Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet barnehage i Bergen kan skilte med 50 prosent pedagoger og 25 prosent av personalet er menn. Sammen med sju andre barnehager kjemper de om prisen 'Årets barnehage 2016'.
Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet barnehage i Bergen kan skilte med 50 prosent pedagoger og 25 prosent av personalet er menn. Sammen med sju andre barnehager kjemper de om prisen "Årets barnehage 2016".

ÅRETS BARNEHAGE 2016: «De rette menneskene til de rette jobbene»

Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet barnehage i Bergen kjemper om tittelen «Årets barnehage 2016» sammen med sju andre barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet barnehage i Bergen har 76 barn fordelt på fire avdelinger og er en musikkbarnehage. Det betyr at barna får et musikktilbud utover ordinært barnehagetilbud. Barna får leke og lære med musikkaktiviteter, de lærer å spille instrumenter, holder konserter og lærer engelsk. Førskolebarna lærer å spille et instrument siste året, og i år er instrumentet fiolin.

– Hvorfor er dere nominert til «Årets barnehage»?

– Vi har en stor bevissthet for at vi jobber med verdens viktigste verdier: Barna. Dette gjennomsyrer alt vi gjør. Barna kommer først. For eksempel sikrer vi voksentettheten i hverdagen ved å ikke ha en møtedag i uken. For å få dette til er vi avhengig av en personalgruppe som er svært dedikert til arbeidet sitt. Hos oss er det verdien av å få være med i små barns utvikling som er drivkraften og årsaken til at vi går på jobb hver dag. Personalet gir det lille ekstra av egen glede og indre motivasjon. Det handler om å ha de rette menneskene til de rette jobbene. Vi er svært nøye i rekrutteringsprosessene og har både første- og andregangsintervjuer der kandidaten må være litt på en avdeling i intervjuprosessen, sier daglig leder Torill Haukenes Malmedal.

Hun tror også det betyr noe at barnehagen har 50 prosent pedagoger og at 25 prosent av personalet er menn. I tillegg kan de skilte med et lavt sykefravær.

– Første kvartal i 2016 hadde vi tre prosent fravær. Vi jobber kontinuerlig med å ha fokus på lavt sykefravær fordi tilstedeværende voksne er avgjørende for å sikre et godt pedagogisk tilbud til barna, god foreldrekontakt og godt samarbeid på huset. I tillegg har vi ledere som leder og tør å gå foran. Som daglig leder stiller jeg store krav til pedagogene mine, nettopp fordi det er de som skal drive det pedagogiske arbeidet i hverdagen på avdelingene, forklarer Malmedal.

De har også innført to ukers tilvenning for å sikre god tilknytning, og mange foreldre søker plass i Midtunbråtet barnehage nettopp på grunn av dette.

I begrunnelsen settes det nettopp pris på den høye fagligheten:

«Her er det godt å være ansatt og mamma. Med to ukers tilvenning sikrer vi at barn og voksne får tiden de trenger på å bli kjent med hverandre uten et jag om å bli ferdig på tre dager. Omsorg og kjærlighet gjennomsyrer pedagogikk og væremåte. Daglig leder Torill er nøye i opplæringen og har klare forventninger til de ansatte. Her er barna i fokus!»

– Hva er barnehagens viktigste oppgave?

– Å sikre trygghet og tillit slik at barna kan ta til seg læring gjennom både leken og de pedagogisk tilrettelagte aktivitetene. Uten trygghet vil det ikke være grunnlag for videre sunn lek og læring. Barnas medvirkning er avgjørende for å sikre det enkelte barns utvikling og læring. Derfor må vi ha et aktivt personal som er i stand til å ta barnas signaler og uttrykk på alvor. Barnehagens viktigste oppgave er også å sikre barnas selvfølelse, danning og deres sosiale samspill med andre. Dette er svært viktige faktorer et menneske må tilegne seg for å kunne fungere i et sosialt samfunn. Å kunne vite om og etter hvert håndtere seg selv og følelsene sine i forskjellige situasjoner er viktig læring som vil gi barna et anker å holde seg til gjennom barndommen og livet ellers. Barnehagen skal sikre barna en god barndom sammen med foreldrene med opplevelser, lek og læring som setter gode spor, sier Malmedal.

Hun mener også at barnehagen har en svært viktig oppgave med å oppdage tidlig barn og familier som trenger hjelp og agere raskt hvis de opplever barn som ikke har det bra i familien eller trenger ekstra hjelp i barnehagen.

– Hva ønsker du barna skal ta med seg videre når de begynner på skolen?

Et trygt fundament og gode minner fra alt de har opplevd, lekt og lært. Gode minner og opplevelser av trygge, stabile og gode voksne, snille øyne og ekte smil. Voksne som har vært der for dem. De skal ha lært seg at mennesker er forskjellige og ha en fornemmelse av hvordan de kan tone seg inn på nye lekekamerater, klassekamerater, lærere og SFO-personal for å kunne fungere godt sosialt. En god selvfølelse som hjelper dem i alt det nye de skal lære på skolen. Dette er grunnsteinen. Videre skal de ha med seg noe læring som de kjenner igjen i en klassesetting. Noe engelsk som de husker fra barnehagen, noen tall, former og sortering, noen rim og regler, bokstaver, noen sanger, noen eksperimenter vi gjorde i barnehagen, historier de husker om «gamle dager» som de kan sette inn i ny læring de får på skolen. Trygghet, fundament og et anker i seg selv fordi de har ervervet seg erfaring gjennom lek og læring i barnehagen, avslutter Malmedal.

Disse åtte barnehagene er nominert til "Årets Barnehage 2016":

TRYKK HER for å stemme på din favoritt.

Powered by Labrador CMS