DEBATT

«Vi må våge å lytte til enhver følelse barna formidler. Vi må våge å si at: «Du eier dine egne følelser, du kjenner deg selv best og det er rom for alle følelsene du opplever».
«Vi må våge å lytte til enhver følelse barna formidler. Vi må våge å si at: «Du eier dine egne følelser, du kjenner deg selv best og det er rom for alle følelsene du opplever».

Å fremme barns psykiske helse – det handler om å våge

«Vi må våge å stå sammen med barnet når det stormer som verst, og formidle med tydelige ord og handlinger: Jeg er her, og jeg skal støtte deg,» skiver artikkelforfatteren.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du bidra, eller delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Her en dag fikk jeg spørsmålet «hvordan fremmer du barns psykiske helse?». Jeg brukte noen minutter på å sette ord på det, og etter en stund kom jeg frem til at dette fremmer jeg ved å våge.

Psykisk helse er et mye brukt begrep i dagens samfunn. Den 10. oktober var markeringen av verdensdagen for psykisk helse, og ifølge FORUT sine hjemmesider lever i dag 800 millioner mennesker verden over med psykiske problemer.

Vi kan spørre oss selv hvordan har vi havnet her? Hva har bidratt til at psykisk helse har blitt en så stor utfordring som det er i dagens samfunn? Svarene er mange og sammensatte.

Vi kan snakke om en stadig mer digitalisert verden der det tilsynelatende plettfrie livet skildres gjennom bilder og statusoppdateringer, begreper som «Generasjon Prestasjon», «Curlingforeldre» og «Helikopterforeldre». Vi kan diskutere mye og lenge, men det er ikke hensikten med dette innlegget.

Barnehager av høy kvalitet

La meg ta deg tilbake til spørsmålet som startet det hele. Forskning viser en tydelig sammenheng mellom høykvalitets barnehager og forebyggingen av psykisk helse. Mest fremtredende er kvaliteten på voksen-barn-relasjonen, og hvordan denne henger sammen med barns psykiske helse.

Arne Holte beskriver gjennom sine foredrag hvordan en god voksen-barn-relasjon fører til bedre språkutvikling, mindre atferdsvansker, mindre angst, mindre depresjon, mindre aggressivitet og mindre irritabilitet. Aller størst er effekten på barnas tilpasning og skolemodenhet.

I dagens rammeplan har dessuten begrepet livsmestring blitt tildelt stor plass:

«Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing… Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen.»

Dette viser til at vi i barnehagen er tildelt en stor og viktig oppgave. Jeg mener dette er en oppgave vi alle, i møte med barn uavhengig yrke, ikke kan velge bort og vi må våge å ta den på høyeste alvor.

«Jeg er her»

Vi må våge å ta ansvaret for relasjonen. Vi må våge å investere tid i relasjonen. Vi må våge å veilede barn i utfordrende situasjoner. Vi må våge å ta barns følelser på alvor. Vi må våge å lytte til enhver følelse barna formidler. Vi må våge å si at: «Du eier dine egne følelser, du kjenner deg selv best og det er rom for alle følelsene du opplever».

Samtidig må vi våge å stå sammen med barnet når det stormer som verst, og formidle med tydelige ord og handlinger: Jeg er her, og jeg skal støtte deg.

Så la meg formulere spørsmålet på nytt: Våger DU å fremme barns psykiske helse?

Kilder:

Holte, Arne. Sats bredt på psykisk helse i barnehage og skole! Hentet fra: https://arneholte.no/psykisk-helse/sats-bredt-pa-psykisk-helse-i-barnehage-og-skole/. 06.10.20

Powered by Labrador CMS