DEBATT

«La oss starte arbeidet med å finne nasjonale forskningsbaserte målingssystemer som indikerer kvaliteten i den enkelte barnehage,» skriver artikkelforfatteren.
«La oss starte arbeidet med å finne nasjonale forskningsbaserte målingssystemer som indikerer kvaliteten i den enkelte barnehage,» skriver artikkelforfatteren.

Kan vi snart begynne å snakke om kvalitative barnehager?

«Dessverre er det slik at kvaliteten i barnehage-Norge i dag stort sett blir målt ut ifra foreldreundersøkelser og målinger som kun bekrefter kvantitative data,» skriver Terje Engesveen.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Imens dette innlegget skrives herjer debatten rundt budsjetter og tilskudd til barnehager i Norge. Både kommunale og private barnehager merker strammere budsjetter ut ifra regjeringens kutt ovenfor oppvekstsektoren. Budsjettkutt betyr dårligere kvalitet i barnehager generelt fordi kutt i oppvekst betyr mindre støtte til hvert enkelt barn.

I seg selv er det veldig trist at politikere ennå ikke har forstått at om du satser pengene dine på unge mennesker, altså barn, så vil du få bedre avkastning per krone kontra senere i livet. Altså det koster mindre penger å forebygge enn å reparere!

Bygge en god grunnmur

Det at vi har gode kvalitative barnehager i Norge er en av de viktigste faktorene for at barn skal ha god psykisk helse gjennom ungdomsårene, og dernest i større grad mestre oppgaven med å få seg studiekompetanse. Psykiske lidelser koster Norge mange titalls milliarder årlig. I mange sammenhenger finner man ut at det er i førskolealder utfordringene startet for de menneskene som sliter i ungdomsårene. Forskning støtter også opp om dette da hjernen er under størst utvikling fra null til to år, i samme periode er også hjernen som mest sårbar.

For å skape et annet bilde av dette, kan man si at barndommen er grunnmuren for alle mennesker. Hvis barndommen er god så skapes det en god grunnmur for resten av livet. Trolig vet vi alle hva som skjer med et hus som har en dårlig grunnmur. Huset står på en usikker grunn og fremtiden blir vanskelig. Altså et byggeprosjekt, enten det er et hus eller et menneske, så er det viktig med en god start!

Likevel er ikke penger alt når det gjelder å bygge en god grunnmur for resten av livet. Det er ikke slik at jo flere ansatte man har i en barnehage, så er det lik en forhøyet kvalitet. Naturlig nok er det viktig at de ansatte som jobber i barnehagen er kvalitative i seg selv.

Tenke nytt

Dessverre er det slik at kvaliteten i barnehage-Norge i dag stort sett blir målt ut ifra foreldreundersøkelser og målinger som kun bekrefter kvantitative data. Altså, vi måler barnehager på tallfakta og foreldrenes følelser for barnehagen, men ikke de ansattes prestasjoner. Det finnes per i dag ingen statlig indikasjon eller system hvor du kan sammenlikne kvaliteten mellom barnehagene når det gjelder kvalitativt innhold. Det finnes altså ingen instans eller et nasjonalt målingssystem som indikerer hvilken barnehage det er tryggest og mest utviklende å ha barnet sitt.

I mange andre sammenhenger vet vi kvaliteten på det produktet vi kjøper oss, men vet du egentlig kvaliteten på barnehagen din? Det at vi trolig putter barna våre inn i barnehager uten helt å vite kvaliteten er jo ganske skremmende!

Jeg mener at det for alvor er på tide å legge bort diskusjonen og viktigheten av kommunal- eller privat barnehage. La oss heller starte arbeidet med å finne nasjonale forskningsbaserte målingssystemer som indikerer kvaliteten i den enkelte barnehage. Som alt annet som er markedsbasert vil de produktene som er best overleve til slutt.

Mange vil dernest kanskje si at dette er en skummel tilnærming fordi mangfoldet i barnehage-Norge kan bli borte ved at kvalitetsbegrepet blir tydeligere definert og at valgfriheten til foreldrene uteblir. Jeg mener derimot at kvalitet ikke bare handler om du driver privat eller kommunalt, stort eller lite, driver musikkbarnehage eller gårdsbarnehage. Jeg mener dette handler om de ansattes bevissthet for kvalitet og at hver enkelt ansatt i barnehagen vet hva som er viktig for grunnmuren til barnet.

Med andre ord må vi tenke nytt og sikte oss inn på et nasjonalt kvalitativt målingssystem for barnehager. La de barnehagene som bygger opp kvalitative ansatte få overleve, uavhengig av eierform, slik at vi kan forebygge og ikke reparere.

Powered by Labrador CMS