Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen og byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap) under signeringen i Kardemomme barnehage.
Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen og byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap) under signeringen i Kardemomme barnehage.

Inngår samarbeid om høyere kvalitet

Oslo kommune og PBL skal samarbeide for å sikre at alle barn i hovedstaden får et godt barnehagetilbud.

Publisert Sist oppdatert

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og Oslo kommune er enige om å jobbe sammen for å sikre høy kvalitet i hele barnehagesektoren i kommunen.

Samarbeidet skal bidra til:

  • At alle barn i Oslo får et godt barnehagetilbud som støtter det enkelte barns lek, læring, og utvikling.
  • At Oslo er en foregangskommune i kvalitetsarbeidet i barnehagesektoren – og at både kommunale og private barnehagene bidrar til dette.
  • At alle barn i Oslo med rett på plass etter barnehagelovens § 12a får plass.

I avtalen heter det også at partene er enige om å samarbeide tett om:

  • At flest mulig barnehager og foreldre/foresatte deltar i Utdanningsdirektoratets nasjonale foreldreundersøkelse.
  • Felles kompetansetiltak for medarbeidere i kommunale og private barnehager.
  • At alle barn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter og være godt forberedt til skolestart.
  • Styrke laget rundt barnet gjennom styrking av tverrfaglig samarbeid.

– Mer likeverdig tilbud

Dette er første gang Oslo kommune og PBL inngår en slik avtale. Avtalen skal gjelde for alle kommunens barnehager og de eksisterende PBL-barnehagene i hovedstaden.

– Dette betyr at barna får et mer likeverdig tilbud i Oslo fordi vi samarbeider om kvalitetsverktøy og om faste rutiner, både knyttet til det store laget rundt barna som handler om helsestasjon, barnevern og mot skole, men også om hvordan vi kan videreutvikle barnehagen som starten på et attenårig utdanningsløp, sa byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i forbindelse med underskrivingen av avtalen som foregikk i Kardemomme barnehage torsdag formiddag.

– Vi vil at alle barn skal få gå i gode barnehager og vi opplever at vi har masse å lære av hverandre, sa administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen, om avtalen og la til:

– Vi inngår en samarbeidsavtale fordi vi tror hele sektoren er tjent med det. Vi mener private barnehager har mye å bidra med til det helhetlige tilbudet i Oslo.

Felles rutiner

Avtalen innebærer blant annet at partene forplikter seg til å «aktivt arbeide for at barnehagen bruker Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole og Oslostandard for samarbeidsavtale mellom barnehage, barnevern og helsestasjon».

– Det er viktig at alle barn opplever at de får den samme oppfølgingen, uavhengig av hvilken barnehage de går i. Begge parter forbereder barna til en skolehverdag og vi har også et felles ansvar for at barn blir sett og får den ekstra hjelpen de trenger fra barnevernet eller helsestasjonen hvis de trenger det, sier Tellevik Dahl.

Skal møtes to ganger i året

Det vil nå bli etablert et samarbeidsforum som skal bestå av tre medlemmer fra hver part. Forumet skal møtes to ganger i året og ledes av seksjonssjef for barnehage.

– Det er god kvalitet i norske barnehager og tilfredsheten er høy, men vi kan alltids bli bedre på enkelte områder. Kommunen har noe å lære av PBL og PBL har noe å lære av kommunen. Derfor er jeg veldig glad for at vi kan opprette dette samarbeidsforumet hvor vi kan diskutere videreutvikling av både kvalitetsverktøy og ulike standarder, sier Tellevik Dahl.

Også PBL-direktør Arild M. Olsen ser frem mot det videre samarbeidet.

– Alle barn skal få gå i en god barnehage. Kommunen og de private aktørene har en forpliktelse til å samarbeide og et felles ansvar for å sørge for at barnehagene er gode og det er dette denne avtalen skal ivareta, sier han.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS