– Vi ser at det foregår veldig mye bra arbeid ute i barnehagene, sier universitetslektor ved Matematikksentret, Camilla Normann Justnes (på bildet).
– Vi ser at det foregår veldig mye bra arbeid ute i barnehagene, sier universitetslektor ved Matematikksentret, Camilla Normann Justnes (på bildet).

Er på jakt etter barnehageansatte med interesse for matematikk

– Vi er avhengig av bidrag fra praksisfeltet for å lage en god konferanse, sier Camilla N. Justnes ved Matematikksenteret. De er nå på leting etter barnehageansatte som ønsker å dele sine erfaringer med matematikk i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Den 2. desember går konferansen «Matematikk i barnehagen» av stabelen i Trondheim. Matematikksenteret er arrangør og de er nå på leting etter barnehageansatte som har erfaringer eller opplegg de ønsker å dele med andre under et verksted på konferansen.

– Vårt mål er at deltakerne både skal få faglig påfyll og tips til nye aktiviteter som de kan videreutvikle i sin egen barnehage, sier universitetslektor Camilla Normann Justnes ved senteret.

– Barnehagebarn skal introduseres for matematikk på den norske barnehagens premisser og det er de ansatte som er eksperter på dette. Derfor synes vi det er viktig at de som holder verksted under konferansen jobber i barnehage, sier hun.

Erfaringsdeling

Verkstedene kan for eksempel handle om hvordan stimulere barn til å oppdage, utforske, undre seg, tørre å gjøre feil og resonnere, og om hvordan man kan leke, være kreativ og skapende i matematikk, opplyser Justnes.

– Vi ser at det foregår veldig mye bra arbeid ute i barnehagene, som både vi på senteret og andre barnehager kan lære av. Vi har også merket oss at mange er på leting i ulike Facebook-grupper etter aktiviteter som er relevante. Behovet for erfaringsdeling er absolutt der, sier hun.

– Undervisere og forskere på barnehagefeltet inviteres også til å delta med innlegg under konferansen. Vi ønsker å bidra til kunnskapsutveksling mellom praksisfeltet og forskere. Et av målene våre er å oppnå en felles forståelse av hva som er gode matematikkaktiviteter på den norske barnehagens premisser.

– Bruker matematikk i leken

I rammeplanen under fagområdet «Antall, rom og form» står det blant annet at: Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Barnehagen skal bidra til at barna oppdager og undrer seg, leker og eksperimenterer, erfarer, bruker kroppen og sansene.

– Vi skal først og fremst holde på med matematikk i barnehagen fordi det er artig og utviklende her og nå, ikke bare fordi man skal bruke det til noe senere. Barna trenger matematikk i leken sin, og man kan også bruke lek til å stimulere matematisk tenkning, sier Justnes.

I en artikkel på Matematikksenterets nettside beskrives matematisk tenkning som en måte å se verden på, utforske den, resonnere over sammenhenger, oppdage mønstre og løse problemer som dukker opp både i hverdagen, i lek og i tenkningen selv.

– Vi ønsker at man skal legge vekt på at barn får mange erfaringer med matematiske ideer, slik at det er forståelsen av den matematiske ideen som blir det viktige. Det finnes for eksempel mange forskjellige firkanter. De kan være på skrå eller avlange, men det som er felles for dem er at alle har fire kanter. Det er mye viktigere at man ser denne sammenhengen enn at man kan navngi de ulike firkanttypene, sier Justnes.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Barnehagebarn skal introduseres for matematikk på den norske barnehagens premisser , sier Camilla Normann Justnes ved Matematikksenteret.
– Barnehagebarn skal introduseres for matematikk på den norske barnehagens premisser , sier Camilla Normann Justnes ved Matematikksenteret.

– Avhengig av praksisfeltet

Matematikksenteret arrangerte for første gang en egen matematikkonferanse for barnehagesektoren i 2019. Fjorårets arrangement ble avlyst på grunn av pandemien, men nå krysser Justnes fingrene for at årets konferanse kan gjennomføres som planlagt.

Hun håper også at barnehageansatte med interesse for matematikk, og som ønsker å dele av sine erfaringer med andre, tar kontakt.

– Vi er interessert i alle typer prosjekter som barnehager har innenfor matematikk, enten det handler om programmering, former og figurer, tid eller konstruksjonslek. I år legger vi opp til at verkstedene skal vare i 75 minutter. Tanken er at det ikke skal være mer enn ett kvarter med teori i starten og at resten av tiden skal benyttes til en aktivitet, sier Justnes og opplyser at fristen for å melde seg til å ha verksted er 10. september.

– Vi er helt avhengig av bidrag fra praksisfeltet for å lage en god konferanse. Vi håper også at mange ønsker å komme på konferansen for å lære mer om dette spennende temaet, sier Justnes.

Om Matematikksenteret, NTNU:

I tildelingsbrevet til NTNU, vedtatt av Kunnskapsdepartementet desember 2017, står det at:

  • Matematikksenteret skal bidra til økt kvalitet i opplæringen i matematikk slik at barn og unge får en likeverdig og tilpasset opplæring i et inkluderende fellesskap.
  • Senteret skal bidra til økt motivasjon og interesse for matematikk i barnehagen og grunnopplæringen, og bidra til å styrke kompetansen i den grunnleggende ferdigheten regning.
  • Matematikksenteret skal gjennom sin virksomhet bidra til at barnehager og skoler får bedre kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket, og senteret skal støtte arbeid med kompetanseutvikling i barnehagene og skolene.
  • Videre skal senteret drive med forskningsformidling og forskningsbasert og praksisnær aktivitet og støtte til målgruppene, og være en rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter ved behov.
  • Matematikksenteret arrangerer matematikkonferanser for skole- og barnehagesektoren.
  • Konferansen «Matematikk i barnehagen» går av stabelen 2. desember. Programmet blir offentliggjort 20. september.
  • På nettsiden MatteLIST har Matematikksenteret utviklet over 50 aktiviteter for barn i barnehagealder, med veiledninger til de ansatte.

(Kilde: matematikksentret.no)

Powered by Labrador CMS