Helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helseministeren om å stenge barnehager: – Kan innebære store samfunnsmessige konsekvenser

Tirsdag holdt helseminister Bent Høie sin redegjørelse til Stortinget om koronaviruset. Dette sa han om barnehage.

Publisert

 Helseministeren var klar på at det er kommunenes eget ansvar å vurdere situasjonen og iverksette tiltak for å begrense og utbredelsen av et utbrudd.

– Kommunene har særlige fullmakter til smitteverntiltak, som å pålegge isolering og karantene, til å stenge skoler, barnehager og andre virksomheter, sa statsråden, og opplyste om at Folkehelseinstituttet gir råd og jobber tett sammen med kommuner om dette.

Høie var klar på at terskelen vil være høy for inngripende tiltak som innebærer stenging og lukking av for eksempel skoler eller barnehager, og at det alltid skal gjøres en forholdsmessighetsvurdering.

– Det kan for eksempel innebære store samfunnsmessige konsekvenser dersom folk må være hjemme fra jobb på grunn av stengte barnehager og skoler. Det vil også svekke helsetjenesten sin mulighet til å håndtere situasjonen, siden flere da må være hjemme med små barn, sa statsråden, og fortsatte.

– Det aktuelle smitteverntiltaket skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering, sa han.

Folkehelseinstituttet på sin side anbefaler ikke stenging av verken skoler eller barnehager.

– Stenging kan medføre betydelige praktiske utfordringer for elevene og foreldrene. Som hovedregel anbefaler vi ikke stenging av barnehager eller skoler, eller avlysning av undervisning. Midlertidig stenging ved påviste enkelttilfeller for å gi tid til å gjennomføre kontaktsporing kan vurderes, skriver Folkehelseinstituttet i sin oppdaterte anbefaling knyttet til barnehagers og skolers håndtering av koronaviruset.

LES OGSÅ: Korona: Oppdaterte råd fra folkehelseinstituttet

Powered by Labrador CMS