– Det er i barnehagen grunnlaget for å lære seg språket starter, og barna er fremtidens språkbrukere. Derfor er det meget viktig at disse barnehagene er med på å styrke barnas samiske språk, kultur, tradisjoner og identitet, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).
– Det er i barnehagen grunnlaget for å lære seg språket starter, og barna er fremtidens språkbrukere. Derfor er det meget viktig at disse barnehagene er med på å styrke barnas samiske språk, kultur, tradisjoner og identitet, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Har bevilget 7,4 millioner til samiske barnehager og avdelinger

Fra februar til mai i år har Sametingsrådet bevilget totalt 7,4 millioner kroner i tilskudd til 23 samiske barnehager og 9 samiske avdelinger i norske barnehager.

Publisert

Sametinget gir tilskudd til samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehager som har tilbud som bygger på samisk språk og kultur. Målet med tilskuddsordningen er tiltak som utvikler og bygger på samiske verdier, kultur og tradisjonell kunnskap.

NOU 2016:18 Hjertespråket sier at samiske barnehager er det viktigste enkelttiltaket for å sikre, bevare og vitalisere samisk språk. Det er i barnehagen grunnlaget for å lære seg språket starter, og barna er fremtidens språkbrukere. Derfor er det meget viktig at disse barnehagene er med på å styrke barnas samiske språk, kultur, tradisjoner og identitet, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) i en pressemelding.

634 barn får nordsamisk barnehagetilbud, 31 barn får lulesamisk barnehagetilbud og 37 barn får sørsamisk barnehagetilbud. Til sammen får 702 samiske barn et tilbud som bygger på samisk språk, kultur og tradisjonskunnskap, opplyser Sametinget i pressemeldingen.

Fra 2019 til 2020 er det en økning i sørsamiske barn som får samisk barnehagetilbud og en økning av samiske barn i Troms som får samisk barnehagetilbud. Antallet lulesamiske barn holder seg ganske stabilt.

– For oss er det viktig å ha barn i fokus og jobbe for at de skal ha det beste tilbudet. Vi har ennå en vei å gå før vi får et godt utbredt samisk barnehagetilbud i hele landet, sier Mikkelsen.

Oversikt over hvilke barnehager som har fått innvilget støtte i 2020:

- Guovddáš mánáidgárdi (Alta) - Kr 260.000,-

- Álttá siida (Alta) - Kr 390.000,-

- Láttošluohka mánáidgárdi (Karasjokk) - Kr 520.000,-

- Guolban mánáidgárdi (Karasjokk) - Kr 436.800,-

- Badjemánáid beaiveruoktu (Karasjokk) - Kr 130.000,-

- Gártnetluohkka mánáidgárdi (Kautokeino) - Kr 390.000,-

- Máze mánáidgárdi (Kautokeino) - Kr 130.000,-

- Beazedievá mánáidgárdi (Kautokeino) - Kr 390.000,-

- Gili mánáidgárdi (Kautokeino) - Kr 260.000,-

- Gáhkkorčoru mánáidgárdi (Kautokeino) - Kr 390.000,-

- Nuortamielli mánáidgárdi (Kautokeino) - Kr 520.000,-

- Unjárgga oahppogáldu (Nesseby) - Kr 390.000,-

- Ájanas mánáidgárdi (Porsanger) - Kr 130.000,-

- Billávuona mearrasámi mánáidgárdi (Porsanger) - Kr 115.000,-

- Saarela mánáidgárdi, Jokŋaossodat (Porsanger) - Kr 130.000,-

- Diddi mánáidgárdi (Tana) - Kr 130.000,-

- Giellavealgu mánáidgárdi (Tana) - Kr 260.000,-

- Goržži mánáidgárdi (Kåfjord) - Kr 390.000,-

- Ástávuona mánáidgárdi (Lavangen) - Kr 130.000,-

- Leirbukt barnehage skierri ossodat (Nordreisa) - Kr 130.000,-

- Márkománák mánáidgárdi (Tjeldsund) - Kr 212.000,-

- Guovssahas mánáidgárdi (Tromsø) - Kr 260.000,-

- Gimle Barnehage, Gearpmaš ossodat (Tromsø) - Kr 130.000,-

- Sjømannsbyen barnehage, Mearranásti ja guoláš ossodat (Tromsø) - Kr 260.000,-

- Árran mánáijgárde (Hamarøy) - Kr 130.000,-

- Jentoftsletta barnehage, giella ossodat (Bodø) - Kr 100.000,-

- Suaja maanagierte (Snåsa) - Kr 130.000,-

- Røyrvik oppvekstsenter avd barnehage (Røyrvik) - Kr 41.400,-

- Ysterhagan barnehage, avdeling svaale (Røros) - Kr 130.000,-

- Ferista friluftsbarnehage, samisk avdeling (Trondheim) - Kr 130.000,-

- Sámi mánáidgárdi Cizáš (Oslo) - Kr 260.000,-

Powered by Labrador CMS