Torbjørn Røe Isaksen setter ned et ekspertutvalg som skal bidra til å løfte barnehagelærerprofesjonen.
Torbjørn Røe Isaksen setter ned et ekspertutvalg som skal bidra til å løfte barnehagelærerprofesjonen.

Nå kan din kommune bli språkkommune

Kommuner og fylkeskommuner kan nå søke om bli språkkommuner. De som blir valgt ut, skal få hjelp til å styrke arbeidet med språk i barnehage og skole.

Publisert Sist oppdatert

– Språkkommunene blir viktige for å få en helhetlig satsing på språk, lesing og skriving fra barna begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole, sier kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Et tyvetalls norske kommuner og fylkeskommuner kan denne våren få status som språkkommuner. Satsingen er del av "Språkløyper - den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019". Om lag 30 millioner kroner er satt av til strategien. Målet er å styrke barnehagens språkmiljø og gjøre norske elever bedre til å lese og skrive.

Arbeidet med språk blir også et av hovedtemaene i en ny stortingsmelding om barnehagen som skal legges frem denne våren.

– For mange barn begynner i skolen uten å kunne godt nok norsk, og vi vet at mange norske elever har leseferdigheter under kritisk grense. Skal vi få flere barn til å lese og skrive bedre, er det viktig at vi styrker språkarbeidet i barnehagene, og at vi løfter den lokale innsatsen, sier kunnskapsministeren.

Lærere og barnehagelærere i språkkommuner skal delta i faglige nettverk, for å utvikle nye måter å jobbe lokalt med språk, lesing og skriving i barnehage og skole. Kommunene og fylkeskommunene får tilskudd til å danne lærende nettverk og til delvis frikjøp av ressurslærere. De får også faglig støtte underveis fra Lesesenteret og Skrivesenteret.

– Vi håper mange vil søke. Med språkkommuner motiverer vi kommuner og fylkeskommuner til å ta et helhetlig og strategisk ansvar for å forbedre barn og unges språk-, lese- og skriveferdigheter. Vi håper også at satsingen engasjerer mange barnehagelærere og lærere i skolen, sier kunnskapsministeren.

Fristen for å søke går ut 15. mars.

Mer informasjon om språkkommuner på udir.no.

 

Powered by Labrador CMS