DEBATT

«Jeg tror at både de som har lang utdanning og de som ikke har utdanning, er helt nødvendig for å kunne møte barna og foreldrene på en god og helhetlig måte,» skriver Nina Hermanrud.
«Jeg tror at både de som har lang utdanning og de som ikke har utdanning, er helt nødvendig for å kunne møte barna og foreldrene på en god og helhetlig måte,» skriver Nina Hermanrud.

Barnehagelærere og assistenter - vi utfyller hverandre

«Jeg mener at barnehagelærere og pedagogiske medarbeidere, til sammen har det som skaper kvalitet for barna i barnehagen,» skriver Nina Hermanrud.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

For nesten ett år siden hadde jeg et lite innlegg på barnehage.no der jeg skriver at barnehagen ikke er for hvem som helst. Det er ikke tilfeldige personer som kan jobbe i barnehage, det er helt spesielle folk som kan jobbe med barn.

Imellom det jeg skriver nå og det jeg skrev da, har jeg lest mange gode tanker og meninger rundt barn, barnehage og de ansatte i barnehagen.

Det er likevel noe som undrer meg, og det er at det enten står om pedagoger eller assistenter. Det står gjerne skrevet om pedagogens betydning for kvalitet i barnehagen, eller assistentens betydning for barna i barnehagen.

For ikke veldig lenge siden leste jeg et stykke der en pedagog berømmer assistentene (som jeg heretter omtaler som pedagogiske medarbeidere, det er det de er i vår barnehage i alle fall), at de er mest sammen med barna og derfor betyr mest for barna. Jeg undrer meg. I mine øyne undergraver pedagogen seg selv og sin pedagogiske utdanning i forhold den pedagogiske medarbeideren.

Det er nok slik at pedagogene er færre timer sammen med barn, men betyr det da at de pedagogiske medarbeiderne har mer betydning for barna likevel? Eller at pedagogen har utdanning, så den betyr mer for kvaliteten for barna enn en pedagogisk medarbeider? Var det ikke Ole Brum som sa: «Ja takk, begge deler!»

Jeg mener at barnehagelærere og de som jobber som pedagogiske medarbeidere, sammen har det som skaper kvalitet for barna i barnehagen.

Hva er grunnen til at pedagogene må undergrave sin betydning for å løfte de pedagogiske medarbeiderne, eller motsatt? Jeg tenker at det hele dreier seg om et samarbeid.


Nina Hermanrud, daglig leder Bjørnsgård barnehage

Andre yrkesgrupper inn i barnehagene

Det er mye fokus på utdanning, det at vi skal ha et visst antall pedagoger per et visst antall barn. Utdanning er fokus fra sentralt hold og det tenker jeg er veldig bra. Vi må utdanne oss og utvikle oss, for å følge med i tiden og på det som skjer i samfunnet. Desto mer kunnskap, desto bedre barnehager, det er helt klart. Men i all kunnskap mener jeg også at det alltid er personavhengig hvordan kvaliteten er. Det hjelper ikke med barnehagelærerutdanning om du ikke er personlig egnet. Du må ha pasjon for jobben din.

Og så har vi dette med andre yrkesgrupper inn i barnehagene. Det er mye snakk om tverrfaglighet, vi må jobbe på tvers av etater og profesjoner. For meg er det naturlig å tenke for eksempel sosionomer og barnevernspedagoger inn i barnehagen, ikke bare som samarbeidspartnere utenfra. Jeg tenker vi må ha yrkesgruppene inn i barnehagene.

Nå vet jeg at det er mange barnehager som allerede har disse yrkesgruppene inne i barnehagen og høster goder av dette. Kan det være mulig å tenke disse yrkesgruppene som en del av pedagognormen? Hva er det som tilsier at det må være barnehagelærere i halvparten av stillingene i barnehagene, kan det ikke like godt være en blanding av barnehagelærere, sosionomer og/eller barnevernspedagoger? (Jeg vet at jeg beveger meg inn i et minefelt her…)

Jeg har jobbet i barnehage i snart 30 år. Disse årene har gjort noe med oss mennesker. Verden har blitt mindre og teknologien har blitt mer omfattende. Det kreves noe annet av personalet i barnehagene i dag enn for bare noen år siden, mener jeg.

Barn har telefoner, og sitter med paden fra tidlig alder. Slik jeg ser det, må det jobbes mer i dag enn før i forhold til å fange barns oppmerksomhet og holde på den. Samfunnet er mer digitalisert og man kommuniserer via andre kanaler enn man gjorde før. Dette påvirker og gjør noe med barna. Det skal sies, slik at det ikke oppfattes bare negativt, at her er både positive og negative effekter av dette.

Utfyller hverandre

Hva er grunnen til at pedagogene må undergrave sin betydning for å løfte de pedagogiske medarbeiderne, eller motsatt? Jeg tenker at det hele dreier seg om et samarbeid.

Jeg tror at både de som har lang utdanning og de som ikke har utdanning, er helt nødvendig for å kunne møte barna og foreldrene på en god og helhetlig måte.

Nina Hermanrud, daglig leder, Bjørnsgård barnehage

Jeg leste en artikkel av doktorgradsstipendiat Gunn Irene Heggevold, hun peker blant annet på ledelse i forhold til å heve kvaliteten, noe jeg er helt enig med henne om.

Jeg tenker at det hele henger nøye sammen. Det må en dyktig leder til for å lede en bedrift som jo en barnehage er, og det trengs både dyktige pedagogiske ledere og pedagogiske medarbeidere. Det at de pedagogiske lederne i tillegg har forskjellig bakgrunn som for eksempel sosionom eller barnevernspedagog, vil jeg si vil være et stort pluss for barna, og familien rundt barna.

Jeg vil påstå at uten en god leder blir det ikke en god barnehage. Det trengs også dyktige folk som ikke undergraver sin rolle og sin viktighet for kvalitet for barna i barnehagen. Det er forskjell på en ansatt med barnehagelærerutdanning og en pedagogisk medarbeider. De har forskjellig jobb. De har forskjellige arbeidsoppgaver, men også en del like arbeidsoppgaver – de utfyller hverandre og gjør det til en helhet i sin forskjellighet.

Samarbeid

Vi hadde planleggingsdag onsdag 2. januar. Denne dagen gikk jeg igjennom noen observasjoner som var blitt gjort av personalet en onsdag før jul. Jeg tok inn grupper av personalet som hadde jobbet sammen den aktuelle dagen, nettopp for å gå igjennom observasjonene som var gjort i den enkelte lille personalgruppe.

Det som var interessant var blant annet at da jeg spurte om suksessfaktoren til den gode atmosfæren, det gode fokuset på hvert enkelt barn, var svaret; samarbeid, det å rose hverandre bevisst og ubevisst, kommunikasjon – verbalt og nonverbalt, og det å ha god kunnskap om hvert enkelt barn. Dette var gjennomgående for hver personalgruppe.

Det tror jeg ikke er tilfeldig. Det er en nødvendighet å kunne samarbeide godt, og være seg bevisst viktigheten av å ha kunnskap om barnet.

Ja takk, begge deler

Vi må bruke spalteplass til å framheve den enkeltes viktighet, sammen. Jeg tror at både de som har lang utdanning og de som ikke har utdanning, er helt nødvendig for å kunne møte barna og foreldrene på en god og helhetlig måte.

Det å ha lang utdanning gjør noe med deg, det utvikler deg. Men det er også slik at de ufaglærte har masse kunnskap som er helt nødvendig for å møte verden. Vi mister noe på veien når vi tar oss en utdanning, men vi får også noe, så jeg mener så absolutt ikke at vi ikke skal ha utdannede folk i barnehagen, tvert imot. Men vi må ha begge deler.

Jeg tror at barnehagen vil bli for ensidig om vi ikke har et mangfold i personalet. Ja takk, begge deler, er min mening. Brum, brum!

Powered by Labrador CMS