– Vi skal gjøre alt vi kan for å hindre at dette kuttforslaget blir en realitert, sier Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL.
– Vi skal gjøre alt vi kan for å hindre at dette kuttforslaget blir en realitert, sier Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL.

– Elendig politisk håndverk

Det sier PBL-sjef Anne Lindboe om regjeringens forslag om å redusere pensjonstilskuddet til private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

I forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å redusere pensjonspåslaget i driftstilskuddet fra 13 til 11 prosent.

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) sier at kuttforslaget var forventet, men at hun er svært skuffet. Hun frykter et slikt kutt vil gå ut over pensjonsbetingelsene til de ansatte.

– Vi er ganske overrasket over at regjeringen har gjort et så elendig politisk håndverk som de har gjort i denne saken. Der de har sett fullstendig bort ifra den dokumentasjonen vi gjentatte ganger har forsøkt å presentere. Både når det gjelder det reelle nivået på pensjonskostnadene til barnehagene våre, som er betydelig høyere enn det regjeringen legger til grunn, og også konsekvensene ved et så stort kutt i forhold til at veldig mange barnehager allerede drifter i minus, sier hun.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å hindre at dette kuttforslaget blir en realitet. Først og fremst for å unngå at hundrevis av barnehager må kutte betydelig i kvaliteten i tilbudet til barna for å kunne drifte bærekraftig, eller i verste fall må legge ned. Vi skal også kjempe for at vi skal kunne videreføre den gode pensjonsavtalen vår, fortsetter Lindboe.

Uenighet om tall

Helt siden forslaget om en ny barnehagelov ble sendt på høring 26. april i fjor, har departementet vært klar på at private barnehager ikke bør få langt mer i tilskudd til pensjoner enn hva som faktisk brukes på pensjoner til de ansatte.

I en pressemelding fra departementet, pekes det på en rapport hvor det blir slått fast at de private barnehagene nesten fikk én milliard kroner for mye til pensjonsutgifter i 2017. Her er det regnet ut at private barnehager i snitt hadde pensjonskostnader på 7,7 prosent.

Rapporten har imidlertid vært omstridt, og PBL bestilte like gjerne sin egen rapport. Her kom man frem til at pensjonskostnadene for 2017 var på 10,7 prosent av lønnsgrunnlaget for et representativt utvalg barnehager. I tillegg kom kostnader til AFP, noe som for barnehager med PBL-pensjon i gjennomsnitt utgjør 0,8 prosent. Altså en gjennomsnittlig pensjonskostnad på 11,5 prosent.

Ønsker helhetlig gjennomgang

Regjeringen vil kutte pensjonstilskuddet med 350 millioner kroner, men for å sikre et mangfoldig tilbud vil regjeringen bruke 130 millioner kroner for å skjerme enkeltstående barnehager i 2021, heter det i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

Ifølge regjeringens forslag vil enkeltstående barnehager få en toårig overgangsordning med 13 prosent i 2021 og 12 prosent i 2022, før også de er nede på 11 prosent i 2023.

Dette er ikke godt nok for de barnehagene som sliter økonomisk, mener Lindboe:

– Det er et lite halmstrå. Vi snakker om to år før kuttet i pensjonstilskudd slår inn med full tyngde.

– Det er direkte uansvarlig av regjeringen å skulle endre én del av finansieringsordningen uten å se det i sammenheng med helheten, sier hun.

Kan søke om å få dekket kostnader

Overfor barnehage.no understreker kunnskapsminister Guri Melby (V) at barnehager som har faktiske pensjonsutgifter over 11 prosent har krav på å få dem dekket.

Barnehager som har høyere pensjonsutgifter vil kunne søke kommunen om å få dekket kostnadene utover påslaget på 11 prosent. Regjeringen foreslår å utvide kompensasjonsordningen til å gjelde barnehager med pensjonsavtaler inngått frem til 1. januar 2019. Til nå har dette kun vært mulig for barnehager med pensjonsavtaler inngått før 2015.

Lindboe blir ikke beroliget av den grunn.

– Denne ordningen har til nå fungert særdeles dårlig. I noen tilfeller kan søknadsprosessene gå over flere år. Nå må barnehagene hvert år få beregnet nøyaktig hvor høye pensjonskostnader de har, for å vite om de er i posisjon til å søke eller ikke. Dette er svært ressurskrevende, særlig for enkeltstående barnehager, sier Lindboe.

– Kan gå utover pensjonsbetingelsene

Ifølge kunnskapsministeren vil ikke den foreslåtte justeringen i pensjonstilskuddet påvirke pensjonen til de ansatte i de private barnehagene.

Det er feil, mener Lindboe.

– Med dette kuttet vil våre medlemsbarnehager slite med å ha råd til pensjonsavtalen som vi har forhandlet frem. Denne pensjonsavtalen er veldig god og den er dyr for våre arbeidsgivere. Det ligger allerede inne i avtalen med fagforbundene at vi må se på pensjonsavtalen på nytt ved et kutt. Det synes jeg er trist. De ansatte fortjener mer slik de har stått på under koronapandemien, sier hun.

Powered by Labrador CMS