Bruk tid i naturen, oppfordrer Kurt Ivar Morsdal.
Bruk tid i naturen, oppfordrer Kurt Ivar Morsdal.

«Vår erfaring er at naturen passer for alle og har samme positive effekt uansett livssituasjon og bakgrunn»

«Vi voksne beregner god TID ut fra fleksible rammer. Når klokken ikke har fokus opplever vi blant annet mindre stress og de voksne erfarer en bedre tilstedeværelse,» skriver Kurt Ivar Morsdal, om det å ta seg tid når man er i naturen.

Publisert

Gjennom mitt uavbrutte virke som pedagog i barnehage fra 1995, med fokus på naturopplevelser, aktivitet og forståelsen av hva naturen og jorda kan gi oss, har jeg sett en bekymringsfull utvikling som jeg synes det er viktig å reflektere over og bevisstgjøre seg på.

Ifølge en rekke undersøkelser ser man at barn bruker naturen mindre, er mindre aktive og bruker mer og mer tid foran forskjellige skjermer. Dette gjelder voksne, ungdommer og barn helt ned i barnehagealder. Forsking omkring hvilken negativ innvirkning dette har på oss mennesker er av en slik art at alarmklokkene burde begynne å ringe.

Samtidig i denne stillesittende digitale verden opplever mange voksne langvarig stress, opplevelse av tidsklemmer og lite søvn eller man har et dårlig søvnmønster. Det gjør at barna også blir påvirket av dette miljøet som er preget av stress både i hjemmet og i barnehagen.

Måltidet en arena for gode relasjoner

I enkelte barnehager, SFO og skoler er det en praksis der man mener det er riktig å se film under måltidet, og begrunner det med at barna er roligere og snakker mindre! Hvis dette blir en pedagogisk normalitet er det skremmende.

Måltidet skal jo være en arena for blant annet gode relasjoner og samtaler hvor alle deltagerne føler samhold og fellesskap, hvor man er inkluderende og har øyekontakt, er hjelpsomme, har oppmerksomhet for hverandre og ikke en plass hvor man skal sitte stille for å stirre på en skjerm.

Kurt Ivar Morsdal er utepedagog i Læringsverkstedets avd. Notveien Naturbarnehage.
Kurt Ivar Morsdal er utepedagog i Læringsverkstedets avd. Notveien Naturbarnehage.

Kanskje grunnen kan være at personalet i barnehagene føler at hverdagen er stressende? Kanskje man føler at man ikke strekker til og dermed blir også turer i naturen valgt bort på grunn av dette. Undersøkelser viser at vi kanskje aldri har vært så lite i naturen som vi er nå.

For meg er valget meget enkel. De voksne må faktisk prioritere hva som er viktig. Det er jo barnehagens ansvar å bestemme hvordan man velger å bruke disponibel TID til det beste for barnet.

Derfor synes jeg sitatet til J.R.R Tolkien er en passende påminnelse for alle som jobber med barn: «Det eneste du må bestemme deg for, er hva du vil gjøre med den tiden du har fått.»

Må være mentalt til stede

 

Det er også viktig at man er mentalt til stede og påkoblet i den TIDEN man som personal er i barnehagen. Forskning viser at der mobbing skjer, ser man at det er mange frakoblede voksne der leken foregår. Når mobbing skjer er det noen som holdes utenfor felleskapet. Det er særlig i uteleken at mange barn blir stående utenfor lek og samspill med andre.

I vår barnehage har vi lang erfaring med å bruke naturen aktivt som en pedagogisk grunnmur. Her har fokuset i mange år vært den positive effekten naturen gir alle brukere i forhold til stress, mer samhold og fellesskap, inkluderende lek, positive holdninger og verdier, aktivitet, risikovurdering og livsglede.

En oppsummering av en forskningsoversikt basert på 489 individuelle studier om friluftsliv og helse viser: Det å være i naturen gjorde deltakerne i de ulike studiene mindre stressa, uavhengig av om de tok en gåtur eller om de bare satt og slappet av ute i det fri.

I Japan forskes det på «forest bathing» hvor man rett og slett bruker TID i skogen. Denne japanske praksisen med «skogbading» har vist seg å redusere hjertefrekvensen og blodtrykket, redusere stresshormonproduksjonen, øke immunforsvaret og forbedre generelle følelser av velvære.

Et annet viktig aspekt med «skogbading» er at det er en pause fra både mobil, datamaskin og fra all «støy» fra sosiale medier og e-post.

Viktige momenter som er relevante også i Norge, tenker jeg!

Fem prinsipper

På vår arbeidsplass har vi noen viktige prinsipper som skal være til hjelp for personalet når man vil bruke TIDEN i naturen sammen med barn.

  • Gripe dagen
  • Bygge gode relasjoner
  • «Den døde mus pedagogikk»
  • Vi er på besøk
  • TID     
 

Disse 5 punktene gjør at vi voksne skal være mentalt påkoblet og gripe mulighetene.

Gripe dagen betyr at de voksne skal være nysgjerrige og lekne sammen med barna og gripe nuet slik at magiske øyeblikk skapes. Tilstedeværende voksne som er i stand til å være spontane og fleksible ut fra de skiftende forutsetningene som er vanlig i en barnehagehverdag.

Bygge gode relasjoner betyr at de voksne må tilrettelegge for opplevelser i små grupper. Vår erfaring viser at naturopplevelsene i kraft av seg selv gjør at alle opplever samhold og fellesskap, har gode samspill relasjoner, leker er kreative og utviklende hvor barna leker på tvers av alder, modning og kjønn. Vi får også opplevelser og erfaringer som medvirker til å bygge felles positive verdier, holdninger og kulturell identitet.

Den døde mus pedagogikk går ut på at de voksne skal være observante for barnas interesser og stoppe opp for å undre seg sammen med barna på deres premisser. Det vil si at aktivitetene alltid skal være til barnets beste og prosessen er viktigst. Når vi utøver vår pedagogiske praksis gjennom prosesstenkning vil barns medvirkning komme i fokus, fordi de voksne agerer på barnas innspill.

Å tenke at vi er på besøk i naturen gjør at vi som besøkende er varsomme og forsiktige, hvor vi ikke ødelegger eller opptrer uansvarlige. Gode holdninger og verdier til hvordan vi oppholder oss i og behandler naturen er viktige prinsipper når vi er på besøk i naturen. Da er det naturlig at vi plukker søppel og rydder opp etter oss. Vi behandler både dyr og planter med respekt og forsiktighet. Vi viser respekt og har forståelse for liv og død.

Barna får konkrete opplevelser og erfaringer som bidrar til forståelse i forhold til hvor maten vi spiser kommer fra, hvordan mat blir tilberedt og at døden er en del av dette. Vi høster av naturen og tenker - fra jord til bord - slik at forståelse og prosesser er i fokus.

Vi voksne beregner god TID ut fra fleksible rammer. Når klokken ikke har fokus så opplever vi blant annet mindre stress og at de voksne erfarer en bedre tilstedeværelse.

Det er naturlig at påbegynte prosjekter/prosesser fortsettes en annen dag slik at barna kan fortsette der de slapp.

Naturen passer for alle

Vår hverdag er preget av glade barn, som er robuste og selvstendige. Vennskap, samhold og fellesskapsfølelse er fremtredende hvor barna er hjelpsomme og omsorgsfulle for hverandre. Barna er nysgjerrige og positive både i lek og tilrettelagte aktiviteter. Barna er glade i naturen, turene, mangfoldet, årstidene og magien som ligger til enhver tid rett fremfor oss.

Hverdagen er frigjort for stress, krav og bekymringer. Vår hverdag er rettet mot den fantastiske naturen vi har rundt oss, hvor åpenhet, nærhet og magi er i fokus.

Vår erfaring er også at naturen passer for alle og har samme positive effekt uansett livssituasjon og bakgrunn. Gjennom en slik pedagogisk praksis ser man at naturen er tverrfaglig og favner alle fagområdene på en naturlig måte.

Litteraturliste:

https://www.norskfriluftsliv.no/na-bevist-naturen-kurerer-stress/

 

https://www.barnehage.no/artikler/der-mobbing-skjer-ser-vi-at-det-er-mange-frakoblede-voksne-i-lekesituasjoner/434508

 

https://www.barnehage.no/artikler/gir-fire-gode-rad-om-smabarn-og-skjermbruk/427931

 

https://www.nrk.no/norge/who_-barn-bor-ikke-se-pa-tv-for-de-er-to-ar-1.14527696

 

https://www.mindful.org/why-forest-bathing-is-good-for-your-health/

 

http://time.com/5259602/japanese-forest-bathing/

 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/fysisk-aktivitet/statistikk-om-fysisk-aktivitetsniva-og-stillesitting#tid-i-ro-%E2%80%93-stillesitting

 

https://sykepleien.no/forskning/2017/09/mobilbruk-kan-skade-samspillet-med-barn

 

https://forskning.no/barn-og-ungdom-internett-ntb/skjermbruk-blant-unge-fortsetter-a-oke/1219629

 

https://forskning.no/norges-forskningsrad-barn-og-ungdom-fritid/slipp-barn-ut-i-naturen/469204

 

https://www.aftenposten.no/norge/i/KRKM/--Ta-tilbake-leken-ute-i-naturen

 

https://www.dagsavisen.no/innenriks/utelek-gir-barna-skolegevinst-1.1081443

 

https://www.norskfriluftsliv.no/halvparten-norske-barn-onsker-a-vaere-oftere-naturen/

Powered by Labrador CMS