Språkløyper er regjeringens storsatsing på språk, lesing og skriving for 2016–2019. Her er Kunnskapsministeren i samtale med barna i Skillebekk barnehage, før han la frem den nye stortingsmeldingen
Språkløyper er regjeringens storsatsing på språk, lesing og skriving for 2016–2019. Her er Kunnskapsministeren i samtale med barna i Skillebekk barnehage, før han la frem den nye stortingsmeldingen "Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen" i mars.

Første samling for Språkløyper

Fredag 22. april i Trondheim arrangeres den første av syv regionale samlinger for skoler og barnehager som skal være med i Språkløyper 2016.

Publisert Sist oppdatert

En utprøving av Språkløyer, som er regjeringens storsatsing på språk, lesing og skriving for 2016–2019, foregår dette skoleåret. De syv samlingene markerer starten på fullversjonen.

Over halvparten av de påmeldte deltakerne på introduksjonsamlingene er ansatte i barnehager.

– Behovet for mer kompetanse på språkarbeid i barnehagene er stort. I det siste er det også satt søkelys på dette arbeidet, sier førsteamanuensis Trude Hoel ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, i en pressemelding.

– Vi ser det i den siste Stortingsmeldingen Tid for lek og læring, og vi ser det i praksis. De ansatte i barnehagene har lenge etterlyst mer kompetanse på språk. Når de nå får anledning til kompetanseutvikling for hele personalet, fra assistenter til pedagogiske ledere, er det klart at mange griper muligheten, sier Hoel.

Gjennom å delta i Språkløyper, skal alle ansatte i barnehagen jobbe regelmessig med å utvikle kompetansen på språkarbeid.

Målsetning om å nå alle barnehager og skoler

Språkløyper – Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016–2019 har som mål å nå alle norske barn og elever i løpet av de fire årene strategien skal gjennomføres. Strategien omfatter barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. 

Målet for strategien er at barnehagelærere og lærere over hele landet skal bli dyktigere til å arbeide med barns og elevers språk og lesing. Dette skal gjøres gjennom at barnehageansatte og lærere gjennomfører nettbaserte kurs utviklet av Lesesenteret og Skrivesenteret.

Introduksjonssamlingene som arrangeres i april skal introdusere innholdet i strategien for dem som skal lede arbeidet blant sine kolleger i barnehager og skoler.

Satser på utsatte grupper

Språkløyper skal nå alle barn og elever, men det skal satses ekstra på minoritetsspråklige, barn og elever med språkvansker, elever med lese- og skrivevansker, gutter og høyt presterende elever. 

– Dette er grupper vi ser ikke blir møtt i stor nok grad i barnehager og skoler i dag, og som dermed risikerer å falle utenfor utdanning og yrkesliv, sier prosjektleder Margunn Mossige for Språkløyper, i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS