Varslet pensjonskutt: - Kan bli nødt til å bruke egenkapital til lønn

Børesvingen barnehage kan få 484.266 kroner mindre i året, hvis regjeringen reduserer pensjonstilskuddet. - Det er mye penger, sier Lise Smith, styrer i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

 Arbeidet med ny barnehagelov er i full gang. I løpet av nærmeste framtid er det ventet at Kunnskapsdepartementet mottar en ny rapport fra BDO som ser på pensjonstilskuddet i de private barnehagene. I høringsnotatet som ble sendt ut før sommeren gikk det fram at departementet mener at tilskuddet til pensjoner bør nedjusteres.

I Børesvingen barnehage i Stavanger er styrer Lise Smith spent på hva som kommer til å skje med pensjonstilskuddet. Beregninger PBLs samfunnsøkonomiske avdeling har gjort viser at barnehagen ved en nedjustering i pensjonssjablongen fra dagens 13 prosent til 9 prosent vil få 484.266 kroner mindre å rutte med i året. Skulle satsen bli satt ned til 11 prosent, vil barnehagen få 242.133 kroner mindre enn i dag.

–  Det er mye penger. Jeg har forståelse for at regjeringen gjennomfører prosessen med å se på pensjonstilskuddet, men hvis de gjør som i høringen og tar utgangspunkt i en rapport som ikke stemmer, vil det slå uheldig ut for oss.

Slik dekkes pensjonskostnadene i private barnehager i dag 

  • Private barnehager får, som en integrert del av tilskuddssystemet, et pensjonspåslag på 13 prosent av brutto lønnsutgifter i hjemkommunens egne ordinære barnehager.
  • Pensjonspåslaget utbetales per barn i barnehagen, ikke per ansatt.
  • Pensjonspåslagets størrelse er fastsatt på bakgrunn av beregninger foretatt av Telemarksforsking, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
  • Påslaget skal ifølge regnestykket dekke pensjonsutgiftene til 90 prosent av de private barnehagene.
  • Private barnehager som har vesentlig høyere pensjonskostnader enn det pensjonspåslaget dekker, kan søke til kommunen om å få dekket kostnadene. Kommunens plikt til å dekke private barnehagers pensjonsutgifter er begrenset oppad til kommunens pensjonsutgifter per heltidsstilling i egne tilsvarende barnehager.

Kilde: Barnehagemonitor.no
 

Mindre penger til drift

For barnehagen vil en nedjustering til ni prosent i utgangspunktet være et helt årsverk de mister tilskudd til.

– Men jeg kan ikke kutte ned på bemanningen for å hente inn dette. Vi har en bemannings- og pedagognorm vi må oppfylle. Dermed blir det mindre penger til drift, velferd og andre ting som er med på å gjøre hverdagen bedre. I ytterste konsekvens kan vi bli nødt til å bruke av egenkapitalen til å lønne våre ansatte, og det vil ikke være bra.

Smith er klar på at barnehagen er avhengig av å gå med et overskudd for å kunne opprettholde god drift.

– Vi er helt avhengig av å ha et overskudd. Vi må sette av penger til framtidig vedlikehold. Hvis jeg må skifte taket, nytter det ikke å gå til kommunen for å be om penger til det, sier hun.

– Hva håper du regjeringen gjør fremover?

Børesvingen barnehage SA

Barnehagen holder til i Stavanger kommune, har 90 barn og oppfyller bemanningsnormen.

Resultat før skatt de siste årene:

2018: - 257.468 kroner

2017: 371.263 kroner

2016: - 654.470 kroner

2015: - 6.465 kroner

I de årene som Børesvingen har gått med underskudd er det foretatt oppgraderinger /vedlikehold. Egenkapital er benyttet.

– Jeg tenker at de må sette seg godt inn i situasjonen og lytte til oss på gulvet. Det er vi som vil kjenne på dette, og får den direkte konsekvensen av et eventuelt kutt. Det er enkel matematikk å regne prosentkutt, og tallene er helt reelle. Jeg tror de private barnehagene vil strekke seg langt for fortsatt å gi et godt tilbud, men det er klart. Det er begrenset hvor lenge man kan tære på egenkapitalen. Og det er mange private barnehager som ikke har noe særlig å tære på siden det er gjennomført nødvendige oppgraderinger og vedlikehold, sier hun.

Må kanskje tenke annerledes

Hun frykter også at redusert tilskudd kan føre til at barnehagene må tenke annerledes når de ansetter.

– Det kan føre til at man ansetter assistenter, i stedet for barne- og ungdomsarbeidere, hvor det ikke er noen norm. Jeg tror barnehagene kan kunne velge en ung assistent uten erfaring hvis valget står mellom en ung og en med lang erfaring. Det samme kan gjelde ved ansettelser av pedagoger.

Barnehagen holder til i Stavanger kommune og Smith er klar på at konsekvensene kan bli store for halvparten av barnehagene i kommunen. Til sammen vil alle private barnehager i kommunen få 15.997.448 kroner mindre i tilskudd, skulle pensjonssjablongen nedjusteres til 9 prosent.

– I Stavanger er vi 100 prosent likestilt med de kommunale barnehagene. Kommunen er god på barnehager, og vi blir tatt med på både kompetanseheving og utviklingsarbeid. Men det er klart at man vil merke det hvis halvparten av barnehagene i kommunen får mindre i tilskudd. Og det er ingen tvil om at flere barnehager kan få røde tall på bunnlinjen.

Powered by Labrador CMS