.

Bakholdsangrep

PBL-direktør Anne Lindboe har på egne nettsider kalt forslaget et bakholdsangrep på sektoren og hun frykter at det vil gå ut over pensjonene til ansatte. PBL viser videre til at regjeringen i forbindelse med et konsultasjonsmøte med KS i 2014, i en svarmerknad skrev: «Det er videre grunn til å påpeke at rapporten viser en underkompensasjon når det gjelder tilskuddet til kapitalkostnader. Det er derfor viktig at graden av overkompensasjon knyttet til pensjonsutgiftene sees i sammenheng med underkompensasjonen knyttet til kapitaltilskuddet».

Til det sier Melby:

- Jeg forstår at PBL er skuffet, men det har vært meningen at pensjonspåslaget skulle være en direkte kompensasjon for de pensjonsutgiftene de har, sier hun og fortsetter:

- Barnehagene er finansiert ut fra hva den enkelte kommune der barnehagen ligger bruker på barnehage, det er den største delen. Så er det et kapitaltilskudd og et pensjonstilskudd. Kapitaltilskuddet ble justert for noen år siden, som gjør at vi mener at det treffer godt i forhold til de utgiftene de har. Nå justerer vi pensjonspåslaget, og vi mener at vi nå i sum har sikret en 100 prosent finansiering av private barnehager.

Skal ikke gå ut over pensjon

Selv om Melby er klar på at pensjonspåslaget skal kuttes, vil hun understreke at barnehager som har faktiske pensjonsutgifter over 11 prosent har krav på å få dem dekket.

- Du sier at kutt i pensjonspåslaget ikke påvirker pensjonen til ansatte i de private barnehagene. Nå har PBL og arbeidsgiverorganisasjonene i forbindelse med hovedoppgjøret varslet at det kan bli endringer i pensjonen som følge av et slikt forslag. Hva tenker du om det?

- PBL har gjort en viktig jobb for å sikre at ansatte i private barnehager har gode lønns- arbeidsvilkår og også pensjonsavtaler. Det synes jeg er kjempebra, og jeg håper de ønsker å fortsette med det. Men jeg mener likevel ikke at det er riktig at staten skal overkompensere for utgifter de ikke har, sier hun, og forsetter:

- Det er viktig for meg å understreke at dette skal ikke gå ut over de ansattes pensjon. Pengene de har fått for mye, har de ikke brukt på pensjon. De er jo brukt på andre ting, sier statsråden.

Mener de har sett på hele finansieringssystemet

Også opposisjonen har tatt til orde for at det blir helt feil å se på kun kutt i pensjonspåslag, uten å se på hele finansieringsordningen som helhet.

- Vi har sett på hele finansieringssystemet. Dette var en del av en utredning som ble gjennomført for et par år siden. Da så vi at de andre tilskuddene traff ganske godt med tanke på hva som var de faktiske utgiftene og hva som ble dekket, mens dette var overkompensert. Med denne justeringen så har vi et riktig tilskuddsnivå for private barnehager.

- Hva vil du si til barnehageeiere som er bekymret for at dette kan gå ut over deres videre eksistens?

- I den store sammenhengen, så er pensjonspåslaget en veldig liten andel av barnehagenes totale inntekter. Det betyr veldig mye mer for den enkelte barnehage hva kommunen der barnehagen ligger har av budsjetter, enn hva pensjonspåslaget er. Det viktige er helheten i økonomien, sier hun.

Powered by Labrador CMS