Det er mangel på fagutdannede pedagoger flere steder. Viken, Oslo og Rogaland utmerker seg.
Det er mangel på fagutdannede pedagoger flere steder. Viken, Oslo og Rogaland utmerker seg.

Har gitt dispensasjon for mer enn 30 stillinger

I Ullensaker har 20 barnehager søkt om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrere og pedagogiske ledere. Og stort sett fått det.

Publisert

– Barnehagene har søkt om dispensasjon for til sammen 31,9 stillinger. 30,7 av disse er innvilget, opplyser Yngve Rønning, kommunaldirektør for skole og barnehage i Ullensaker kommune, til Romerikes blad (krever innlogging).

Vikarer mest vanskelig

Om lag åtte av ti barnehagebarn i kommunen går i private barnehager, og antallet dispensasjonssøknader fordeler seg forholdsmessig.

– Vår erfaring i de kommunale barnehagene er at vi har hatt god tilgang av kvalifiserte søkere til faste stillinger som barnehagelærer eller pedagogisk leder. Når det gjelder vikariater, er det færre eller ingen kvalifiserte søkere. Det er derfor ofte ved behov for vikarer at det søkes dispensasjon, sier Rønning til avisa.

Blant dem som kjenner status, er Læringsvekstedet.

– Det er utfordringer med å få tak i nok barnehagelærere i store deler av Norge. Også i Ullensaker, hvor Læringsverkstedet har mange store barnehager. Kravet til andelen barnehagelærere har økt de siste årene, og det har vært krevende å rekruttere tilstrekkelig med barnehagelærere, sier daglig leder Trude Sydtangen til Romerikes blad.

– Viktig å se bak tallene

Hun medgir at situasjonen ikke er tilfredsstillende, samtidig som hun sier at det er viktig å se bak tallene og vurdere kvaliteten på utdannelsen til de som har dispensasjon fra utdanningskravet.

– Tallene inkluderer også studenter som er under utdanning eller ansatte med annen pedagogisk utdannelse som bidrar positivt til barnehagen. Selv om vi gjerne skulle hatt barnehagelærere i alle stillinger, så jobber vi mye for å sikre god kvalitet i alle våre barnehager, sier Sydtangen.

Også Rønning mener det er viktig å presisere at de det søkes dispensasjon for er dyktige personer med mye kompetanse som gjør en viktig jobb for barna.

Totalt i Viken fylke var det i fjor 581 barnehager som oppfylte pedagognorm uten, og 397 barnehager som oppfylte pedagognorm med dispensasjon. Kun Oslo og Rogaland har høyere andel barnehager som oppfyller pedagognormen med disp.

Dagens pedagognorm

  • 1. august 2018 trådte skjerpet pedagognorm i kraft. Det skal være minst én pedagogisk leder (barnehagelærer eller tilsvarende) per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Barn skal regnes som tre år fra 1. august det året de fyller tre år.
  • Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder.
  • Kravet i pedagognormen stilles for barnehagen som helhet, ikke på gruppenivå.
  • Bare i barnehager der over halvparten av barna har avtalt kortere oppholdstid enn seks timer per dag, skal omregnede heltidsplasser legges til grunn i beregningen.
  • Pedagognormen gjelder bare ordinære barnehager, ikke familiebarnehager og åpne barnehager.

Kilde: Barnehagemonitor.no

Powered by Labrador CMS