Barnehagelærer Vidar Nordhus (29) har brukt de to siste årene på å utvikle PedPlan, et helt nytt pedagogisk opplegg for barnehagene. Her er han på jobb i Skorpefjell barnehage.
Barnehagelærer Vidar Nordhus (29) har brukt de to siste årene på å utvikle PedPlan, et helt nytt pedagogisk opplegg for barnehagene. Her er han på jobb i Skorpefjell barnehage.

Lover barnehagene et enklere liv

Etter 11 år i barnehagen, visste barnehagelærer Vidar Nordhus (29) hva han måtte gjøre; lage et helt nytt, pedagogisk verktøy som vil forenkle dagen for både små og store.

Publisert Sist oppdatert

Vidar Nordhus visste tidlig hva som var hans kall. Etter to år som assistent i en barnehage, bar det strake veien til barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger. De siste seks årene har han jobbet som pedagogisk leder.

Virkeligheten innhentet dog den unge barnehagelæreren rimelig raskt. Tidsklemma var et faktum og de få planleggingstimene han hadde til rådighet, strakk ikke til. Noe måtte gjøres. Og som den løsningsorienterte karen han er, laget han seg en oversikt over utfordringer med mulige løsninger.

Nå lanserer han PedPlan, som han mener er løsningen på barnehagens mange problemer.

– Som barnehageansatt har man begrenset med planleggingstid. Det kan være vanskelig nok å finne ut hva man skal gjøre. Men hvorfor velger vi akkurat den aktiviteten? Hva er målet? Hva er fokuset underveis? Hva sier rammeplanen i forhold til aktiviteten vi nettopp gjennomførte?  Å finne svaret til disse spørsmålene til hver aktivitet tar mer tid enn vi har planleggingstid til. Men det er nettopp det jeg ser på som vår største utfordring, at vi i barnehagen ikke begrunner arbeidet vårt faglig ofte nok, sier Nordhus.

Den tause kunnskapen

Han mener det ikke er uten grunn at det ofte snakkes om «den tause kunnskapen» i barnehagene.

– Alt det gode arbeidet vi gjør, som det aldri blir satt ord på. Hvis ikke vi får satt ord på denne kunnskapen, hvordan skal vi da vise foreldre, politikere, media, og til og med oss selv og våre kollegaer hvilken forskjell bevisst pedagogisk arbeid utgjør for barna?

For noen måneder siden kom OECD med en rapport av norske barnehager. I pressemeldingen etter rapporten påpeker Torjørn Røe Isaksen at tross mye positivt, varierer kvaliteten og innholdet i barnehagene for mye. Mangelen på utdannet personell blir som regel trukket frem som den største utfordringen.

For stor variasjon i kvalitet

– Jeg mener at mangelen på gode arbeidsverktøy er en minst like stor utfordring. OECD skryter blant annet av rammeplanen vi har, men har vi gode nok felles verktøy til å jobbe godt med rammeplanen? Uten gode verktøy blir det opp til hver enkelt barnehage og ansatt å finne på egne pedagogiske opplegg, og innholdet i hver enkelt barnehage vil naturlig nok variere enormt, sier Nordus og fant inspirasjon i nettopp disse ulikhetene.

For mens skolen har sin læreplan og sine fag elevene skal gjennom, og lærerne bruker barnas lærebøker og egne bøker med lærerveiledning når de planlegger timene sine for å oppnå læreplanens mål, så mener han at det ikke finnes et tilsvarende arbeidsverktøy for å planlegge gode pedagogiske opplegg for å oppnå rammeplanens mål i barnehagen.

– Barnehagen er en enormt stor del av barnas første år, og hva vi gjør, utgjør en viktig forskjell for barna. Vi er med på å danne et grunnlag for resten av livet. Det er i barnehagen vi kan legge opp til at barna får positive opplevelser både på det sosiale og det akademiske plan. Med det ansvaret er det viktig å jobbe målrettet og bevisst, og da behøver man gode verktøy, sier barnehagelæreren.

Faste rammer

Det er ikke flust med mannlige gründere i pedagogikken. Så langt er det flest kvinner som utvikler pedagogiske verktøy. Da Nordhus satte i gang, utfordret han seg selv til å sette ord på det som allerede er bra i sektoren.

– Jeg skrev ned et opplegg som enkelt kan gjennomføres i alle barnehager. Dette er et system hvor lek, barns medvirkning og undring står i fokus, og hvor målet ofte er selve prosessen. I barnehagen jobber man gjerne «her og nå» og man endrer gjerne på opplegget etter barnas reaksjoner. Men for å komme dit, må man ha noen rammer for å komme i gang, sier Nordhus.

Det handler om å legge til rette for spennende opplevelser og utfordringer. Dermed var PedPlan født.

Vil gjøre det enklere

– Med PedPlan får man nettopp tilgang til slike opplegg, innenfor hvert fagområde, og med faglige beskrivelser og referanser. Dette håper jeg skal bidra til at det blir enklere å planlegge, gjennomføre og dokumentere godt faglig arbeid i barnehagene. Jeg mener at større faglig bevissthet er veien til bedre omdømme, status og interesse for barnehageyrket.

– Hvordan går man egentlig fram for å lage et helt nytt pedagogisk opplegg?

– Jeg har jobbet med dette i to år og gått systematisk til verks. Jeg har gjort markedsundersøkelser og fått god respons fra barnehagene.

– Viktig å lytte

Nordhus mener likevel at det viktigste har vært å lytte til andre. Også når det gjelder kritikk.

– Det å lytte til andre vil alltid være det viktigste for meg. For meg blir PedPlan aldri et ferdig produkt, det utvikler seg hele tiden sammen med dem som bruker det. Når jeg har møter med pedagogiske ledere, er det tydelig at et slikt system er et behov mange kjenner på.

Målet med PedPlan er å gi barnehagene et verktøy som hjelper i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av faglig arbeid i barnehagen. Et langsiktig mål er at PedPlan skal bidra til å vise frem kvaliteten i norske barnehager, og dermed gi yrket statusen det fortjener.

– Vi må klare å vise oss selv, foreldre, politikere og alle andre hva godt faglig arbeid i barnehagen er!

Variert

PedPlan består per i dag av rundt 100 forskjellige opplegg basert på rammeplanens punkter. Det går også ut et månedlig nyhetsbrev med forslag. Nordhus lover også temabaserte opplegg for eksempel rundt påske.

– Det er utrolig mye jeg ønsker å gjøre i videreutviklingen, så potensialet til PedPlan er enormt.

Hver barnehage får tilgang til eget brukernavn og passord. De får da tilgang til en database med faglige opplegg, systematisert under hvert fagområde i rammeplanen basert på alderstrinn.

Spent på fortsettelsen

– PedPlan er designet med tanke på personer med begrensede datakunnskaper og kan enkelt brukes av alle barnehageansatte, forsikrer Nordhus.

Han mener at det ikke finnes noe som ligner på PedPlan per i dag.

– Først og fremst er det lett tilgjengelig og oversiktlig, ettersom det er et systematisert verktøy på nett. Det er enkelt i bruk, samtidig som det inneholder mye fagstoff. Det knytter teori og praksis sammen på en tydelig måte som gjør det enkelt å se sammenhengen. I motsetning til en idébank sier PedPlan ikke bare hva du skal gjøre, men hva som er målet, hvor du bør ha fokuset og hva rammeplanen sier. Flere opplegg har også sitater fra annen pedagogisk litteratur, til refleksjon i for- eller etterarbeid. Samtidig er det et levende produkt, som stadig er i endring og aldri vil bli utdatert, lover Nordhus, som nå naturlig nok er spent på mottakelsen etter hvert som barnehagene får prøvd dette ut over tid.

Har du tips om nye ideer og virksomheter? Del det gjerne med oss på [email protected]

Powered by Labrador CMS