PBL-direktør Anne Lindboe og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) møttes i dag til debatt under PBLs digitale lederkonferanse.
PBL-direktør Anne Lindboe og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) møttes i dag til debatt under PBLs digitale lederkonferanse.

Stor spenning rundt foreslått kutt i pensjonstilskudd: Ingen klare svar 

Kunnskapsminister Guri Melby (V) ble utfordret på de foreslåtte kuttene i pensjonstilskuddet til de private barnehagene. – Det er et av spørsmålene vi må komme tilbake til, sa statsråden under PBLs lederkonferanse i dag.

Publisert

Før helgen var administrerende direktør Anne Lindboe i møte med kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Der var de kommende endringene i barnehageloven tema, og deriblant de foreslåtte kuttene i pensjonstilskuddet. 

– Det som vil være det aller mest alvorlige, og som vil ramme nesten alle medlemmene våre - og ikke minst barna, er hvis politikerne vedtar kutt i pensjonspåslaget. Vi hadde et møte med kunnskapsministeren på fredag, og de signalene vi fikk der angående pensjonstilskuddet, var ikke godt nytt, sa Lindboe til deltagerne under årets digitale lederkonferanse i regi av PBL. 

Guri Melby var blant deltagerne i studio senere under dagens konferanse. På direkte spørsmål fra programleder Trude Teige om hun har bestemt seg angående pensjonspåslaget, svarer hun: 

– Det er et av spørsmålene vi må komme tilbake til.

Foreslår kutt

I kunnskapsdepartementets forslag til endring i barnehageloven handler et av punktene om «at tilskuddet til pensjoner bør nedjusteres, slik at det i større grad gjenspeiler pensjonsutgiftene i de private barnehagene». I stedet for dagens 13 prosent skisseres det forslag om å senke tilskuddet til enten 11 eller 9 prosent. 

Det vil for eksempel bety en reduksjon på henholdsvis 100 000 eller 200 000 kroner i tilskudd for Trimveien barnehage - en én-avdelings barnehage med 37 barn i Horten. Eier og leder May Krüger fortalte nylig i en artikkel i barnehage.no at det kan bety et være eller ikke være for barnehagen. 

Forslagene til endring i lovverket ble sendt på høring 26. april i fjor, mens det endelige lovforslaget er blitt forsinket. Samtidig strides det om både beregningsgrunnlag og metoder: Departementet og regjeringen viser til rapporter fra Telemarksforskning og BDO, som konkluderer med at private barnehager er overfinansiert med én milliard når det kommer til pensjonstilskudd. På den andre siden har PBL fått utarbeidet en egen rapport fra aktuarfirmaet Lillevold & Partners, som har kommet fram til et annet resultat.

PBL mener forslaget potensielt kan rasere en allerede hardt presset sektor:  

– Et kutt fra 13 til 11 prosent betyr at nesten 400 millioner kroner går ut av sektoren – og det meste av det tas jo bort fra barna. Barnehager som i dag har små overskudd, og går i null eller i minus, vil få kjempeproblemer, sa Lindboe under lederkonferansen, og fortsatte:  

– Vi risikerer å få en politikk som tvinger barnehagene til lavere og mer ujevn kvalitet. 

Vekker reaksjoner

Tidligere har også blant annet lederen av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen (Frp), uttrykt bekymring på vegne av de private barnehagene. I en debatt om barnehager i Stortinget i februar ba han daværende statsråd Trine Skei Grande (V) om å lytte til sektorens innspill og skrinlegge punktene som har mottatt mest kritikk. Han viste blant annet til forslaget om å gjøre endringer i barnehagenes pensjonstilskudd, uten å se på finansieringen av den private barnehagesektoren som helhet. Det samme påpekte Marit Knutsdatter Strand (Sp), som blant annet viste til at Kunnskapsdepartementet selv har sagt, da dagens pensjonstilskudd ble fastslått, at det høye pensjonstilskuddet man hadde måtte sees i sammenheng med det lave kapitaltilskuddet barnehagene får.

– I sum vil endringen regjeringen foreslår kunne ramme nettopp dem man ønsker å beholde. Allerede nå er skredet av nedleggelser i gang. Det er de små private og ideelle barnehagene som forsvinner først, sa hun i den forbindelse.

Pensjonsekspert Jon Hippe har også uttalt seg kritisk om forslaget i en sak i barnehage.no, det samme gjorde samfunnsøkonom Steinar Juel i tankesmien Civita.

Han var nådeløs da han beskrev Kunnskapsdepartementets arbeid med forslaget til endring i barnehageloven under et politisk seminar i regi av PBL i januar. 

– Skremmende dårlig, sa han til de frammøtte. 

Utsatt flere ganger

Det kommende lovforslaget er utsatt flere ganger; blant annet på grunn av utskiftninger av statsråder og vårens pandemi. Når Guri Melby nå er innstilt som partileder for Venstre kan det drøye enda lenger før departementets innstilling er klar. 

Det er ingen tvil om at PBL-direktøren er spent.

– Det som skjer hvis man kutter i dette tilskuddet, er at private barnehager vil bli systematisk underfinansiert. Et kutt fra 13 til 11 prosent betyr at nesten 400 millioner kroner tas bort fra sektoren. Og det meste av det tas jo bort fra barna. Barnehager som i dag har små overskudd, går i null, eller enda verre i minus, vil få kjempeproblemer. Så hva gjør vi da? Spurte Lindboe, før hun fortsatte: 

– Noen risikerer kanskje å måtte bruke opp det de har av egenkapital, og i verste fall: Måtte legge ned. Se livsverket sitt forsvinne. Barnehager som foreldre og barna er utrolig glad i, risikerer vi å miste. Eller så må man kutte, for å holde hodet over vannet. Kutte i tilbudet til barna. Det vil bli mindre vikarbruk, lavere andel barnehagelærere, mindre penger til kompetanseheving og vedlikehold, til å ta med barna på tur og så videre. 

Samtidig var beskjeden klar fra PBL-lederen: 

– Vi kan ikke og skal ikke akseptere dette. Ikke vi i PBL, og ikke dere ute i barnehagene, og ikke alle foreldrene som har barn i barnehagene våre. Hvis det kommer et forslag om kutt i pensjonspåslaget, må vi si fra. Vi risikerer en rasering av det vi er så stolte av å ha bygd opp. 

Klar barnehageambisjon

Kunnskaps-og integreringsminister Guri Melby startet sin deltagelse under lederkonferansen med å rose barnehagene for innsatsen den siste tiden. 

– Vi lever i krevende tider, og hele Barnehage-Norge har virkelig stilt opp for å få denne tiden til å fungere for oss alle sammen. 

Hun fulgte opp med å fortelle om sin ambisjon om å styrke barnehagetilbudet de neste ti årene. 

– Det er veldig mye som er bra, men vi skal alltid legge lista høyere for ungene våre. 

Melby stilte også til samtale med Anne Lindboe og programleder Trude Teige. Der kom PBL-direktøren snart inn på spørsmålet om pensjonstilskuddet. 

- Jeg mener det er viktig at vi har en god finansiering av private barnehager. At den både er rettferdig, og at vi tar vare på det mangfoldet vi har, sa Guri Melby under PBLs lederkonferanse i dag.
- Jeg mener det er viktig at vi har en god finansiering av private barnehager. At den både er rettferdig, og at vi tar vare på det mangfoldet vi har, sa Guri Melby under PBLs lederkonferanse i dag.

– Å velge å kutte i pensjonspåslaget er jo en sentral beslutning. Det er ditt og regjeringens valg, og der håper jeg inderlig at du ikke gjør det uten å se på resten av tilskuddet, sa Lindboe, som understreket at å fjerne 400 millioner fra sektoren uten tvil vil gjøre noe med kvaliteten. 

– Har du bestemt deg? Spurte Trude Teige. 

– Det var et av forslagene som ble sendt på høring i 2019. Slik status er nå, har vi gjennomført noen av forslagene, men ikke alle, og litt av grunnen til det var at vi trengte mer tid på å vurdere det - og også fordi vi mente at denne våren var et dårlig tidspunkt å gjøre store endringer på for en sektor som var i en veldig krevende situasjon. Så akkurat når det kommer kan jeg ikke si, men dette er en av de sakene som vi jobber med, svarte Melby, og fortsatte: 

– Men det jeg kan si er at private barnehager skal være fullt kompensert. Jeg vet at det er partier på Stortinget som hvert eneste år foreslår at de private barnehagene skal være bare 95 til 98 prosent finansiert. Det er et forslag jeg vil kjempe mot med nebb og klør. Jeg mener det er viktig at vi har en god finansiering av private barnehager. At den både er rettferdig, og at vi tar vare på det mangfoldet vi har. 

– Skal jeg tolke det slik at du ikke har bestemt deg når det gjelder pensjon? Spurte Teige. 

– Nei, du må tolke det slik at det er et av de spørsmålene vi må komme tilbake til, svarte statsråden. 

Melby fikk også spørsmål om hva hun tenker rundt det totale presset som ligger på sektoren akkurat nå. 

– Det er krevende å drive barnehage i 2020. Og jeg tror ikke det kommer til å bli lettere, for når vi nå går inn i de diskusjonene vi gjør om kvalitet, så er det noe som kan føre til større krav til barnehagene. Men da er det også viktig at vi er villige til å betale det det koster, sa Melby. 

Powered by Labrador CMS