Nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet sier at en del barnehageeiere vil få en bratt vei å gå for å skaffe nok barnehagelærere når pedagognormen trer i kraft. Foto: Getty Images/Utdanningsforbundet
Nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet sier at en del barnehageeiere vil få en bratt vei å gå for å skaffe nok barnehagelærere når pedagognormen trer i kraft. Foto: Getty Images/Utdanningsforbundet

Må ansette 2.653 nye barnehagelærere før 1. august

- Det går for tregt, sier nestleder Hege Valås i Utdannningsforbundet.

Publisert

Ferske tall fra Utdanningsdirektoratet viser at mange barnehager har en vei å gå før den vedtatte pedagognormen er oppfylt.

Per 15. desember 2017 jobbet det pedagoger i 15.298,8 årsverk i private barnehager og 15.266,2 årsverk i kommunale barnehager.

Tall barnehage.no har fått fra samfunnsøkonomisk avdeling i PBL (Private barnehagers landsforbund), viser at 2.522 barnehager mangler 2.653 årsverk for å få én barnehagelærer for hvert 7. barn under tre år og én barnehagelærer for hvert 14. barn over tre år.

De finnes der ute

Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet, sier at problemet ikke er at det ikke finnes barnehagelærere.

- Det er gjort framskrivninger i regi av Lars Gulbrandsen og Nova som i sluttrapporten til Følgegruppa for barnehagelærerutdanning konkluderer med at det finnes nok barnehagelærere der ute. Spørsmålet er om det er nok barnehagelærere der hvor behovet er, sier Hege Valås.

Lokale variasjoner

Hun peker på at det over tid har vært utfordrende å få nok barnehagelærere i Oslo, Akershus og deler av Rogaland. I byer som Trondheim og Bergen har det vært overskudd på utdannede barnehagelærere i forhold til hvor mange som er blitt ansatt i barnehagene.

- Det er mange som er utdannet barnehagelærere som ikke jobber i barnehagesektoren. Og når disse har oppgitt hva som er årsaken til at de jobber utenfor barnehagesektoren, er det litt sammensatt. For noen handler det om generelle rammevilkår og lønn. Men mange peker også på mangel på fagmiljø. Sånn sett vil de politiske signalene om at man ønsker å satse på flere barnehagelærere virke rekrutterende i seg selv, sier Hege Valås.

Vil kunne slite

Når bruttobehovet er å fylle 2.653 årsverk fra 15. desember til 1. august, er hun litt i tvil om realismen i å fylle alle disse stillingene på så kort tid.

- Jeg tror at det vil være fullt gjennomførbart i enkelte barnehager. Men så skal vi også huske at dette er ikke noe som har dukket opp over natta. Barnehageeiere, både kommunale og private, har over tid blitt varslet om at en økt satsing på barnehagelærere ville komme. Og i den grad noen har sittet og ventet på at kravene ville komme, vil de kunne slite med å få alt på plass til 1. august.

- For tregt

Utdanningsforbundet skriver selv at den ferske statistikken fra Utdanningsdirektoratet viser at det kom i fjor bare drøye nye 400 årsverk utført av barnehagelærere.

Til sammenligning var midlene Stortinget bevilget, i følge Kunnskapsdepartementets anslag, nok til å finansiere i underkant av 3000 nye barnehagelærere.

- Det går for tregt, sier Hege Valås, men understreker at Utdanningsforbundet over lang tid har krevd minst 50 prosent barnehagelærere. Også dette skal være innen rekkevidde dersom det er politisk vilje til gjennomføring, hvis vi skal tro tallene til Følgegruppa for barnehagelærerutdanning.

- De som ikke har beredt grunnen, får en brattere vei å gå. Men det er bare å brette opp ermene, sier Hege Valås i Utdanningsforbundet.

  • Ifølge PBLs samfunnsøkonomiske avdeling er det Det er 1 546 barnehager som akkurat oppfyller skjerpet pedagognorm ved at de har en pedagogisk bemanning som tilsier 14 store barn per årsverk barnehagelærer.
  • 1 112 barnehager har flere årsverk barnehagelærere enn hva skjerpet pedagognorm krever. Disse 1 112 barnehagene har 920 årsverk mer enn hva skjerpet norm krever.
Powered by Labrador CMS