Læringsvekstedet Grandehagen Barnehage i Arendal er en av fem finalister som kan vinne tittelen «Årets barnehage 2018».

Finalist 1: «Vi gjør hverandre gode»

Læringsvekstedet Grandehagen Barnehage i Arendal, er finalist nummer en i kampen om å vinne tittelen «Årets barnehage 2018».

Publisert

Grandehagen Barnehage på Eydehavn i Arendal ble startet opp i 1995 av daglig leder Edel Ulven, som den gang var nyutdannet barnehagelærer.

Barnehagen holder til i et hus fra 1956 som opprinnelig rommet en framhaldsskole. I dag er bygget betydelig rustet opp og barna har fått et uteområde på fem mål å boltre seg på, med blant annet en «skogshage» hvor det vokser poteter, frukttrær, forskjellige grønnsaker og urter, og hvor det finnes gapahuker, grillhus og et amfi. Barn og ansatte har også kort vei til skog og fjære.

Sosial kompetanse, lekende voksne, kreativ utfoldelse, språk og faglig utvikling er blant barnehagens satsingsområder.

Hovedmålet til Læringsverkstedet Grandehagen Barnehage er at barna skal få styrket sin sosiale kompetanse gjennom god selvfølelse og selvtillit.

– Hvorfor tror du dere er nominert til «Årets barnehage»?

Edel Ulven er daglig leder i Læringsverkstedet Grandehagen.

– Jeg tror det er fordi at det vi kommuniserer ut til foreldrene, det merker de gjennom barna at vi gjør. Jeg tror de merker at vi har god relasjonskompetanse i denne barnehagen, noe vi også skåret så høyt som 4,8 på, på brukerundersøkelsen i fjor høst. Dette forteller meg at det vi skriver og sier ikke bare er ord, men at foreldrene ser det i praksis, i vår pedagogikk i det daglige, sier daglig leder Edel Ulven.

– Foreldre og andre som kommer inn i barnehagen sier også at de med en gang merker at det er noe med atmosfæren og kulturen i barnehagen som gjør at de føler seg sett og velkomne, fortsetter hun.

I sin nominasjon av barnehagen skriver en forelder:

«Gode rammeplaner, rutiner, og ansatte. De ansatte ser hvert barn og handler ut i fra det. Det er varme autoritative voksne der som vil barn og voksne vel.»

Grandehagen Barnehage har plass til 56 barn i alderen 0-6 år.

– Medregnet lærlinger og de som er i arbeidspraksis hos oss, er det 18 voksne her per i dag fordelt på ca. 12,5 årsverk, sier Ulven. Hun forteller at de er øvingsbarnehage for studenter som tar barnehagelærerutdanningen sin ved Universitetet i Agder og er godkjent lærebedrift.

  1. april i år ble barnehagen kjøpt opp av Læringsverkstedet.

– Nå åpner vi et nytt kapittel som Læringsverkstedet Grandehagen. Det ser vi frem til fordi Læringsverkstedets verdier om å være leken og ambisiøs, raus og tydelig, allerede ligger godt forankret hos oss, sier hun.

– Hva mener du er barnehagens viktigste oppgave?

– Det er at hvert eneste barn skal føle seg verdsatt og at barna skal tenke at de er unike og verdifulle akkurat som de er. For oss er det veldig viktig at alle barn kan ha en positiv indre dialog og positive tanker om seg selv. Når du blir sosialt handledyktig og tør å dele tanker og følelser med andre mennesker, gir det deg god livsmestring. Da styrkes din psykiske helse, og det igjen forebygger mobbing og utestenging, sier den daglige lederen.

Visjonen til Grandehagen Barnehage er: «Vi gjør hverandre gode».

– Vi har en god tilbakemeldingskultur her i barnehagen. Vi kan gi kolleger både konstruktive og positive tilbakemeldinger. Og alle ser at hensikten med tilbakemeldingene er at vi skal skape en god hverdag for barna. Jeg opplever at jeg er heldig som har et personal som er varme, rause og faglig dyktige, og som er tydelige på hva de kan og hva de trenger å lære mer om, sier Ulven.

– Hva ønsker du barna skal ta med seg videre når de begynner på skolen?

– Det som hele veien har vært hovedfokus for oss er å styrke barns selvfølelse og selvtillit, slik at de kan ta med seg en god sosial kompetanse inn i skolehverdagen. Og at de føler at de de kan mestre alt. Da må vi hjelpe og guide barna på veien, slik at de kan få nettopp den gode sosiale kompetansen med seg i sekken når de går fra barnehage til skole, sier den daglige lederen og legger til:

– Jeg håper også at barna tar med seg en følelse av at barnehagen er et godt sted å være. Foreldrene lar det mest verdifulle de har være hos oss i timene på dagen. Det gjør dette til verdens viktigste jobb! avslutter Ulven.

Prisen deles ut på PBLs lederkonferanse 3. september. Vinneren får 25.000 kroner og et skilt som synlig bevis på at de er «Årets barnehage 2018».

Her er de fem finalistene i «Årets barnehage 2018»:

TRYKK HER for å stemme på din favoritt. 

Barnehage.no vil fra mandag til fredag denne uken presentere alle kandidatene i egne intervjuer. Tirsdag kan du lese om Norlandia Skistua barnehage i Oslo.

Powered by Labrador CMS