Bente Rodahl leder Trondheim International Preschool, som holder til i nærheten av Kristiansten festning.
Bente Rodahl leder Trondheim International Preschool, som holder til i nærheten av Kristiansten festning.

Får mindre å drive for i 2022: – Tar ikke hensyn til utdanningsnivå og erfaring

Som internasjonal barnehage i kunnskapsbyen Trondheim utgjør de et etterspurt tilbud, og har aldri tomme plasser. Likevel ser daglig leder Bente Rodahl utfordringer med videre drift, hvis foreslåtte kutt gjennomføres.

Publisert Sist oppdatert

Når hun blir bedt om å beskrive barnehagens økonomiske situasjon, slik hun vurderer den sammen med gjeldende rammevilkår, svarer lederen for Trondheim International Preschool «ganske dårlig».

Har prioritert utdanning

En del av forklaringen ligger i forholdsvis høye personalkostnader og satsing på utdanning.

– Vi har prioritert at de ansatte får ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, og en internasjonal master i Early Childhood Education and Care. Flere av de som arbeider her har jobbet i barnehage i omkring 20 år. Men tilskuddet vi får tar ikke hensyn til utdanningsnivå og erfaring hos våre ansatte. Det kommer per barn i barnehagen, sier Bente Rodahl.

Nå er de vitne til en utvikling som gir dem og mange andre private barnehager realnedgang i sine samlede midler til drift.

En utvikling som kan tvinge Trondheim International Preschool til å endre praksis ved ansettelser og videreutdanning, ifølge den daglige lederen.

– Personalet kan kanskje ikke få ta fagbrev, og vi kan bli nødt til å gå for ufaglærte, fordi det er billigere. Men det er ikke å tenke god kvalitet, slår hun fast.

Foreldredrevet barnehage

Trondheim International Preschool er organisert som en foreldredrevet forening, med 37 barn fordelt på tre avdelinger – og med 7,5 faste årsverk.

– Lønn til ansatte er tariffbasert og ikke noe vi har mulighet til å spare inn på, så vi må la det gå ut over turer, materialer og vikarbruk. Vi har ikke penger til å sette inn vikarer – men når ansatte blir borte, for eksempel grunnet koronatest og karantene, kan vi likevel bli nødt til det, sier Rodahl.

Hun bekrefter at barnehagen støtter opp om onsdagens varslede protestaksjon, i regi av Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Selv om enkeltstående barnehager ikke er de som kommer aller dårligst ut i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, er det en kjent sak at mange av dem har sårbar økonomi.

– Hva tenker du om framtidsutsiktene?

– Det er utfordrende. Det er begrenset hvor mye man kan tære på egenkapitalen før det sier stopp. Vi må vurdere hva vi skal gjøre i framtida, sier Rodahl.

Ser paradokset

Det til tross for at barnehagen alltid har fullt belegg.

– Størstedelen av søkerne våre er internasjonale, og søker fra utlandet. Mange foreldre arbeider ved NTNU, St. Olavs hospital eller Sintef. Men også da grensene var stengt, klarte vi å fylle opp plassene, sier Rodahl.

Hun ser det som et veldig paradoks at en barnehage som er etterspurt, som gir både engelsk- og norskspråklig tilbud, og som tilfører noe ut over det kommunen gjør i kunnskapsbyen Trondheim, skal ha så trang økonomi.

Det er begrenset hva de selv kan gjøre for å øke inntektene, påpeker Rodahl.

– Vi er prisgitt tilskudd som vi får per barn, i stor grad basert på kommunale tall fra to år tilbake i tid, som ikke tar hensyn til forhold som utdanning og erfaring.

– Undersøkelser som tar for seg kvalitet i barnehager, poengterer at personellet er viktigste faktor for kvalitet i barnehagen. Per i dag har vi samme lønns- og pensjonsnivå som kommunale barnehager. Dette er regulert i avtaler med PBL. Skulle foreslåtte kutt gjennomføres, må slike avtaler trolig reforhandles, og det vil kunne påvirke lønns- og pensjonsavtalene i de private barnehagene på sikt, og det kan bli vanskelig å konkurrere med kommunens lønnsnivå.

I tråd med ambisjonene

I Hurdalsplattformen har Ap/Sp-regjeringen vært tydelig på ambisjoner om å øke kvaliteten i barnehagene:

«Regjeringen vil styrke pedagognormen ved å stille krav om at minst 50 prosent av de ansatte er barnehagelærere, og øke andelen fagarbeidere med mål om 25 prosent. »

Oversikten på barnehagefakta.no viser at mer enn halvparten av de ansatte ved Trondheim International Preschool har barnehagelærer- eller annen pedagogisk utdanning. Og at 30 prosent har barne- og undomsarbeiderutdanning.

Tilskudd i Trondheim

Nivået på tilskuddene private barnehager får, varierer fra kommune til kommune. Dersom regjeringens endringer i statsbudsjettet vedtas av Stortinget, ser utslaget ut til å bli slik i Trondheim:

Med lønns- og prisvekst anslått til 2,5 prosent, får enkeltstående barnehager jevnt over en realnedgang i tilskudd på 0,7 prosent fra 2021 til 2022. (Regnestykke basert på kommunens satser).

Sammenslutninger med mer enn én barnehage får større reduksjon.

Det skyldes at pensjonspåslaget for de enkeltstående barnehagene foreslås gradvis redusert, til 12 prosent av kommunalt lønnsgrunnlag i 2022, 11 prosent i 2023 og 10 prosent i 2024, mens sammenslutninger med mer enn en barnehage får påslaget redusert fra 13 til 10 prosent fra i 2022.

Kilder: PBL og Trondheim kommune

Powered by Labrador CMS