DEBATT

Barnehagebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl.
Barnehagebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl.

Mener økonomisk tilsyn er til barnas beste

Oslo kommune skal undersøke om eiere av private barnehager i hovedstaden tar ut ulovlig stort utbytte. Barnehagebyråden i Oslo oppfordrer andre kommuner til å følge etter.

Publisert Sist oppdatert

Oslo kommune er først ute i Norge med å sette i gang utvidet økonomisk tilsyn med at overskudd fra privat barnehagedrift faktisk kommer barna til gode. Jeg oppfordrer andre kommuner til å følge etter.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har nylig anmeldt en privat høgskole til Økokrim for uberettiget statstilskudd og også krevd tilbakebetaling av offentlig støtte. Det er et viktig signal om at vi må være opptatt av at fellesskapets ressurser, og penger som våre borgere betaler inn til barnehager, skoler og høgskoler, blir brukt i tråd med formålet.

Bare i Oslo kommune gir vi i dag ca. 2,2 milliarder kroner i tilskudd til private barnehager hvert år, og foreldre betaler hvert år inn ca. 350 millioner kroner for at barna skal gå i barnehagen.

Kommunene fikk 1. januar 2013 ansvar for tilsyn med barnehagelovens paragraf 14a. Hovedprinsippet i 14a er at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. 14a åpner for at barnehagene kan ta ut et «rimelig årsresultat», men flere vilkår må være oppfylt:

  • Barnehagen kan ikke ha vesentlige lavere personalkostnader per plass enn det som er vanlig i tilsvarende barnehager.
  • Barnehagen kan ikke overfor sin eier belaste kostnader på vilkår som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter
  • Barnehagens eier ikke kan belaste kostnader som ikke direkte vedrører godkjent drift av barnehagen.

Det forrige byrådet i Oslo valgte aktivt å ikke føre tilsyn med dette regelverket. Det nye byrådet følger selvsagt opp. Kommunens tilskudd og foreldrebetalingene skal komme barna til gode. Derfor gjennomfører vi nå et utvidet økonomisk tilsyn av private barnehager som har et regnskap som avviker på viktige områder fra andre barnehager. Dette er ikke en kontroll av regnskapene til absolutt alle de private barnehagene. Vi velger å starte metodisk og gjennomfører analyser for så å plukke ut hvilke barnehager som skal kontrolleres grundig.

Barnehageforliket fra 2003 la grunnlaget for en av vår tids største velferds- og utdanningsreformer. Vi kunne ikke gjennomført den uten et tett samarbeid mellom offentlige og private aktører. Barnehagesektoren er også i fremtiden avhengig av et godt samarbeid mellom offentlige og private. Forutsetningen for dette er at både private barnehager og kommunene har tillit i befolkningen.

Powered by Labrador CMS