DEBATT

Eierstyret i Smedhusåsen barnehage frykter forskjellsbehandling av barna i den nye storkommunen. Bildet er tatt i forbindelse med barnehagens 20-årsjubileum tidligere i år.
Eierstyret i Smedhusåsen barnehage frykter forskjellsbehandling av barna i den nye storkommunen. Bildet er tatt i forbindelse med barnehagens 20-årsjubileum tidligere i år.

– Skal barna våre forskjellsbehandles i den nye kommunen?

Barnehageeiere i Rygge kommer med bekymringsmelding til foreldre og politikere i nye Moss kommune.

Publisert

Vi representerer foreldre i en privat ideell barnehage i Rygge kommune som sitter med noen ubesvarte spørsmål og gryende uro angående finansieringen av de private barnehagene nå som vi skal inn i en ny kommune.

Det som bekymrer oss er signalene vi har fått fra administrasjonen i Nye Moss kommune. Vi har fått høre at det slett ikke er sikkert at de åtte private barnehagene i nåværende Rygge vil få like høye tilskuddssatser som alle de kommunale barnehagene i begge kommuner og de private barnehagene i nåværende Moss.  

Ulike tilskudd

De kommunale tilskuddene til barnehager har ikke vært like i Moss og Rygge.

I Moss har de private barnehagene fått kr. 21.452,- (barn under 3 år) og kr. 12.182,- (barn over 3 år) mer i tilskudd per barn for 2019, enn det barnehagene i Rygge har fått. Tallene er hentet fra barnehagemonitor.no.

Dette utgjør kr. 1.194.128,- kr. mindre i tilskudd for vår barnehage, kontra tilsvarende barnehage i Moss kommune. Dette urettferdige systemet har de ansatte hos oss jobbet for å belyse og kjempe mot i lang tid. De private barnehagene i Rygge fikk et ekstra tilskudd i august fjor for å innfri den nye bemannings- og pedagognormen, men Rygge kommune ligger til tross for det langt bak Moss i tilskuddsberegninger.

Ved inngangen til 2018 lå Rygge på lista over de åtte dårligste kommunene i landet når det gjelder bemanningstetthet, noe som henger sammen med effektivisering over flere år, og de lave tilskuddene som gis til barnehagene i kommunen.

Dette har medført rovdrift på barn og ansatte! Dette må det bli en slutt på!

Rammer åtte av 36 barnehager

Informasjonen ansatte hos oss har mottatt fra administrasjonen, er at Nye Moss kommune har full rett til å la de private barnehagene fra Rygge fortsette å få tilskudd basert på regnskap i de kommunale barnehagene fra to år tilbake, og ikke følge tilskuddssatsene og det økonomiske grunnlaget som alle de andre barnehagene i Nye Moss kommune før i 2022.

Nye Moss kommune vil vel ikke være bekjent med at barnehagene i kommunen skal ha ulikt økonomisk grunnlag?

Det vil i så tilfelle bety at åtte av totalt 36 barnehager i den nye kommunen vil få langt dårligere økonomisk driftsgrunnlag, og dermed dårligere rammebetingelser for barn og ansatte. Dette kommer samtidig med forventninger om at alle barnehager skal levere lik kvalitet.

Dette kan vel ikke stemme? Nye Moss kommune vil vel ikke være bekjent med at barnehagene i kommunen skal ha ulikt økonomisk grunnlag? Det må jo være like vilkår for hele den nye kommunens barn, uavhengig av hvilken adresse de har?

Kan øke tilskuddene - hvis de vil

Utdrag fra brev fra Utdanningsdirektoratet, sendt til Fylkesmannen i Østfold, 30.04 2018:

«Beregning av tilskudd ved kommunesammenslåing»

I forskriften § 16 står det at: «Ved kommunesammenslåing skal den nye kommunen beregne tilskuddet til private barnehager ut fra den tidligere kommunens regnskap og barnetall i to år etter at kommunesammenslåingen er gjennomført.»

«Dersom kommunen ønsker å gi mer enn minimumsforpliktelsene til de private barnehagene som forskriften fastsetter, står kommunen fritt til å gjøre det innenfor rammene av forvaltningsloven og ulovfestet forvaltningsrett.»  

Det vil derfor si at kommunen har full mulighet til å kunne prioritere at ALLE barn i den nye kommunen får de samme forutsetninger om de ønsker det, uavhengig av hvilken barnehage de går i. Mer penger i budsjettet til vår barnehage hadde betydd bedre bemanningstetthet, som følge av mindre barnegrupper og/eller flere ansatte. Det er lønn til ansatte som er den største utgiftsposten i driften vår, og hos oss hadde de ekstra pengene utgjort en stor forskjell for barn og ansatte.

Håper bekymringene ikke stemmer

Vi håper inderlig at de bekymringene vi har overfor finansieringen til de private barnehagene i gamle Rygge ikke stemmer.

Det er jo ikke noe i veien med intensjonene for den nye storkommunen, når visjonen er; «Mangfoldige Moss - skapende, varmere, grønnere». Rådmannen i nye Moss har også uttalt; «Vi dekker behov».

Nå har de virkelig sjansen til å vise disse store ordene i praksis, og trygge oss foreldre på at det blir satset på barna våre i den nye kommunen, og at ALLE barn får like og rettferdige vilkår.

Powered by Labrador CMS