DEBATT

Marte Lillealtern Haglund var tidligere styrer i Nonneseter Kloster idrettsbarnehage. Bildet er tatt i forbindelse med åpning av barnehagen i mars 2018.
Marte Lillealtern Haglund var tidligere styrer i Nonneseter Kloster idrettsbarnehage. Bildet er tatt i forbindelse med åpning av barnehagen i mars 2018.

Mener du at vi nå kan sende søknad til deg om å få dekt de faktiske kostnadene?

Først og fremst, takk for svar, Guri! Det er fint å se at vi har et felles mål om å ha barnehager med god kvalitet.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et eksternt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Når det er sagt, så trenger jeg at du forklarer for meg et par punkter.

Du skriver at denne tekniske nedjusteringen i kapitaltilskuddet i realiteten ikke vil gi meg mindre penger å bruke på barna fremover. Det jeg stusser på er at de alle fleste (minst 75 prosent) av mine styrerkolleger i Norges 3000 private barnehager enten har fastrentelån, annuitetslån eller husleie, og at disse kostnadene vil være de samme i 2021 som i 2020.

Hvis jeg som privatperson får mindre utbetalt i lønn, men fortsatt har de samme utgiftene, så vil jeg jo sitte igjen med mindre å «rutte med», eller?

De 245 millionene som du tar fra oss private barnehager utgjør i min barnehage 265 000 kroner. I ditt svar skriver du at «Kapitaltilskuddet skal dekke de faktiske kostnadene som barnehagene har til rentekostnader og avskrivninger på bygg.»

I 2021 vil kapitaltilskuddet dekke rundt 40 prosent av de faktiske kostnadene i Læringsverkstedet. Mener du at vi nå kan sende søknad til deg om å få dekt de faktiske kostnadene?

Du skriver at reduksjon i pensjonstilskuddet ikke vil ha noen innvirkning fordi 94 prosent av de private barnehagene tidligere har fått utbetalt for mye i pensjonstilskudd.

Ja, jeg er i en stor kjede, men for Læringsverkstedet samlet vil pensjonsbetalingene for 2020 ligge i overkant av 13 prosent. Da er det uforståelig at dette skal settes ned til 11 prosent. For dersom jeg fortsatt skal kunne betale for de ansattes pensjonsavtale slik den foreligger i dag, så må jeg ta de siste 2 prosentene et annet sted i budsjettet.

Våre faste avgifter ligger der, så da må det gå av driftsbudsjettet. Det budsjettet som direkte går på barnas tilbud.

Så, Guri, jeg får ikke regnestykket til å gå opp. Og det tror jeg egentlig ikke du gjør heller.

Og igjen; besøk oss, så kan vi sette oss ned å se på hverdagen og rammevilkårene våre. Kanskje vil dere da forstå hvorfor vi nå sier at nok er nok!

Powered by Labrador CMS