Hovedsymptomet ved norovirusinfeksjon hos barn er oppkast, met kan være mange årsaker til at barn kaster opp eller har diaré, skriver FHI på sine hjemmesider. Nå er uansett omgangssyken over oss.
Hovedsymptomet ved norovirusinfeksjon hos barn er oppkast, met kan være mange årsaker til at barn kaster opp eller har diaré, skriver FHI på sine hjemmesider. Nå er uansett omgangssyken over oss.

Ikke nok med korona: Nå kommer omgangssyken

I en nyhetsmelding fra Folkehelseinstituttet påpekes det at høsten og vinteren er høysesong for det fryktede noroviruset. Men i likhet med mot Covid-19 kan håndhygiene være god medisin.

Publisert

Norovirus er svært smittsomt og spres lett fra person til person på steder hvor mye folk samles, står det på hjemmesidene til FHI.

Syke personer er mest smittsomme dersom de kaster opp og/eller har diaré. Men det er også risiko for smitte i noen dager etter at symptomene har gitt seg. De som har omgangssyke eller mistenker at de kan være smittet, for eksempel etter å ha vært i kontakt med personer som er syke bør være ekstra nøye med håndhygienen. De bør ikke tilberede og servere mat som andre skal spise. Når man har blitt frisk og det har gått 48 timer skiller de fleste ut mindre smittestoff.

– God håndhygiene er det beste rådet for å unngå at noroviruset sprer seg, sier lege Hilde Marie Lund ved Folkehelseinstituttet til egne hjemmesider.

På steder der mange er samlet, må det være enkelt å få vasket hendene. Dette gjelder for eksempel på skoler, i barnehager og andre steder der folk er samlet. Det er bedre å bruke engangspapir enn håndkle til å tørke hendene.

Håndvask med såpe og rennende vann anbefales mot norovirus. Alkoholbasert handdesinfeksjon er mindre effektivt for dette viruset.

– På grunn av smitteverntiltakene i forbindelse med Covid-19 forventer vi færre utbrudd av norovirus i sesongen 2020/2021. Rådene om avstand og god håndhygiene har god effekt også mot norovirus, sier Lund.

Har man mistanke om norovirusinfeksjon er det viktig at man raskt iverksetter tiltak for å hindre videre smittespredning. Vanlige tiltak er isolering av syke, for eksempel at barn i barnehage holdes hjemme.

Her er FHIs råd til barnehagene:

Hovedsymptomet ved norovirusinfeksjon hos barn er oppkast. Det kan være mange årsaker til at barn kaster opp eller har diaré. Ikke alle skyldes smittsomme sykdommer. Dersom det ikke er mistanke om noe smittsomt trenger heller ikke barnet holdes hjemme fra barnehagen.

Ved diaré, bløt avføring og/eller oppkast hos et barn i forbindelse med at man vet eller har mistanke om at omgangssyke/norovirus sirkulerer i barnehagen (for eksempel ved at både barn og voksne blir syke, at flere barn har samme symptom og liknende), bør barnet holdes hjemme i 48 timer etter at barnet har blitt symptomfri. Dette kan stoppe infeksjonen fra å spre seg videre og minsker risikoen for at barnet skal smitte andre barn og voksne i barnehagen. Norovirus skilles ut både i oppkast og diaré, og begge deler vil dermed kunne føre smitten videre. Dette bør kommuniseres tydelig til foreldre med barn i barnehagen, og gjerne skriftlig.

I barnehagen er det viktig med gode rutiner for hyppig håndvask med såpe og rennende vann ettersom alkoholbasert hånddesinfeksjon ikke virker godt nok mot norovirus.

Grundig håndvask bør utføres ofte av alle barn og voksne i barnehagen. Spesielt er håndvask viktig i forbindelse med toalettbesøk, samt før måltider eller ved håndtering av mat.

Ansatte som har vært syke med norovirus bør ikke delta i matlaging eller matservering i barnehagen før det har gått minst 48 timer etter symptomfrihet.

Rengjøring av stellebord, leker og fellesarealer i barnehagen:

Synlig søl (oppkast, avføring) tørkes opp med papirhåndkle og flaten rengjøres med vanlig rengjøringsmiddel før det tilslutt rengjøres med en bruksløsning av Klorin (1dl Klorin i 5 liter vann). Ta hensyn til om overflaten tåler klor. Ved all vask og rengjøring der man kan komme i kontakt med avføring/oppkast bør det benyttes engangsforkle og hansker. Dette skal legges i lukkede plastposer før de kastes og hender vaskes grundig straks utstyret er tatt av.

Ved oppkast dannes små aerosoler/dråper som inneholder virus, de kan sveve rundt og legge seg på møbler og overflater. Smitte kan skje ved at barn (eller voksne) tar på denne overflaten før de igjen putter fingrene i munnen.

Ved mistanke om norovirus:

  • Håndter oppkast/diare som smittefarlig og bruk hansker og forkle.
  • Brukte hansker, forklær og bleier skal legges i lukkede plastposer før de kastes. I etterkant bør det alltid gjennomføres grundig håndvask.
  • Tørk over toalett, vask, håndtak på vask, dørhåndtak, og andre berøringspunkter jevnlig med en bruksløsning av klor.
  • Hyppig rengjøring av stellebord og leker med en bruksløsning av klor.
  • Bruk engangsforklær og hansker ved bleiebytte.
  • Det må brukes separate kluter til hvert område og disse bør vaskes på 70 grader etter bruk. Bruk maskinens normal program, ikke kortprogram.
  • Dersom barn har blitt syke i barnehagen må de holdes borte fra felles lekerom. Slike fellesrom må rengjøres grundig, og spill og leker må tåle tilfredsstillende rengjøring (bruk for eksempel en bruksløsning av klorin).
Powered by Labrador CMS