Torstein Tvedt Solberg mener barnehagene ville fått en bedre hverdag med Arbeiderpartiets politikk.
Torstein Tvedt Solberg mener barnehagene ville fått en bedre hverdag med Arbeiderpartiets politikk.

APs alternative budsjett: Kutt i tilskudd, flere ansatte og redusert makspris

Kutt i tilskudd til private barnehager, redusert makspris, flere ansatte og barnehageplasser – slik vil barnehagehverdagen bli hvis AP får bestemme.

Publisert

Mens regjeringspartiene og Frp forhandler om neste års statsbudsjett, har de fleste opposisjonspartiene på Stortinget langt fram sine alternative statsbudsjett.

– Vi gjør store tydelige grep i vårt alternative budsjett som viser at vi ønsker å ta barnehagepolitikken i en annen retning, og ikke minst prioritere den sterkere enn det regjeringen har gjort.

Det sier Torstein Tvedt Solberg (Ap) til barnehage.no.

Makspris

Det er en drøy uke siden partiet la fram sitt alternative statsbudsjett. Og hvis partiet hadde fått viljen sin, ville foreldrene fått billigere barnehageplass. Partiet ønsker nemlig også i år å redusere maksprisen i barnehagene.

– Slik tar vi prisen tilbake til nivået som ble avtalt i barnehageforliket, sier Tvedt Solberg.

Han mener at et slikt grep vil bidra til å senke terskelen for at barnefamilier benytter seg av det pedagogiske tilbudet som barnehagene gir. Arbeiderpartipolitikeren er også klar på at kommunen og barnehagene skal kompenseres, krone for krone, for tapt foreldrebetaling.

Regjeringens forslag er å øke maksprisen til 3.220 i måneden fra 1. januar 2021, mens Arbeiderpartiets forslag vil sende maksprisen under 3000 kroner.

Da maksprisen i sin tid ble innført i 2009 var den satt til 2.330 kroner i måneden, en sats som var uendret helt fram til 2014.

Hvis regjeringen nå får gjennomslag for å øke maksprisen fra 1. januar 2021 betyr det at den nominelle maksprisen for en barnehageplass ha økt med 890 kroner i måneden, sammenlignet med før Erna Solbergs regjering inntok regjeringskontorene i 2013. Hvis maksprisen skulle ha fulgt prisutviklingen i samfunnet, skulle den i år ha vært på rundt 2.934 kroner (beregnet prisveksten fra 2009 fram til oktober 2020).

Reduksjon

I år som i fjor, foreslår Arbeiderpartiet å kutte tilskuddet til private barnehager med 1,5 prosent. Ifølge partiets beregninger vil dette føre til en innsparing på 147 millioner kroner.

– Et moderat nedtrekk på 1,5 prosent som gjenspeiler de private barnehagenes lavere reelle pensjonsutgifter, heter det i budsjettet.

– Hvordan harmonerer dette med kritikken dere har rettet mot regjeringen når det gjelder deres forslag til pensjonskutt?

– Vi har hele tiden vært kritisk til måten regjeringen har valgt å løse pensjonskuttet på. Bakteppet er en langdryg debatt om å få et rettferdig finansieringssystem som faktisk kompenserer for de kostnadene som er der. Vårt kutt som rammer private barnehager handler mer om at vi mener at likt tilskudd skal baseres på like krav, samtidig som vi er opptatt av et godt finansieringssystem. Så vi ønsker å bruke akkurat det samme beløpet vi sparer på kuttet til å forsterke bemanningsnormene, sier Tvedt Solberg.

For Arbeiderpartiet ønsker at det skal ansettes flere barnehagelærere og fagarbeidere i barnehagene, med krav om at minst halvparten av de ansatte skal være pedagoger.

– Men en ting er å ønske seg flere pedagoger, hvordan skal de skaffes?

–Vi ønsker å gi penger til flere studieplasser, rekruttere flere og gi muligheter til å ta fagbrev, sier han.

Ifølge Tvedt Solberg, ville barnehagene med Arbeiderpartiets budsjettforslag:

  • Fått 860 millioner kroner mer neste år.
  • Vanlige familier ville fått 2805 kr mindre i barnehageregning i året, 255 kroner mindre i måneden for én plass – da tar de prisen tilbake til nivået som ble avtalt i barnehageforliket.
  • 2900 flere barn ville fått barnehageplass.
  • Det blitt 2100 flere barnehagelærere for – med penger til å innfri målet om en pedagognorm på 50 prosent barnehagelærere fra høsten 2021 – altså penger til å innfri krav om at halvparten av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere.
  • De små, ideelle og enkeltstående private barnehagene ville fått mer penger til bemanning.
  • Ansatte i private barnehager ville sluppet å frykte for pensjonsvilkårene sine og 214 kommuner uten private barnehager ville ikke fått kutt i barnehagetilskuddet sitt.
  • Det blitt flere fagarbeidere med en plan for å utdanne og rekruttere flere fagarbeidere til barnehagene (verbalforslag).
  • I tillegg ville kommunene hatt 3 milliarder kroner mer å rutte med, til blant annet barnehage.
Powered by Labrador CMS