DEBATT

Ina Eian er regionleder i Læringsverkstedet: - Jeg er stolt av å jobbe i et kvalitetslokomotiv som Læringsverkstedet, men bekymret for at konsekvensene av reduserte tilskudd vil bety redusert tilbud til barna, skriver hun.
Ina Eian er regionleder i Læringsverkstedet: - Jeg er stolt av å jobbe i et kvalitetslokomotiv som Læringsverkstedet, men bekymret for at konsekvensene av reduserte tilskudd vil bety redusert tilbud til barna, skriver hun.

Hei Guri: Det blir min jobb å spare 300.000 i hver barnehage

Debatten rundt kutt i pensjonstilskudd og kapitaltilskudd fortsetter.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Jeg er regionleder i Læringsverkstedet og er lederen til Marte i Læringsverkstedet Myrvoll Idrettsbarnehage. Som regionleder blir en av mine oppgaver å hjelpe Marte og de andre styrerne i regionen min, å finne ut hvordan vi skal kunne spare ca 300.000 i snitt per barnehage i 2021. Dette for å kunne dekke tapet av vedtatt kutt i kapitaltilskudd og mulig kutt i pensjonstilskudd.

Dette vil dessverre gå ut over tilbudet til barna.

- Ingen får for mye

Uansett hvilke rapporter som legges til grunn for om barnehagene får for mye eller for lite tilskudd til pensjon og kapitalkostnader er jeg sikker på at ingen barnehager opplever å få for mye tilskudd totalt sett. 2020 er et utfordrende år økonomisk med underfinansiert bemanningsnorm. I tillegg står vi midt oppe i en pandemi med krevende smitteverntiltak og betydelig høyere sykefravær hos personalet enn normalt.

Vi har sett frem til «bedre tider» og har hatt tro på at tilskuddene til private barnehager ville øke fra 2021, når vi nå mottar informasjon om tilskuddsnivåene for 2021 er vi i ferd med å miste dette håpet.

Du skriver i ditt svar til Marte at små enkeltstående barnehager har lavere lønnsomhet og mindre økonomisk handlingsrom enn de store barnehagekonsernene. Tilskuddet per barn er det samme om barnehagen er enkeltstående eller en del av et konsern. Læringsverkstedet har tilsvarende resultat som de enkeltstående barnehagene selv om totalsummene hos oss er store fordi vi er over 240 barnehager i et stort fagmiljø.

Ble en bedre barnehage

Jeg har tidligere vært styrer i en enkeltstående barnehage.

Da barnehagen ble kjøpt opp av Læringsverkstedet ble det tydelig at den største forskjellen ikke ble et større økonomisk handlingsrom, men et større pedagogisk fellesskap som var med på å utvikle barnehagen til en enda bedre barnehage. For meg som var styrer betydde det svært mye å få et nettverk med støtte og ressurser til utvikling av barnehagen, samt et system for kompetanseheving av personalet og meg som leder.

De siste fem årene som regionleder har jeg sett den samme positive utviklingen i alle barnehagene jeg har fulgt opp etter oppkjøp i vårt konsern.

Noe av det første vi gjør etter oppkjøp av en enkeltstående barnehage er å sikre at de ansatte har korrekte lønns- og arbeidsvilkår samt innføre våre kvalitetssystemer utviklet over mange år med erfaring fra våre totalt 500 barnehager i Norge og utland.

Har et felles mål

Vi heier på deg, Guri, for at du i disse tider stadig sier at barnehager er viktig for barns trivsel og utvikling og det er ingen tvil om at vårt felles mål er god kvalitet i barnehagene.

Gode barnehager kan bety en positiv avgjørende forskjell i et menneskes liv. God kvalitet sikres i et stort pedagogisk fellesskap, med ressurser til inspirasjon og utvikling. Trygge arbeidsforhold og karrieremuligheter for våre ansatte gir lav turnover og stabilitet for barna.

Læringsverkstedet har rundt 2000 pedagoger, og alle våre ansatte har anslagsvis til sammen 60.000 års erfaring. Jeg er stolt av alle mine kollegaer som gjør en fantastisk jobb!

I Læringsverkstedet har vi et mangfold av barnehager, i størrelse og konsept. At sektoren modnes ved et noe mer konsentrert eierskap svekker ikke mangfoldet, men det styrker kvalitetsarbeidet og tryggheten for oss ansatte i å ha en profesjonell arbeidsgiver. I alle barnehagene jobber vi hver dag for at alle barn skal oppleve trivsel, vennskap og livsglede. Slik som barn lærer og utvikler seg i lek og samspill med andre, skaper vi en faglig sterk og profesjonell organisasjon hvor våre barnehager lærer og utvikler seg i nettverk med andre barnehager.

Skapt og eid av pedagoger

Du nevner eksempelvis at overskudd føres videre i konsert og derved ikke kommer barna til gode. Dette kjenner jeg meg ikke igjen i.

Læringsverkstedet er skapt og eid av pedagoger. Jeg har aldri vært i tvil om at Randi og Hans Jacob Sundbys engasjement og motivasjon for å bygge opp en organisasjon som Læringsverkstedet, har vært å skape Norges beste barnehager hvor fokus er på kvalitet og ikke økonomi. Dette ser vi som kjenner dem som pedagoger og som ser postene og tallene i regnskapene.

Konsernet bidrar med å sikre kvalitet i barnehagene med kompetanseheving, ressursbank, evalueringssystemer, HR-støtte og oppfølging av den enkelte barnehage.

Jeg er stolt av å jobbe i et kvalitetslokomotiv som Læringsverkstedet, men bekymret for at konsekvensene av reduserte tilskudd vil bety redusert tilbud til barna.

Powered by Labrador CMS