Styreleder Eirik Husby i PBL sier det tradisjonelt ikke har vært mye temperatur under landsmøtene til PBL. Akkurat det kan endre seg denne gangen.
Styreleder Eirik Husby i PBL sier det tradisjonelt ikke har vært mye temperatur under landsmøtene til PBL. Akkurat det kan endre seg denne gangen.

– Jeg er topp motivert og klar for en ny periode

I dag starter PBLs landsmøte. Eirik Husby tar gjerne nok en periode som styreleder - og er forberedt på et landsmøte med mer temperatur enn tidligere, 

Publisert

– Vi går mot et spennende landsmøte, og har spesielt viktige saker på agendaen. Hvordan sektoren skal finansieres er alltid viktig, men også det temaet som handler om hvordan ivareta de sårbare barna er også svært viktig, sier Eirik Husby. 

Det er nesten 20 år siden første gang han gikk inn i PBL-styret, og nå går han til sitt andre landsmøte som styreleder. Spesielt én kamp sitter friskt i minnet: 

– I 2009 opplevde vi at barnehagene i PBL dannet en felles front, sto på kravene og fikk endret et regjeringsforslag som ville fått store negative konsekveser. I 2019 står vi foran en lignende kamp, med regjeringens manglende vilje til å finansiere en bemanningsnorm, og et lovforslag som vil få stor betydning for private barnehager. Derfor er det ekstremt viktig at vi klarer å samle oss rundt det som virkelig betyr noe, sier han. 

Venter temperatur

Husby sier det tradisjonelt ikke har vært mye temperatur under landsmøtene til PBL. Akkurat det kan endre seg denne gangen: Som en innledning til møtet tar Aksjonsgruppa for enkeltstående barnehager med Royne Berget i spissen til orde for å skifte ut styrelederen. Han omtaler også motstanden aksjonsgruppa har møtt som et vepsebol.

I en sak i Dagladet i dag sier han blant annet: Spørsmålet som er betimelig å stille, er om tilliten til Husby virkelig er til stede i den brede medlemsmassen. Bakgrunnen er den pågående tilsynssaken mot Økernly barnehage, som har fått et krav om å betale tilbake 800.000 kroner. Saken har ikke fått sin endelige konklusjon før landsmøtet, og er per nå til behandling i Utdanningsdirektoratet. 

– Det er en spesiell sak fra en helt nystartet barnehage, og avgjørelsen vil komme til å få stor betydning for mange. Den handler om vurdering av personalkostnader per heltidsplass. Barnehagen blir sammenlignet med snittet av alle barnehager i Oslo, ikke tilsvarende barnehager. Det er funnet kommunale barnehager med både lavere, like og høyere personalkostnader, sier Husby. 

– Men det ville vært en fordel om saken var avklart før valget? 

– Landsmøtet er suverent, og jeg er veldig ydmyk på at det er opp til landsmøtet å bestemme hvem som skal være styreleder. Men jeg håper at folk måler meg på den jobben jeg ar gjort som styreleder. Jeg er pedagog, som veldig mange andre, og ønsker barnehager med kvalitet. Jeg håper ikke jeg blir målt på verdier og holdninger som andre tillegger meg, sier han. 

– Ikke et splittet PBL

Husby ser ikke mørkt på de kommende debattene under landsmøtet. 

– Tvert imot: Jeg gleder meg til å være sammen med masse folk som har sterke meninger om alt innen sektoren. Det er nettopp det som er så spennende. PBL har 1900 medlemsbarnehager som representerer alle typer meninger, som skal smelte sammen og utgjøre organisasjonen. 

– Så det er ikke et splittet PBL som nå går til møte? 

– Nei, det er ikke min opplevelse. Men enkelte medlemmer argumenterer ganske sterkt for sitt syn, og det må de få lov til. I en så stor organisasjon må vi tåle sterke ytringer. Summen av dem utvikler oss og drar oss videre. Likevel har jeg en forventning og et håp om at vi skal stå sammen om de viktigste sakene. 

– Topp motivert

Da valgkomiteen innstilte ham til en ny periode, var han ikke i tvil. 

– Jeg er veldig ydmyk for det, men det er opp til landsmøtet å avgjøre om jeg har tillit videre. Det handler om organisasjonsdemokrati. 

– Nå tar aksjonsgruppa til orde for at det ikke er nok demokrati i PBL. Hva tenker du om det? 

– Styret har selv foreslått en vedtektsendring om bruk av fullmakter. Med så mange enkeltstående barnehager blant medlemmene som er alene i sin kommune, er det fair at de kan gi sin fullmakt til andre. Sektoren har utviklet seg i retning samarbeid, i ulike nettverk og på tvers av kommunegrensene. 

– Aksjonsgruppa vil ha ubegrenset rett til å gi fullmakt, men styret vil ha en begrensning på ti. Hvorfor? 

– Styret mener det er tilstrekkelig. Vi har bare rundt 15 kommuner der PBL har flere enn ti enkeltstående barnehager, så rent matematisk mener styret det er fornuftig, sier Eirik Husby, som er klar på at an ønsker seg nok en periode som styreleder. 

– Jeg har lyst til å jobbe videre i PBL, jeg har pågangsmot og er topp motivert. Men om jeg har tilliten, er det landsmøtet som bestemmer. 

Powered by Labrador CMS