Fra og med i år blir skolestarterne i Lillehammer kommune fulgt ekstra tett. Styrer Anne Grete Moen i Vingar barnehage og rådgiver Hanna Diesen Øvre er blant dem som skal sørge for det.
Fra og med i år blir skolestarterne i Lillehammer kommune fulgt ekstra tett. Styrer Anne Grete Moen i Vingar barnehage og rådgiver Hanna Diesen Øvre er blant dem som skal sørge for det.

Går nye veier: Her blir barnehagelærerne med når barna begynner på skolen

Lillehammer kommune går helt nye veier for å både redusere ventelistene til barnehagene om våren - og sørge for en best mulig overgang når barna begynner på skolen. 

Publisert

Denne våren blir det ansatt fem nye barnehagelærere samt en rådgiver for tidlig innsats i Lillehammer kommune. Det spesielle er at de fem skal jobbe i barnehage fra 1. desember til 31. juli, for så å følge barna over til skole (SFO) fra 1. august og utover.

De fem stillingene øker grunnbemanningen i de kommunale barnehagene, men tiltaket skal være for alle de i alt 28 barnehagene i kommunen; 12 kommunale og 16 private, og sju barneskoler. Med fem nye stillinger er kapasiteten økt med 30 nye barnehageplasser i kommunen. 

– Vi måtte tenke smart på hvordan vi skulle organisere dette best mulig. Dette tiltaket er for alle barn i barnehager, både private og kommunale, i hele kommunen, forklarer barnehagesjef Marianne Slåen Bruket i Lillehammer.

Klart mandat

Med 800.000 kroner i øremerket statlig tilskudd til tidlig innsats, er mandatet klart: 

Arbeidsgruppa skal legge til rette for å sikre helhet og sammenheng i arbeidet med tidlig innsats i barnehage og skole, med særlig vekt på de eldste i barnehagen og de yngste i skolen. Arbeidsgruppa skal konkretisere innsatsområdene i Lillehammer kommune for private og kommunale barnehager og barneskolene. Arbeidsgruppa skal lage en plan med konkrete innsatsområder og et forslag til hvordan planen skal implementeres.

– Dette er helt i startfasen, så det er det siste vi jobber med akkurat nå. Men det som er klart, er at de fem barnehagelærerne og rådgiveren jobber som et team som sammen skal lage et best mulig opplegg for gode overganger, sier Bruket, og legger til at hun er veldig fornøyd med planen så langt. 

– Vi oppnår to viktige ting. Det ene er at vi kan få unna ventelistene til barnehage som oppsto etter at staten endret forskriftene. Det betyr mye både for foreldre som skal ut i jobb og barna selv. I tillegg får vi til en tryggere overgang fra barnehage til skole ved at barnehagelærerne blir med dem over. Dette er en modell vi selv har klekket ut, som vi gleder oss til å prøve ut i praksis, sier barnehagesjefen i en sak i Gudbrandsdølen Dagningen (krever innlogging), som tidligere har omtalt ordningen.  

Stor interesse

Det politiske vedtaket bak satsingen ble gjort i oktober i fjor. De nyopprettede stillingene lyst ut i november, ikke lenge etter at ny bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm var innført. 

Likevel var interessen formidabel: 

– Vi hadde 60 søkere til de fem stillingene, og har fått et veldig godt team på plass, sier Bruket. 

Akkurat nå jobber de fem i ulike barnehager. Fra høsten av bytter de arbeidsplass. De to første ukene i skoleåret skal de være tilknyttet SFO, før de fortsetter som en del av skolesystemet. 

– Ikke som vanlige lærere: I tillegg til at de skal arbeide med barna, skal de jobbe med innhold og oppfølging av systemene, og går på topp. Det handler om å ha en kontinuitet i arbeidet og å gi barna trygghet. Fra 1. desember er de tilbake igjen i barnehagen, der de skal jobbe med tre- til femåringene, forklarer barnehagesjefen. 

Hun understreker samtidig at det ikke handler om at barnehagen skal ta over flere av skolens oppgaver. 

– Kontinuiteten ligger i at de skal jobbe for hele barnegruppa, men det er de enkelte barnehagene som har ansvar for arbeidet med barna. 

Tidlig innsats, rask oppfølging

Hanna Diesen Øvre er nytilsatt som rådgiver for tidlig innsats i barnehage og skole i Lillehammer, og skal følge opp de fem barnehagelærerne.

– Det er fortsatt tidlig i prosessen, og det blir spennende å gå opp et helt nytt løp og utvikle en arbeidsform som skal gjøre overgangen fra barnehage til skole tryggest mulig for barn og foreldre, sier hun til gd.no.

– Vi vet fra forskning at tidlig innsats og rask oppfølging betyr mye. Eventuelle tiltak bør komme så tidlig som mulig i et barns liv. Det er svært viktig å sikre kontinuitet i barnas læring ved at skolen bygger videre på erfaringer fra barnehagen. Bare det å få bedre kjennskap til hverandres metodikk vil være verdifullt, så det blir viktig med god dialog med barnehagestyrere og rektorer i dette arbeidet, fortsetter hun.  

Barnehagesjef Bruket nevner spesielt de barna som har ulike utfordringer, men som ikke er fanget opp av vedtak. 

– De fleste kommuner har vedtak på barn med spesielle behov, og de overgangene er gode. Utfordringene er barna vi jobber med som det er spesielt lagt til rette for i barnehagen, uten spesielle vedtak. 

Startfase

Nå er prosjektet såvidt i gang, men på sikt er tanken at det skal følge en barnehagelærer med til hver av de sju barneskolene i kommunen. 

– Dette er ikke et kortsiktig prosjekt, men en ny måte å jobbe på. Men vi innser samtidig at dette er noe som må ta tid å både realisere og få skikkelig i gang. Men det kommer til å bli veldig bra. Hanna som er rådgiver har god oversikt og kunnskap om hele utdanningsløpet, og vil være en viktig brikke når vi nå ser på innholdet, hva som er utfordringene og hva som blir viktigst framover, avslutter hun. 

Powered by Labrador CMS