Bildet er fra Norlandia Kjeldmyrlia barnehage i Bodø - og er tatt i en annen sammenheng.
Bildet er fra Norlandia Kjeldmyrlia barnehage i Bodø - og er tatt i en annen sammenheng.

Ny rapport: Norske kommuner sparte 2,44 milliarder på private barnehager i fjor

Selv om private barnehager i prinsippet får lik finansiering som kommunale, sparer det offentlige store penger hvert år på å sette deler av barnehagesektoren ut til private aktører.

Publisert

I en fersk rapport som Agenda Kaupang har utarbeidet på oppdrag fra PBL (Private barnehagers landsforbund) går det fram at oppholdet per korrigert oppholdstime koster det offentlige 5,5 kroner mer i kommunale barnehager enn i private barnehager.

Rapporten bygger på offisielle tall som kommunene har rapportert inn til Statistisk Sentralbyrå (Kostra).

I 2017 sparte det offentlige 2,44 milliarder kroner på at omlag halvparten av landets barnehagebarn går i private barnehager. I løpet av de siste ti årene er samlet besparelse 22,8 milliarder kroner, går det fram av rapporten.

– Dette er penger som kunne vært brukt på kompetanseheving, økt pedagogandel og bedre bemanning i barnehagen, men pengene kommunene har spart, har ikke kommet barna til gode, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL i en pressemelding.

PBL: Avledningsmanøver

Nettavisen har fått tall fra PBL som viser at eiere av private barnehager har tatt ut like over 300 millioner kroner i utbytte fra sine selskaper i perioden 2013-2016. I samme periode har kommunene ifølge Agenda Kaupang-rapporten spart cirka 8,2 milliarder kroner på at deler av barnehagesektoren har vært satt til private.

- Å drive svertekampanje år etter år mot private barnehager som har ut utbytte er en avledningsmanøver, sier administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen, i en pressemelding.

Han gir uttrykk for at venstresiden bruker profittdebatten for å unngå en diskusjon om hvorfor foreldre er mer fornøyde med barnehager, der det er reell konkurranse mellom private og offentlige tilbydere, enn brukere av andre velferdstjenester er.

Har ikke identifisert årsaken

Siden 2016 har private barnehager fått tilskudd som i prinsippet skal utgjøre 100 prosent av kostnadene i kommunale barnehager. Likevel sparte kommunene mer i 2016 og 2017 på private barnehager enn de gjorde i 2014 og 2015.

I rapporten til Agenda Kaupang kommer det ikke fram hvor besparelsen oppstår.

Ifølge Astrid Nesland, som er en av dem som har utarbeidet rapporten, har Agenda Kaupang heller ikke gått inn på dette i sitt arbeid.

Slik framstiller Agenda Kaupang hvor mye det offentlige har spart de siste ti årene.
Slik framstiller Agenda Kaupang hvor mye det offentlige har spart de siste ti årene.

- Vi har bare sett på makrotallene og beregnet differansen prisen på korrigerte oppholdstimer, sier Nesland til barnehage.no.

 

Ulike tolkninger

Rapporten er en oppdatert versjon av en tilsvarende rapport som Agenda Kaupang utarbeidet for PBL i fjor.

Dengang ba barnehage.no Venstre-leder Trine Skei Grande og SV-leder Audun Lysbakken om å kommentere funnene

 "Det er all grunn til å si at åpningen for velferdsinnovatører på barnehagefeltet har vært en suksess," sa Venstre-lederen.

"De ansatte må betale mye av dette gjennom dårligere pensjonsvilkår", sa SV-lederen.

Powered by Labrador CMS