Forbedrede råd om skånsom håndvask er noe av det som er med i den nye veilederen.
Forbedrede råd om skånsom håndvask er noe av det som er med i den nye veilederen.

Ny smittevernveileder: Trafikklys, håndvask og tilvenning

Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen kan være én kohort, var beskjeden fra kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby på onsdag. Nå er den nye smittevernveilederen publisert.

Publisert Sist oppdatert

29. mai ble den nye smittevernveilederen publisert. Endringene i utgaven er:

  • Innføring av trafikklysmodell for å tilpasse kontaktreduserende tiltak
  • Forbedrede råd for skånsom håndvask
  • Råd om tilvenning i barnehagen

Trafikklysmodellen

I veilederen er den såkalte trafikklysmodellen som først ble omtalt under regjeringens pressekonferanse på onsdag, presentert. 

LES OGSÅ: – Fra 2. juni kan barnehagene ha fulle avdelinger og normal åpningstid igjen

Tiltakene kan tilpasses smittesituasjonen i samfunnet og andre faktorer i en totalvurdering. Modellen varierer fra vanlig organisering av barnehagehverdag og lek (grønt nivå), til mer omfattende tiltak med små, faste grupper av barn og ansatte (rødt nivå). Forskjellene på de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer.

 

Made with Flourish

 

Forbedrede råd for skånsom håndvask

Håndvask og god hostehygiene er viktig på både grønt, gult og rødt tiltaksnivå, heter det i veilederen. Videre heter det:

God håndhygiene bør utføres på rett måte, til rett tid og med effektive og skånsomme produkter. Gode fasiliteter og gode rutiner er nødvendig for etterlevelse.

Når bør håndvask/-desinfeksjon utføres:

  • Ved ankomst barnehage
  • Før måltider/mathåndtering
  • Etter toalettbesøk/bleieskift
  • Ved synlig skitne hender (eksempelvis når man går inn etter utelek og hendene er synlig skitne)
  • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)
  • Etter kontakt med dyr


Både håndvask og alkoholbasert hånddesinfeksjon er som regel effektivt. Normalt anbefales håndvask med såpe og vann. Alkoholbasert hånddesinfeksjon er enkelt å gjøre tilgjengelig og skånsomt for huden. Det kan derfor være et godt alternativ til håndvask, men har redusert effekt når hendene er våte eller synlig skitne. Det er ikke behov for å utføre både håndvask og hånddesinfeksjon, det er belastende for huden på hendene. En av delene holder.

Dersom hendene er synlig tilgriset og man ikke har såpe og vann tilgjengelig kan hendene rengjøres med våtservietter, eventuelt i kombinasjon med etterfølgende hånddesinfeksjon (for eksempel på tur).

 

Made with Flourish

Barnehagetilvenning

Den nye smittevernveilederen sier også noe om barnehagetilvenning:

Barnehagetilvenning kan gjennomføres normalt ved grønt nivå.

Ved gult og rødt nivå må barnet og foresatte forholde seg til den kohorten barnet skal tilhøre, og tilvenningen skjer primært i barnets kohort. Foresatte kan være inne sammen med barnet og kohorten som barnet skal tilhøre. Foresatte bør holde en meters avstand til ansatte, andre foresatte og andres barn så langt det er mulig. Barn og foresatte kan få bli kjent med resten av barnehagen, men helst når de andre barna er ute.

Ved rødt nivå, bør kun et barn per kohort tilvennes om gangen.
 

Du kan lese hele veilederen fra Utdanningsdirektoratet her (ekstern lenke).

Beredskapsplan

Utdanningsdirektoratet er også klar på at smittevernsitajonen kan endre seg raskt. Det betyr at barnehageeiere må planlegge for alle situasjoner: Både grønn, gul og rød.

- Barnehageeier må derfor lage en beredskapsplan slik at de raskt kan veksle mellom de ulike nivåene.

Her kan du se hvile råd Udir har laget til barnehageeiere i arbeidet med å utarbeide en beredskapsplan

Powered by Labrador CMS