Kunnskapsministervikar Henrik Asheim i Stortingets minglehall etter å ha presentert statsbudsjettet for 2018.
Kunnskapsministervikar Henrik Asheim i Stortingets minglehall etter å ha presentert statsbudsjettet for 2018.

Vil sette tilsyn med barnehager under lupen

Kunnskapsminister Henrik Asheim åpner for å se på kommunens rolle som tilsynsmyndighet for egne og private barnehager. – Vi må ha et tilsyn som fungerer for alle, sier Asheim.

Publisert Sist oppdatert

Under et møte med PBL og aktører fra privat barnehagesektor denne uka kom det fram at Kunnskapsdepartementet åpner opp for å se på dagens tilsynsordning av barnehager. I dag er det kommunen som fører tilsyn både med egne og private barnehager. Det har vært påpekt fra flere hold, at dette er en ordning som bør endres.

Blant annet kjempet PBL for å få flyttet tilsynet til enten Fylkesmannen eller et nasjonalt organ, dog uten hell.

– Vi har fra før mye dokumentasjon på at dagens system ikke fungerer og trenger derfor en full gjennomgang av hele tilsynsordningen. Derfor er PBL glad for at departementet skal se på den problematiske tilsynsordningen i sektoren, sier administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen på pbl.no.

Avventer rapport

I et intervju med barnehage.no bekrefter fungerende kunnskapsminister, Henrik Asheim, at tilsynsordningen skal under lupen.

– Trenger barnehagesektoren en ny tilsynsmyndighet?

– Dette har vi ikke konkludert med, da vi avventer rapporten fra Utdanningsdirektoratet som går på akkurat dette, sier kunnskapsminister Henrik Asheim på telefonen til barnehage.no.

Lytter til sektoren

– Vi får forskjellig informasjon fra sektoren, så det blir interessant å se hva rapporten inneholder. Derfor har vi nå møter med flere i sektoren, for å få vite deres ståsted med hensyn til tilsyn med barnehager.

– Og dere ser da på både økonomisk tilsyn, struktur og barnehagens innhold?

– Ja, det stemmer, sier Asheim, og legger til at dette skal gjelde både private og kommunale barnehager.

Må fungere for alle

Han mener at kommunens tilsyn med kvaliteten i barnehagen fungerer godt.

– Ser du at det er utfordringer med dagens system hvor kommunen fører tilsyn med egne barnehager?

– Resultatet av barnehageforliket var flere plasser og gode folk i barnehagen, men også at strukturen i eierskapet endret seg. Vi er tilhengere av private barnehager, og vi må ha et tilsyn som fungerer for alle, mener kunnskapsministeren.

Trenger bedre regulering

Han har fått tilbakemeldinger fra barnehagekjeder med barnehager i flere kommuner om at det er en utfordring med forskjellige bevilgninger og støtte. Han ønsker også bedre kontroll med pengestrømmen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

– Her må vi få på plass en bedre reguleringsordning, sier Asheim.

– Er det aktuelt å endre finansieringssystemet slik det er i dag?

– Det er viktig med et bredt kunnskapsgrunnlag før vi gjør eventuelle endringer. Først skal vi fokusere på tilsynet, så kan vi se på andre ting. Dette er viktig for å opprettholde en sunn sektor, avslutter Asheim.

Powered by Labrador CMS