- Folk står fritt til å tenke og mene det de vil, men når et opprop som dette kommer fra Utdanningsforbundet, blir det feil, sier barnehagestyrer Børge Lindkvist.
- Folk står fritt til å tenke og mene det de vil, men når et opprop som dette kommer fra Utdanningsforbundet, blir det feil, sier barnehagestyrer Børge Lindkvist.

Reagerer på «utidig innblanding» fra Utdanningsforbundet

– Jeg reagerer på det jeg oppfatter som utidig innblanding fra Utdanningsforbundet før landsmøtet i PBL, og en innblanding i en demokratisk prosess, sier Børge Lindkvist. Før helga fikk han epost fra Utdanningsforbundet - med spørsmål om å signere en kronikk fra gruppa for enkeltstående barnehager.

Publisert

27. og 28. mai arrangeres PBLs landsmøte på Gardermoen. Akkurat nå foregår en intens kamp i kulissene for det gruppa for enkeltstående barnehager kaller et lite opprør

Målet er ifølge pådriver og styrer i Smedhusåsan barnehage Royne K. Berget å bevare mangfoldet og sikre demokratiet i organisasjonen. Vi anser det som siste mulighet til å endre organisasjonen før de store aktørene sitter med fullstendig makt over framtidas sektor.

Ber om tilslutning til kronikk

Like før helgen ble det sendt ut en epost fra Odd Arild Viste. Han er leder i Medlemsrådet for barnehage i Utdanningsforbundet i Bergen. Der står det: 

Hei, vi har fått en forespørsel fra Royne Berget om å videreformidle til styrere i private enkeltstående barnehager som er tilsluttet PBL, spørsmål om tilslutning til en kronikk. Limer inn spørsmålet hans under. Dersom du ønsker å være med på signering, kan du sende e-post til Royne innen søndag morgen: [email protected]. 

Vedlagt i eposten er det omtalte leserinnlegget, samt denne oppfordringen fra Royne Berget: 

Gruppa for enkeltstående barnehager forsøker nå å mobilisere før Landsmøtet i PBL, der vi om relativt kort tid kommer til å sende ut en felles mail til samtlige enkeltstående private barnehager i hele landet, med oppfordring om å møte opp eller sende med fullmakter til andre barnehager som skal på landsmøtet. I den forbindelse har vi skrevet en kronikk som vi skal få på trykk forhåpentligvis til uka. Vi ønsker å få på plass så mange underskrifter som mulig på kronikken, sånn at omverdenen ser at det bygges opp til et lite opprør innad i PBL for å bevare mangfoldet og sikre demokratiet i organisasjonen. Vi anser det som siste mulighet til å endre organisasjonen før de store aktørene sitter med fullstendig makt over framtidas sektor. Kronikken ligger vedlagt, med navnene på de som har skrevet under så langt. Spørsmålet mitt er om dere har mulighet til å kontakte styrere dere tenker kan være villige til å signere på kronikken? Jeg må i tilfelle få navn og barnehage tilsendt innen søndag morgen.

– Utidig innblanding

Børge Lindkvist er styrer i Garnes Gårdsbarnehage. Han var en av dem som sto på mottakerlista til eposten fra lokallagslederen i Bergen, og reagerte umiddelbart da eposten kom på fredag. 

– Hvorfor reagerer du? 

FAKTA

  • PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.
  • PBL er en av landets største arbeidsgiverorganisasjoner målt etter antall medlemsbedrifter med tariffavtaler; med 1.940 medlemsbarnehager med om lag 29.000 ansatte. 
  • Utdanningsforbundet er med over 170.000 medlemmer landets nest største fagorganisasjon og den desidert største i utdanningssystemet. 
  • Landsmøtet er PBLs øverste organ. Her bestemmer de som representerer medlemsbarnehagene hva PBL skal jobbe med og for de neste to årene.

– Jeg reagerer på det jeg oppfatter som utidig innblanding fra Utdanningsforbundet før landsmøtet i PBL, og en innblanding i en demokratisk prosess. Hadde jeg sendt ut et opprop som hadde motstridende meninger, er jeg ikke så sikker på at det hadde blitt sendt. Noe jeg også har gitt tilbakemelding om til både Royne Berget og Utdanningsforbundet, sier Lindkvist. 

Han er samtidig klar på at samtlige parter har rett til å ha sine meninger. 

– Men nå er jo temaet meldt inn som forslag til endring av vedtekter, og da er det en diskusjon som må tas på den rette arenaen - og avgjøres demokratisk. Folk står fritt til å tenke og mene det de vil, men når et opprop som dette kommer fra Utdanningsforbundet, blir det feil. 

Lindkvist er som styrer medlem av Utdanningsforbundet, i en barnehage som er medlem i PBL. Han er også styremedlem i PBL Bergen. 

– Barnehagestyrerne har en viktig plass i Utdanningsforbundet, og jeg mener at vår posisjon og forståelse av barnehagehverdagen kan være avgjørende for å få til et godt samarbeid mellom arbeidstaker- og medlemsorganisasjonene. Jeg har heller ikke oppfattet det som en utfordring å høre til begge steder, og opplever i liten grad å ha blitt satt under press. Det har ikke tidligere vært noe problem, sier han.

– Hva tenker du om selve innholdet i oppropet? 

– I denne sammenheng er det ikke innholdet som er viktig, men at Utdanningsforbundet, ved å videresende det, slik jeg ser det stiller seg bak det. Det kan godt være at det er en berettiget debatt, men man må ta den der den hører hjemme. Det er måten dette blir gjort på som jeg mener blir et problem. 

Nå lurer han på om dette er en henvendelse som går ut fra alle lokallagene til Utdanningsforbundet. 

– Da begynner det å ligne en aksjon, og det mener jeg blir helt feil. 

– Kan slå tilbake på alle

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL understreker det positive med å ha et mangfold av ulike aktører blant medlemmene i organisasjonen.

– Og det skal ikke være noen tvil om det: Alle skal bli hørt. Men fra det til å bruke Utdanningsforbundet aktivt til å fronte et syn som ikke nødvendigvis er det samme som vårt, er ikke en grei måte å gjøre dette på, sier hun. 

Lindboe minner om at mens Utdanningsforbundet er en arbeidstagerorganisasjon, representerer PBL arbeidsgiverne.

– Det betyr at vi sitter på motsatt side av bordet i noen sammenhenger. Vi er enige om enkelte ting, og uenige om andre. Da må man være tydelig og klar på hvor man står. Dette handler ikke om at vi ikke er åpne for diskusjoner - men det blir feil å bruke Utdanningsforbundet for å mobilisere internt i egen organisasjon, sier hun, og understreker betydningen av at alle er åpne om hvilke roller man har og hvilken hatt man har på i ulike sammenhenger.

– Måten dette er distribuert på kan etterlate et inntrykk av at dette først og fremst er en aksjon fra arbeidstakere organisert i Utdanningsforbundet, og ikke ledere som snakker på vegne av eierne av barnehagene der de er ansatt. Dette er uansett viktige stemmer i debatten, men jeg tror det er viktig å være bevisst på hvilken rolle man har. 

Lindboe advarer mot at interne uroligheter vil kunne slå tilbake på samtlige medlemsbarnehager. 

– De som står bak dette opprøret er mange av de samme som har vært kritiske til PBL i mediene nå over en tid. Jeg tenker for at vi skal være i stand til å jobbe for gode løsninger for medlemmene våre, er det viktig at vi står sammen. Å forsøke å splitte organisasjonen undergraver samarbeidet, og vil som en konsekvens kunne føre til dårligere rammevilkår for alle medlemmene våre på sikt, avslutter hun. 

– Ikke tatt politisk stilling

Leder i Medlemsråd barnehage i Utdanningsforbundet Bergen, Odd Arild Viste, sier han ikke vet om det er andre lokallag i forbundet som har viderebragt budskapet fra aksjonen. 

– Er dette en aksjon Utdanningsforbundet stiller seg bak?

– Det gjør vi ikke. Såvidt jeg vet har vi ikke tatt stilling til innholdet i innlegget som sådan. Jeg har først og fremst bidratt praktisk og ikke politisk, og videresendt et innhold, sier han, og henviser videre til ledelsen i Utdanningsforbundet. 

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. 

Nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad, svarer dette på spørsmålene fra barnehage.no:

– Hvor mange lokallag er det som har sendt denne henvendelsen på vegne av Berget/gruppa for enkeltstående barnehager?

– Det har vi ingen oversikt over. Siden Bergen var nevnt i saken vi fikk tilsendt, så tok vi kontakt med dem i dag. De bekrefter at de har videreformidlet e-posten til aktuelle styrere, og at de også var tydelige på at dette ikke er et initiativ fra Utdanningsforbundet, sier Skyvulstad, og legger til at i den grad dette er en aksjon er ikke dette noe forbundet stiller seg bak.

– Men vi ser ikke noe galt i at styrere i private barnehager engasjerer seg i spørsmål som skal behandles på PBLs landsmøte. Vi mener at en åpen debatt er bra for demokratiet og at det legger grunnlag for bedre vedtak.

– Hva tenker dere om aktivt å involvere dere i en pågående diskusjon om interne forhold i PBL?

– Utdanningsforbundet  har ikke aktivt involvert seg i denne diskusjonen. Det blir helt feil å påstå.

– Er dette en del av den vedtatte politikken til Utdanningsforbundet?

– Nei.

Powered by Labrador CMS