Skolestarterne i Norlandia Bjørneborgen barnehage i kast med oppdrag månerakett. Nå har disse barna begynt på skolen, men First Lego League Jr. Discovery fortsetter i barnehagen.
Skolestarterne i Norlandia Bjørneborgen barnehage i kast med oppdrag månerakett. Nå har disse barna begynt på skolen, men First Lego League Jr. Discovery fortsetter i barnehagen.

Nå kan også barnehagebarna ta del i First Lego League

I fjor testet barnehagebarn fra ulike deler av verden ut First Lego League JR Discovery. Nå rulles prosjektet ut for alvor.

Publisert

Norlandia Bjørneborgen barnehage var en av i alt ti barnehager i Bodø som testet ut pilotprosjektet First Lego League Jr. Discovery tidligere i år; et program for barn mellom fire og seks år. Piloten ble testet ut internasjonalt, og Bodø var den eneste byen i Norden som deltok - til tillegg til barnehager i Kina, Mexico City, Storbritania og USA.

First Lego League Jr. Discovery er et STEAM-prosjekt, som står for science, technology, engineering, art og mathematics. 

– Samtidig handler kjerneverdiene i prosjektet om samarbeid, utforskning og å ha det artig, forteller June Navjord Moltubakk. Hun er pedagog i First Scandinavia, og har jobbet med prosjektet siden starten. Sammen med kollega Solrun Lian var hun med på besøk i barnehagen der de fikk sett hvordan piloten virket i praksis. 

– Akkurat her er det skolestarterne som tester det ut, men det er utviklet for barn mellom fire og seks år. 

Oppdrag: Månerakett

Oppdraget i Bjørneborgen denne dagen er å bygge en månerakett. Pedagogisk leder Sandra Johnsen åpner den store boksen med Lego. Engasjementet blant barna er stort: Hvordan skal det løses? 

– Ei økt starter gjerne med et spørsmål som barna kan reflektere og fantasere rundt. Deretter går de videre til noe som hetersix bricks activity, et pedagogisk verktøy Lego har laget. Det går ut på å øve inn ulike ferdigheter som blant annet finmotorikk, å gjenfortelle historier - og å bruke fantasien. Så går de videre til å skape noe, bygge noe - som gjerne kan videreutvikles, endres og bygges om. Deretter skal de dele det de har skapt med gruppa. Da øver de seg på å dele egne tanker og meninger, og å få tilbakemeldinger fra de andre, forteller Moltubakk. 

Hver økt følger et fast, gjenkjennbart opplegg: Engasjere, bygge og teste, dele ideer, tegninger og modeller - alt med hensikt å nå nye læringsmål og lære nye begreper. Samtidig er konseptet forankret i Rammeplan for barnehagen: Målet er at barna skal utvikle selvtillit og sosiale ferdigheter, og at Lego-økten skal stimulere naturlig nysgjerrighet, skaperglede og utforskertrang. Målet er også å gi barna gode læringsvaner, og vise sammenhengen mellom den virkelige verden og STEAM-ferdigheter. 

– Samtidig er noe av det viktigste å ha det gøy, gjennom å gi gode opplevelser og meningsfulle utfordringer. 

– Spennende prosjekt

Sandra Johnsen forteller at barnehagen ble en del av piloten etter å ha fått en henvendelse fra kommunen. 

– Vi var kjapt ute og meldte interesse. Det er jeg veldig glad for. Lego er noe alle kjenner til, og prosjektet virket veldig spennende. Det er mye læring i det. 

Barnehagen har hatt en økt i uka i prosjektperioden, og økta varer omtrent en time. 

– Vi bruker ofte litt lenger tid enn planlagt, for barna blir veldig engasjerte, sier hun med et smil, og fortsetter: 

Silje Kumeus er konseptleder for barnehageversjonen av First Lego League.
Silje Kumeus er konseptleder for barnehageversjonen av First Lego League.

– Barna lærer å tenke litt som ingeniører. Samtidig er de blitt veldig opptatt av samarbeid. De hjelper hverandre, og de konsentrerer seg veldig når de holder på, sier Johnsen. 

Ikke konkurranse

Pilotprosjektet ble avsluttet i vår. På nyåret går First Lego League Jr. Discovery i gang for fullt for alle barnehager som ønsker å være med. 

– Vi har hatt en evaluering av piloten, og fikk veldig positive tilbakemeldinger. Samtlige av barnehagelærerne som ble spurt, svarte at de hadde utviklet sin egen kompetanse om hvordan en lærer bort teknologi og realfag til barn. 86 prosent sier at de sannsynligvis vil bruke mer praktiske og hands-on-aktiviteter i deres barnehage, og 70 prosent sier de nå kan mer om å bruke prosjektbasert læring i barnehagen, forteller konseptleder Silje Kumeus. 

FAKTA: FIRST LEGO LEAGUE

FIRST LEGO League (FLL) er utviklet i samarbeid mellom organisasjonen FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) fra New Hampshire i USA og LEGO Company.

Den første offisielle FIRST LEGO League-turneringen ble avholdt i USA i 1999.

Som første land utenfor USA ble FLL testet i Skandinavia i år 2000 med stor suksess. Pilot-turneringen ved Bodø Lufthavn 8. november, samlet lag fra Bodø, Harstad, Drammen, Trondheim, Stavanger, Jönköping, Oslo og Minnesota. Totalt 13 lag deltok. Flere potensielle samarbeidspartnere var invitert til pilotturneringen og høsten 2001 rullet FLL-programmet ut i 8 byer i Danmark, Norge og Sverige. Etter det har nettverket vokst stort og favner nå rundt 50 byer. 

FLL Jr., for barn fra 6 til 9 år, har blitt arrangert i Skandinavia siden 2012. Gjennom FLL og FLL Jr. nås over 150 000 barn hvert år.

Den ideelle FIRST Scandinavia har hovedkontor i Bodø og drifter to konsepter: FIRST LEGO League og Newton. FIRST Scandinavia er eier og utvikler av Newton-konseptet. 

FIRST Scandinavia har formålet: Gjennom unike læringsopplevelser vil vi gi barn over hele verden gleden ved å mestre realfag.

Stiftelsen FIRST Scandinavia har siden år 2000 utviklet og gjennomført konsepter og prosjekter innen realfagene for over 500 000 barn og unge. FIRST LEGO League Scandinavia (FLL) og Newton er deres to største og viktigste konsept, med pågående prosjekter i 80 byer.

Selskapet FIRST Scandinavia Partner AS (stiftet i år 2010) er en offisiell samarbeidspartner til stiftelsen og håndterer blant annet formidling, service og support av varer og tjenester for stiftelsen og konseptene FLL og Newton. 

Her kan du lese mer om First Lego League Jr. Discovery

– Mange forbinder First Lego League med konkurranse - er det det også for barnehagene? 

– Nei, det er ikke konkurranser. Pakken fra oss inneholder ti økter, og så er det lagt opp til en feiring til våren. Der er hensikten å vise fram det de har laget til de andre i barnehagen, sier konseptlederen. 

Powered by Labrador CMS