Kunnskapssenteret for utdanning flyttes

Universitetet i Stavanger (UiS) blir den nye vertsinstitusjonen for Kunnskapssenteret for utdanning, melder Kunnskapsdepartementet.

Departementet bestemte i 2018 at senteret skulle flyttes ut av Norges forskningsråd til en ny vertsinstitusjon utenfor Oslo. I samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble Universitetet i Agder, UiT – Norges arktiske universitet i Tromsø, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim og UiS invitert til å søke om å få overta rollen som vertskap for virksomheten.

– UiS var den sterkeste kandidaten for å overta vertsrollen for Kunnskapssentret. Universitetet har høye ambisjoner for senteret, og med deres tidligere erfaringer med utdanningsforskning legges forholdene godt til rette for å videreutvikle sentret, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Kunnskapssenteret skal sammenstille og formidle nasjonal og internasjonal forskning om hva som virker og ikke virker kvalitetsfremmende i barnehage, skole, opplæring og høyere utdanning, og bidra til økt kompetanse og kapasitet på sammenstilling av forskningsresultater i samarbeid med norske forskere og internasjonale aktører på feltet. Kunnskapssenteret har i dag 6 ansatte.

Powered by Labrador CMS