Ressursheftet ble opprinnelig laget i forbindelse med et nasjonalt kursoppdrag som DMMH, Kanvas og Likestillingssenteret fikk fra Kunnskapsdepartementet. Nå er heftet revidert, utvidet og det har blitt digitalisert, opplyser Kari Emilsen som har vært prosjektleder for arbeidet.
Ressursheftet ble opprinnelig laget i forbindelse med et nasjonalt kursoppdrag som DMMH, Kanvas og Likestillingssenteret fikk fra Kunnskapsdepartementet. Nå er heftet revidert, utvidet og det har blitt digitalisert, opplyser Kari Emilsen som har vært prosjektleder for arbeidet.

– Målet er ikke at gutter og jenter skal bli like, men at de skal ha like muligheter

– Vi kan fort gå i den fellen at vi tilbyr en type aktivitet til gutter og en annen type aktivitet til jenter basert på antagelser om hva gutter og jenter foretrekker, sier Kari Emilsen som har ledet arbeidet med et digitalt ressurshefte om likestilling og likeverd i barnehagen.

Publisert

Likestilling i barnehagen handler om å gi barna likeverdige muligheter uavhengig av sitt kjønn, og mulighet til å være gutter og jenter på mange ulike måter, sier Kari Emilsen som er dosent ved Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH).

– Det handler for eksempel om at barna får ta egne valg når det gjelder hvilke aktiviteter de skal holde på med og at valgmulighetene ikke begrenses ut fra tradisjonelle kjønnsnormer. Det handler også om å bidra til at barna får reelle valgmuligheter uavhengig av sitt kjønn, videre i samfunnet. Vi har et ganske kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge. Flere jenter velger nå utdanninger og yrker som tradisjonelt har vært mannsdominert, men guttene tar ikke i like stor grad utradisjonelle valg.

– Det er viktig at barn tidlig lærer at man har et reelt valg, og at man ikke trenger å gjøre som de før en, sier Emilsen.

Revidert utgave

Denne uka ble ressursheftet «Likestilt og likeverdig pedagogisk praksis i barnehagen» lansert.

Heftet er utarbeidet av Likestillingssenteret, Stiftelsen Kanvas og DMMH, og er en revidert utgave av «Veileder for likestilt og pedagogisk praksis – søt eller tøff - et fritt valg». Revideringsarbeidet er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Den nye utgaven er digitalisert og utvidet med mer tekst, flere praksiseksempler, verktøy og tips, opplyser Emilsen.

– Innholdet er nå oppdatert slik at det er i tråd med rammeplanen som kom i 2017. I rammeplanen er blant annet kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering grunnlag for å fremme likestilling og likeverd. Dette ressursheftet handler om hvordan man kan fremme likestilling på disse grunnlagene, forteller hun.

– Kanskje får man noen aha-opplevelser

Tilbake i 2011 fikk DMMH, Likestillingssenteret og Kanvas i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utvikle et kurs om arbeid med likeverd og likestilling i barnehagen. I 2012 og 2013 besøkte de kommuner over hele landet.

– Vi holder fortsatt en del kurs om tematikken. Vi vet at dette er et tema barnehager gjerne vil jobbe med, men så vet de kanskje ikke alltid hvordan de skal gå frem, sier Emilsen.

– Vårt råd er at man bør starte med å se på egen praksis. Ved å ha oppmerksomhet på dette temaet i en periode får man seg kanskje noen aha-opplevelser og ser at praksis kanskje ikke er helt i tråd med det likeverdsgrunnlaget som vi har i norske barnehager. Da må man tenke på hva man kan gjøre annerledes for å nå målsettingen om at hvert enkelt barn skal bli sett, fortsetter hun.

I ressursheftet er det eksempler på refleksjonsspørsmål man kan stille seg, for eksempel: «Brukes det ulike tonefall, talemåter, ord og begreper overfor gutter og jenter?» og «Hva lærer barna om kjønn og normer gjennom bruk av litteraturen i barnehagen?»

– Vi har vært opptatt av å komme med konkrete eksempler på hvordan man kan jobbe med likestilling og likeverd i det daglige arbeidet i barnehagen. For hvis man bare arbeider med tematikken gjennom et prosjekt som går over en viss periode, er det fare for at man glemmer det igjen etter en stund, sier Emilsen.

Du finner hele det digitale ressursheftet her.

Powered by Labrador CMS