Prestelva barnehage på Sortland er en av fem finalister som kan vinne tittelen «Årets barnehage 2018».
Prestelva barnehage på Sortland er en av fem finalister som kan vinne tittelen «Årets barnehage 2018».

Finalist 3: «Latter, lek og læring!»

Prestelva barnehage på Sortland i Nordland, er finalist nummer tre i kampen om å vinne tittelen «Årets barnehage 2018».

Publisert

Prestelva barnehage i Sortland kommune er en foreldreeid barnehage med tre småbarnsavdelinger, tre storbarnsavdelinger og en egen friluftsavdeling for skolestarterne.

Barnehagen ble etablert tilbake i 1993 og kan i år feire at de fyller 25 år.

I dag rommer barnehagen 111 barn og 34 ansatte fordelt på tre hus.

Likestilling, likeverd og mangfold har vært et av Prestelva barnehage sine satsingsområder siden 2004. Barnehagen har jobbet aktiv for å rekruttere mannlige ansatte og deltar blant annet i rekrutteringstiltaket «Lekeressurs», som gir ungdomsskolegutter muligheten til å prøve ut hvordan det er å jobbe i barnehage.

De siste syv årene har barnehagen også jobbet med «Æ-E-MÆ», et pedagogisk opplegg for å forebygge seksuelle overgrep og andre krenkelser, som er satt i gang av Sortland kommune og implementert i alle kommunens barnehager. Barnehagen har i tillegg forelest om temaet på konferanser og vært besøksbarnehage for andre kommuner og barnehager som ønsker å lære om Æ-E-MÆ.

– Hvorfor tror du dere er nominert til «Årets barnehage»?

– Jeg tror nominasjonen er et resultat av mange års arbeid, hvor vi har bygget stein på stein og hatt et arbeidslag som jobber veldig godt sammen. Alle de ansatte leverer varene hver dag og summen av det blir bra, sier daglig leder Oddrunn Kvammen. Hun opplyser at barnehagen blant annet har skåret høyt på foreldretilfredshet og på arbeidsmiljøundersøkelsen over flere år.

Oddrunn Kvammen er daglig leder i Prestelva barnehage.
Oddrunn Kvammen er daglig leder i Prestelva barnehage.

Barnehagen har også hatt et lavt sykefravær de to foregående årene, på henholdsvis 3,53 og 4,35 prosent.

– Vi har hatt høyt sykefravær tidligere og har måttet jobbe systematisk for å få ned fraværet.

– Vi har jobbet på mange ulike måter; alt fra å se på ergonomiske forhold, til støynivået i barnehagen, hvordan vi organiserer oss, og også på hvor støttende arbeidsmiljøet er. Vi har i tillegg jobbet mye med tilrettelegging ved sykefravær og har hatt et godt samarbeid med IA og bedriftshelsetjenesten, forteller Kvammen.

– Det at personalet er stabilt til stede gir bedre rammer og forutsetninger for å klare å levere god barnehagekvalitet, sier hun.

I en av nominasjonene roses barnehagens ansatte blant annet for å være engasjerte og omsorgsfulle:

«Prestelva barnehage får både barn og voksne til å føle deg velkommen. De er engasjerte, bevisste, omsorgsfulle og kreative, og jobber bevisst for å gi barna en god hverdag, og for å gjøre oss foreldre trygge på at det kjæreste vi har trives og blir godt ivaretatt i barnehagen - både sosialt, psykisk og fysisk. Barnehagen har lavt sykefravær, noe som igjen gir stabilitet og trygghet for barna. De har god trivsel hos personalet som vises på at det blant annet er lite utskifting blant de ansatte.»

– Hva mener du er barnehagens viktigste oppgave?

– Det er å være nært, omsorgsfullt og varmt til stede for barna vi tar imot. Sørge for at de får vokse godt og utvikle seg, og gjøre dem så klare som mulig for overgangen til skolen, sier den daglige lederen. Hun forteller at visjonen til Prestelva barnehage er: Latter, lek og læring.

Kvammen opplyser at barnehagen er med i Utdanningsdirektoratets satsning Inkluderende barnehage- og skolemiljø, hvor de er prosjektbarnehage i perioden 2017-2018.

– Vi er nok kjennetegnet av å være en allsidig barnehage som jobber med flere områder samtidig, sier hun.

Hva ønsker du barna skal ta med seg videre når de begynner på skolen?

– Vi håper at de tar med seg det å kunne fungere i en gruppe sammen med andre barn, være en god venn, fungere sosialt i et større fellesskap og en lyst til å lære noe nytt, avslutter Kvammen.

Prisen deles ut på PBLs lederkonferanse 3. september. Vinneren får 25.000 kroner og et skilt som synlig bevis på at de er «Årets barnehage 2018».

Her er de fem finalistene i «Årets barnehage 2018»:

TRYKK HER for å stemme på din favoritt.

Barnehage.no vil fra mandag til fredag denne uken presentere alle kandidatene i egne intervjuer. Torsdag kan du lese om Småfolk barnehage i Etne.

Powered by Labrador CMS