Tonje Leborg, Akademikerne kommune, Odd-Haldgeir Larsen, LO Kommune, Tor Arne Gangsø, KS, Lizzie Ruud Thorkildsen, YS-K og Steffen Handal, Unio.
Tonje Leborg, Akademikerne kommune, Odd-Haldgeir Larsen, LO Kommune, Tor Arne Gangsø, KS, Lizzie Ruud Thorkildsen, YS-K og Steffen Handal, Unio.

Brudd i lønnsoppgjøret for kommunesektoren

Partene i kommuneoppgjøret ble ikke enig. Dermed går forhandlingene til mekling.

Publisert Sist oppdatert

– Tilbudet fra KS var ikke godt nok til at vi fant en forhandlingsløsning. Det er stor mangel på lærere og sykepleiere. Tilbudet ville ikke bidratt til å styrke rekrutteringen og heller ikke gitt helt nødvendig kjøpekraftforbedring, sier forhandlingsleder i Unio Steffen Handal i en pressemelding.

– Vi kan ikke akseptere et tilbud som gjør at våre medlemmer vil tape kjøpekraft, sier leder i YS kommune Lizzie Ruud Thorkildsen til YS' nettsider.

- LO Kommune stilte rimelige krav i tråd med frontfaget, men som også fanget opp at vi fikk en lavere lønnsvekst etter lønnsoppgjøret for 2020. Når det nå viste seg at det var umulig å nå fram, selv med et så moderat krav, var det ingen vei utenom et brudd, sier LO Kommunes leder, Mette Nord.

– Kravene fra arbeidstakerorganisasjonene lot seg ikke forene innenfor en forsvarlig ramme. Kravene har vært høye, og spriket mellom de ulike partene stort. Organisasjonene har villet bruke pengene på veldig ulik måte, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Forhandlingene for ansatte i Oslo kommune er eget tariffområde, og omhandles ikke av disse forhandlingene. Fredag ettermiddag ble det klart at det også er brudd i de forhandlingene.

– Tatt ansvar

KS opplyser på sine nettsider at de leverte et tilbud tilsvarende frontfagsramma på 2,7 prosent. Ifølge KS ville det ha betydd et kronetillegg på mellom 10.000 og 13.000 kroner for de fleste, og opp til 15.600 kroner for lærere med lengst utdanning og ansiennitet. I tillegg var det lagt inn penger til en lokal pott på 1,3 prosent som kunne gi et lokalt tillegg på nesten like mye.

- Vi har tatt ansvar og vært opptatt av å finne løsninger som imøtekommer prioriteringene fra de ulike sammenslutningene, og samtidig ta vare på helheten og hele kommunelaget. Jeg mener vi fant en god balanse, og i tillegg en pott som gir betydelig lokalt handlingsrom for å rekruttere viktig kompetanse for kommunesektoren, sier Gangsø.

– Liten vilje

– Kommunalt ansatte har stått og står i front i pandemien. Våre medlemmer utgjør ryggraden i kommunale tjenester. Uten dem stopper sektoren, påpeker Lizzie Ruud Thorkildsen.

– Lønnsveksten i kommunesektoren ble betydelig lavere enn i privat sektor i fjor. Privat sektor gikk langt utover frontfagsrammen og landet på 2,2 prosent, mens vi holdt oss innenfor og ble avspist med 1,7. Dette må vi ta igjen. Vi krever derfor kompensasjon for etterslepet fra i fjor og en klar reallønnsvekst for våre grupper. Men KS viser liten vilje til å komme oss i møte, sier Steffen Handal.

Meklingsfristen er midnatt 26. mai. Dersom det ikke blir enighet, blir det streik fra 27. mai.

Powered by Labrador CMS