Den gode overgangen: Anna Rose Bratheim (6) t.v. og Milla Elvira Fiuren-Larsen (3) står begge foran en ny hverdag i august. Anna er ferdig i barnehagen og skal begynne i 1. klasse, mens Milla skal overta hennes plass på storbarnsavdelingen i Melløsparken barnehage SA i Moss.
Den gode overgangen: Anna Rose Bratheim (6) t.v. og Milla Elvira Fiuren-Larsen (3) står begge foran en ny hverdag i august. Anna er ferdig i barnehagen og skal begynne i 1. klasse, mens Milla skal overta hennes plass på storbarnsavdelingen i Melløsparken barnehage SA i Moss.

Den viktige overgangen fra små- til storbarn

Overgangen fra liten til stor avdeling kan fort bli brå. I Melløsparken barnehage i Moss, starter de mykt med tilvenning allerede fra våren.

Publisert Sist oppdatert

I Melløsparken barnehage SA startet det med åpne løsninger hvor barn kunne bevege seg mellom rom og avdelinger, og på den måten bli kjent med voksne og barn over hele huset. Det fungerte fint for de utadvendte og trygge barna. De ble godt kjent over hele barnehagen og kunne trygt flytte over til stor avdeling høsten de fylte tre år. Men den åpne løsningen fungerte mindre bra for de som var engstelige av seg eller hadde spesielle behov.

– De ble for usikkert for dem. Mange barn trenger klarere struktur og rammer, med forutsigbarhet og faste voksne og forholde seg til. Derfor endret vi måten å drive barnehage på. Vi skapte mer lukkede grupper uten mulighet for å vandre i mellom, sier daglig leder i Melløsparken barnehage i Moss, Thea Gustavsen.

Det ble en god løsning for alle barna. For som Gustavsen sier;

– Det som fungerer fint for barn med spesielle behov, fungerer fint for alle barn.

Tilvenning for overgangsbarna

Utfordringen nå ble at tilgangen til stor avdeling ble mindre tilgjengelig for de som skulle flytte over. Hvordan skulle barnehagen nå sikre at barna fikk en trygg og god overgang? De innførte rett og slett tilvenning for overgangsbarna.

– Vi har fem avdelinger. To for småbarn og tre for storbarn. Da vi endret til mer lukkede rammer, ble det litt tilfeldig hvilken overgang barna fikk til stor avdeling. Det kom an på de ansatte og ble forskjellig fra avdeling til avdeling. Vi skulle pusse opp hele tilvenningsprosessen i barnehagen, og bestemte oss for å innføre like overganger på alle avdelingene. Rett og slett for å kvalitetssikre hvert barns overgang, forklarer Gustavsen.

Så fra og med mai, innførte barnehagen besøksordninger fra liten til stor avdeling for overgangsbarna. Mandag ble valgt som fast besøksdag, siden førskoleklubben er borte fra avdelingen den dagen, og det er stille og rolig.

Korte besøk

– Førskolebarna skal jo begynne på skolen, så overgangsbarna har egentlig ikke behov for å knytte bånd med dem. Heller med barna som blir igjen der, og som blir de nye førskolebarna, sier daglig leder.

Det begynner med korte besøk hver mandag mellom klokken ti til 11, sammen med de kjente og trygge voksne fra egen avdeling. Det gikk veldig bra.

– Barna var veldig nysgjerrige. Etter hvert tok de selv initiativ til besøk, og de som ville fikk spise frokost sammen med de store. De som er mest ivrig får også bli igjen der når vi går tilbake til liten avdeling, for å leke litt. Det er gjerne de eldste som har sluttet å sove i barnehagen.

Alt skjer på barnas premisser og i deres tempo og etter hvert utvides besøkene til lunsj og turer, for de som ønsker.

Reportasjen fortsetter under bildet.

Trygt også for foreldre

– Hva sier foreldrene om ordningen?

– De liker den og tar aktivt del. Mange foreldre gruer seg litt til barnet skal over på stor avdeling, hvor det er færre voksne per barn. Det skal være en god overgang for foreldrene også, mener Gustavsen.

Et grep barnehagen har gjort overfor foreldrene, er at de slipper å være med på oppstartmøtene for nye foreldre. De får heller eget foreldremøte.

– De har vært gjennom oppstartmøtene noen ganger, for å si det sånn. Der gis det ut informasjon som de allerede kjenner godt. Vi har byttet ut disse med egne oppstartsamtaler i april for foreldre til overgangsbarna, der vi kan snakke om forventninger og barnas behov, samt gi dem en innføring i nye rutiner. Personalet er også nytt på storbarnsavdelingen, så foreldrene får vite hvem som skal jobbe med barnet. De kan også legge inn ønsker om avdeling med hensyn til barnets venner og søsken. Da blir vi også enig om dato for oppstart slik at vi er klare til å ta i mot barnet, sier daglig leder.

Foreldrene får vite i god tid hvilken avdeling barnet skal begynne på.

– Begynte i dag

Innen august, føler mange av barna at de allerede går litt på storbarnsavdelingen. Som tre år gamle Milla Elvira Fiuren-Larsen. Hun skal egentlig over på stor avdeling i august, men bestemte seg like godt for å begynne der nå.

– Jeg begynte på Gresshoppa dag, sier hun bestemt og ser på Gustavsen.

– Det stemmer, ler hun.

– Milla lot oss vite i morges at hun var ferdig med småbarnsavdelingen og trengte en kurv og en plass på storbarnsavdelingen. Hun fikk det som hun ville.

Milla har vært mye på besøk på avdelingen hun skal begynne i, og er trygg på både rutiner, de ansatte og barna der. Besøkene går andre veien også, og de ansatte på stor avdeling besøker ofte småbarnsavdelingene og slår av en prat med barna, gjerne i utetiden. Da er barna på hjemmebane og føler seg trygge.

Reportasjen fortsetter under bildet.

Fikk hjelp utenfra

Også barna som går på stor avdeling synes det er stas med besøk og tar vare på de små. Og samtidig som overgangsbarna er på besøk på storbarnsavdelingen, inviterer barnehagen de helt nye foreldrene sammen med barn, på besøk. Da er overgangsbarna borte, og det er få barn igjen slik at de voksne kan konsentrere seg om besøket.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

I år er det 15 barn som skal flyttes over.

– Det er viktig med en god oppstart og at barna får eierskap til avdelingen med dens regler og strukturer. Dette er noe vi innfører sammen med barna i august. Faktisk har vi fått hjelp utenfra til å etablere gode strukturer og forutsigbare rammer, spesielt for barna med spesielle behov. Men dette gagner alle barna, ser vi.

Mindre sårbare

De store barna har vist seg som gode rollemodeller som viser de yngre barna hvordan man gjør ting, både ved besøk og ved oppstart. Alfa og omega for å få dette til, er å dele barna inn i små grupper.

– Vi har en del prosjekter og deler barna inn i prosjektgrupper. Slik får vi god oversikt over hvordan barna har det, og kan gi foreldre konkrete, individuelle tilbakemeldinger. Da vi hadde åpen løsning, var dette vanskelig, sier Gustavsen.

Nå er det lettere å fange opp hva barna trenger. De blir mindre sårbare og foreldrene har mer medvirkning.

– Rammer er viktig for alle barn, og vi anser grepene vi har tatt for allmenpedagogiske tiltak som vi er godt fornøyde med, sier Thea Gustavsen.

Siden opplegget er ganske nytt, skal det opp til evaluering kommende høst. Men allerede nå ser personalet at dette fungerer godt og tilbakemeldingene så langt er gode fra både små og store.

Vil du dele barnehagens tilvenning/tilknytningsrutiner? Send og tips eller en tekst til red@barnehage.no.

Powered by Labrador CMS