DEBATT

Totalt var det 21,9 prosent færre førstevalgssøkere til lærerutdanningene i år sammenlignet med i fjor, påpeker fagdirektør Hege Cecilie Eikseth i Norlandia-barnehagene/ Kidsa barnehager.

Mangelen på barnehagelærere: – Det er tid for handling, ikke diskusjoner

Mens den politiske ledelsen jobber fram stadig nye strategier, slutter barnehagelærerne en etter en.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Det er på tide å la kunnskap og handling få rangen over ideologi.

Vi har en stor jobb foran oss, sier kunnskapsminister Tonje Brenna i barnehage.no etter at en ny kartlegging viser at interessen for å arbeide i barnehage og skole faller blant unge som planlegger mer utdanning etter videregående.

Totalt var det 21,9 prosent færre førstevalgssøkere til lærerutdanningene i år sammenlignet med i fjor. På barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen for de eldste barna var det færre enn én søker per studieplass.

En varslet krise

Det er altså svært få som vil bli lærer i barnehagen og i skolen. Dette er en varslet krise. Mens sektoren har skrevet om, ropt og debattert, ser det ut til at politisk ledelse tar det hele med ro. De synes mer opptatt av eierskap enn å sikre barns oppvekstvilkår som innebærer omsorg og utvikling av høy kvalitet.

Når Brenna sier at de ikke har kommet så langt som at de har landet hvilke tiltak de vil iverksette er dette nesten ikke til å tro. Dette er en varslet krise. De som har vært litt våkne må ha fått dette med seg.

Det er vrient å ikke sette kaffen i halsen når hun videre sier: Og det handler om de som er lærere eller barnehagelærere i bunn, og som jobber et annet sted: Er det noe vi kan gjøre for at de skal ønske seg tilbake til barnehage og skole igjen?

Undres på om Brenna ville sagt det om en mannlig siviløkonom med videreutdanning i revisjon. Vi vil ha tak i de som er siviløkonomer i bunn tilbake som økonomer. I et nytt moderne arbeidsliv der unge ønsker fleksibilitet, karrieremuligheter og flere arbeidsgivere å velge mellom skal vår yrkesgruppe reverseres tilbake til tidligere tider.

Vi må skuffe Brenna. Vi tror ikke det blir nok flere barnehagelærere av det.

Tid for handling, ikke diskusjoner

Har Brenna overhodet kunnskap om vår profesjon og om vår tradisjon?

Barnehagelærere skal ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring. De skal samarbeide tett med foresatte og eksterne instanser som barnevern og skole. De skal støtte barnas gryende vennskap og de skal lede en personalgruppe. Vi skal ivareta morgendagens folk. De viktigste av de viktige.

Det er et yrke som krever at de ansatte er personlig egnet, har kunnskap med varme hjerter og kloke hoder. Ansatte og også ledere i barnehagen har et ansvar som er viktig og til tider tungt. De daglige lederne strever med å få nok pedagoger og får ikke innvilget dispensasjoner hos tilsynsmyndigheten. Det er tid for handling, ikke diskusjoner. Den tid er forbi.

I vår sektor må høyst motiverte og dyktige ansatte, som det er aller flest av, arbeide i team med kollegaer som ikke er skikket ivaretakelse av mandatet gitt oss. De drar lasset. Noen blir demotiverte og slutter.

Er det disse Brenna sier er lærer i bunn?

Barnehagen er et flott sted å arbeide. Likevel vil få bli en som holder barnet i hånden de første fem årene av dets liv. De fem viktigste årene, hvor hjernen er som mest sensitiv for utvikling og læring.

Mens årene går, kommer nok en strategi og enda flere barnehagelærere slutter.

Powered by Labrador CMS