Både kommunale og private barnehager i Oslo har 272 pedagogiske ledere med midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet - i alt 544 stillinger
Både kommunale og private barnehager i Oslo har 272 pedagogiske ledere med midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet - i alt 544 stillinger

Oslo mangler fremdeles svært mange barnehagelærere

Over et år etter at pedagognormen ble innstrammet mangler Oslo kommune svært mange pedagoger for å klare å innfri: – Vi vil bruke 30 millioner neste år på å få flere barnehagelærere i barnehagene, sier oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). 

Publisert

Oslo kommune har fremdeles en lang vei å gå før innskjerpingen i pedagognormen - som trådte i kraft 1. august i fjor - er innfridd: 

  • 37 kommunale og 14 private barnehager har dispensasjon fra pedagognormen. Dette inkluderer noen barnehager som har søkt om dispensasjon, men ennå ikke fått det innvilget. 
  • I kommunale barnehager er det 54 stillinger som må omgjøres til pedagogstillinger for å oppfylle pedagognormen. 
  • I private barnehager er det 18 stillinger som mangler for å oppfylle pedagognormen.
  • Både kommunale og private barnehager har 272 pedagogiske ledere med midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet - i alt 544 stillinger. 

Grunnlaget for dispensasjoner fra utdanningskravet vil nok i de fleste tilfeller være mangel på kvalifiserte søkere, særlig i de mer perifere bydelene hvor det er vanskelig å skaffe barnehagelærere. Det er bare noen få bydeler som har knyttet kommentarer til tallene, og da er det mangel på søkere de oppgir, opplyser samtidig byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap. 

– Vi vil bruke 30 millioner neste år på å få flere barnehagelærere i barnehagene, sier oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). 

Flere ulike tiltak

– Helt konkret, hvilket tiltak settes i verk for å få på plass flere barnehagelærere? 

– Vi har inngått et samarbeid med blant andre Oslo Met, etter henvendelser fra folk med annen pedagogisk utdanning for å kunne tilby tilleggsutdanning. I tillegg har vi satset tungt på arbeidsplassbasert utdanning, sier Thorkildsen. 

Hvert år er det 40 plasser tilgjengelig for denne typen utdanning. 

– Vi jobber også med en kampanje for å få flere barnehagelærere til å velge Oslo, spesielt i de områdene der vi ser det er mest nødvendig, fortsetter oppvekstbyråden. 

Allerede i 2016 inngikk inngikk byrådet en bemanningsavtale med mål om 50 prosent barnehagelærere, og 25 prosent fagarbeidere i barnehagen. Status per 15. desember 2018 var 33,3 prosent for Oslo. Kravet i pedagognormen tilsier at barnehagene skal ha en pedagogandel på 43 prosent i forhold til grunnbemanning i barnehagene. 

– Når kommer dere til å nå målet om 50 prosent? 

– Vi har en ambisjon om å nå det i 2022. Det er mye penger som skal på plass, sier Thorkildsen.

Peker på etterslep

Byråden har tidligere pekt på det store etterslepet fra sine politiske forgjengere: 

– Høyre kuttet bydelsrammen med nærmere 1 milliard kroner de siste to periodene de styrte byen. Når vi vet at barnehagene utgjør 30 prosent av bydelsbudsjettene, så er det klart at slike massive rammekutt har gått hardt utover barnehagene. Vi startet derfor med et veldig dårlig utgangspunktet etter 18 år med høyrestyre, sa hun i et intervju med Vårt Oslo rett før valget.

Til barnehage.no sier hun videre: 

– Da det rødgrønne byrådet overtok var det stor mangel på barnehagelærere i Oslo. Til sammen manglet vi 500 barnehagelærere i de kommunale barnehagene. Under halvparten av de ansatte i de kommunale barnehagene hadde relevant utdanning og under en tredjedel hadde barnehagelærerutdanning.

Hun mener samtidig utviklingen er positiv: 

– Oslo kommune har ikke ønsket å si opp barnehagemedarbeidere som følge av innføringen av ny pedagognorm, en policy som har ligget fast siden ny bemanningsavtale for kommunale barnehager ble inngått i 2016. Det bidrar til å forklare hvorfor kommunale barnehager har høyere antall dispensasjoner enn private barnehager.

Thorkildsen sier videre at mens det i dag er henholdsvis 37 kommunale og 14 private barnehager som har dispensasjon fra pedagognormen, var tilsvarende tall ved årsskiftet 123 kommunale og 40 private barnehager.

– Utviklingen har med andre ord vært meget positiv, slår hun fast. 
 

 

 

  

Powered by Labrador CMS