Denne uken lanseres derfor nettsiden plikt.no som del av en kampanje for å bevisstgjøre om avvergingsplikten.
Denne uken lanseres derfor nettsiden plikt.no som del av en kampanje for å bevisstgjøre om avvergingsplikten.

– 74 prosent av befolkningen kjenner ikke til avvergingsplikten

Justis- og beredskapsdepartementet vil gjøre noe med den manglende kunnskapen om plikten til å avverge vold og overgrep. Denne uken lanseres nettsiden plikt.no.

Publisert

74 % av befolkningen kjenner ikke til at de kan ha plikt til å avverge en rekke alvorlige lovbrudd. Kunnskap om plikten til å avverge vold og overgrep kan redde liv og helse, står det i en pressemelding fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. 

Justis- og beredskapsdepartementet vil gjøre noe med den manglende kunnskapen om plikten til å avverge vold og overgrep. Denne uken lanseres derfor nettsiden plikt.no som del av en kampanje for å bevisstgjøre om avvergingsplikten.

Justisministeren Jøran Kallmyr sier:

–  Vi har alle en plikt til å søke å avverge alvorlige lovbrudd som vi vet vil skje eller sannsynligvis vil kunne skje.

Avvergingsplikten gjelder oss alle, men kan være særlig aktuell for helsepersonell og ansatte i skole og barnehage. På www.plikt.no finner du informasjon om avvergingsplikten og når den gjelder.

Det er dinutvei.no ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress som står bak kampanjen.

Det er en undersøkelse fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2018 som viser at 74 prosent av befolkningen ikke kjenner til avvergingsplikten. 

Powered by Labrador CMS