Solveig Horne (Frp). Barne-, likestillings- og integreringsminister.
Solveig Horne (Frp). Barne-, likestillings- og integreringsminister.

Vil øke beskyttelsen av volds- og overgrepsutsatte barn

Domstolen skal på eget initiativ ta opp sak og avgjøre om en forelder som er dømt for vold eller overgrep mot egne barn, skal miste foreldreansvaret og andre rettigheter overfor barnet.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen sender nå på høring forslag til endringer i barneloven og straffeloven.

– Vi ønsker en bedre beskyttelse for barn der foreldre er dømt for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn. De nye ordningene pålegger det offentlige et større ansvar for å beskytte barna, og det blir et bedre samspill mellom de ordningene vi allerede har i straffeloven, barnevernloven og barneloven. Regjeringen følger med dette opp et viktig punkt i regjeringsplattformen, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) i en pressemelding.

Politiet får nå en plikt til å underrette domstolen om de aktuelle straffedommene og domstolen skal avgjøre saken etter barneloven så raskt som mulig. Saken blir tatt opp for domstolen automatisk, uten at den andre forelder trenger å reise sak. Det legges opp til en forenklet behandlingsmåte, og resultatet vil normalt være tap av foreldreansvaret, retten til å ha barnet boende fast hos seg og samværsrett.

På denne måten vil man fange opp tilfellene der dagens regelverk ikke alltid gir barn tilstrekkelig beskyttelse. Regjeringen foreslår også å endre straffeloven ved å innføre en plikt for dommeren til å vurdere kontaktforbud når noen dømmes for bestemte former for vold eller overgrep mot barn.

– Innføring av en plikt til å vurdere kontaktforbud kan føre til at spørsmålet oftere enn i dag blir vurdert i volds- og overgrepssaker. Dette vil kunne gi barn bedre beskyttelse mot vold og nye overgrep, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS