Advokat Einar Brunes hos PBL anmodet på vegne av Viejega AS Statsforvalteren om å behandle saken på ny. Det resulterte i at barnehagen nå har fått innvilget dispensasjon for ett år.

Opphevet vedtak: Får likevel ansette samisktalende kandidat

Språket står helt sentralt i alt den lulesamiske barnehagen i Hamarøy gjør. Nå har Statsforvalteren omgjort et vedtak som tvang barnehagen til å ansette en pedagog som ikke behersket det.

Publisert Sist oppdatert

Viejega mánájgárdde på Drag i Hamarøy er den eneste i sitt slag, og skal ifølge egne vedtekter være «en enspråklig lulesamisk arena, som sikrer fremtidige generasjoner med et produktivt lulesamisk språk».

Fikk to søkere

Den foreldreeide barnehagen ble startet opp i høst, etter at forgjengeren eid av stiftelsen Árran, gikk konkurs som følge av uforutsett høye byggekostnader.

For barnehageåret 2022/2023 har barnehagen 20,4 plasser, og det er lagt opp til en drift med fem ansatte - hvorav to pedagoger i tillegg til styrer som er utdannet barnehagelærer.

Men det skulle vise seg krevende å få på plass en av de to pedagogstillingene i avdeling. To søkere meldte seg da stillingen ble utlyst. Den ene hadde pedagogutdanning, men behersket ikke språket. Den andre behersket språket, men hadde ikke fullført barnehagelærerutdanning.

Viejega AS vurderte ingen av de to til å være kvalifisert i utgangspunktet, men søkte kommunen om midlertidig dispensasjon for den samisktalende kandidaten. Av styrers vurdering framgikk blant annet at vedkommende forpliktet seg til å fortsette påbegynt arbeidslivsbasert utdanning.

– En god julegave

Kommunen ga imidlertid avslag, ettersom det fantes en annen søker med pedagogutdanning. Barnehagen påklaget avgjørelsen, men kommunens vedtak ble i første omgang opprettholdt av Statsforvalteren i Nordland.

Advokat Einar Brunes hos PBL anmodet på av Viejega AS Statsforvalteren om å behandle saken på ny, blant annet fordi den var behandlet etter en annen paragraf i forskriften enn den omsøkte. Men også for hvorfor han mente utfallet burdet blitt et annet ut fra den paragrafen søknaden faktisk ble vurdert etter.

Det resulterte i at barnehagen nå har fått innvilget dispensasjon for ett år.

Statsforvalteren i Nordland opphevet både Hamarøy kommunes vedtak av 18. november, samt Statsforvalterens eget vedtak fra 2. desember.

– En god julegave til det lulesamiske miljøet i Hamarøy, kommenterer Brunes, glad for at avgjørelsen kom nå.

Sametinget reagerer

Etter at Barnehage.no omtalte saken 9. desember, har flere engasjert seg i den.

Sametinget har bedt Statsforvalteren se bort fra norm om pedagogisk bemanning i Viejega mánájgárdde, ifølge NordSalten Avis (krever innlogging).

«Viejega AS er den eneste lulesamiske barnehagen i Norge. Barn i denne barnehagen skal få et barnehagetilbud som fremmer deres lulesamiskspråklige kompetanse. Det vises til barnekonvensjonens artikkel 30 som blant annet sier at barn som tilhører en urbefolkning ikke skal nektes retten til å bruke sitt eget språk sammen med andre medlemmer av sin gruppe», er noe av det sametingspresident Silje Karine Muotka skriver i et brev til Statsforvalteren.

Der påpeker hun også at det er svært bekymringsverdig at samiske barnehager generelt har utfordringer med å finne samiskspråklige ansatte som er kvalifisert til stillingene i barnehagene.

– Framstår noe stivbent

Og stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad (H) har bedt kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) svare Stortinget om på hvilken måte statsråden vil bidra til at de lulesamiske barna i Hamarøy får det tilbudet de har krav på for å bli gode språkbærere av sitt eget morsmål.

Linnestad påpeker blant annet at: «Det fremstår noe stivbent når Statsforvalteren ikke benytter muligheten til dispensasjon i denne saken så lenge barnehagen ønsker å ansette en lulesamisk språkbærer under utdanning, og setter som krav at utdanningen skal være fullført i løpet av 2023».

Powered by Labrador CMS