En rekke fagforeninger ber regjeringen vurdere å prioritere barnehageansatte i vaksinekøen.
En rekke fagforeninger ber regjeringen vurdere å prioritere barnehageansatte i vaksinekøen.

Ber om vaksine til barnehageansatte – FHI revurderer vaksinestrategien

Fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes Landsforbund har sendt brev til Statsministerens kontor hvor de ber om at blant andre barnehagelærere prioriteres i vaksinekøen. Parallelt er Folkehelseinstituttet i gang med å revurdere vaksinestrategien.

Publisert

– Vi mener dette er et viktig krav. Nå har vi en ustabil og uforutsigbar smittesituasjon med mutert virus som smitter lettere blant barn og unge og videre til ansatte i skoler, sfo og barnehager som har tatt kontakt, sier May-Britt Sundal, leder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet til Fagbladet.

Tirsdag ble brevet sendt til Statsministerens kontor.

– Et mutert virus som smitter mer blant barn og unge, kombinert med de generelle utfordringene det er å overholde smitteregler for nettopp de aldersgruppene, har skapt en helt annen smitterisiko for lærere og andre ansatte i barnehage og skole. Vi mener derfor at disse må prioriteres i vaksineprogrammet, sier Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet til VG.

Forstår

Kunnskapsminister Guri Melby uttaler til VG at hun forstår bekymringen til lærere og barnehageansatte.

– Det er noe vi tar på alvor. Regjeringen har gitt et oppdrag til FHI om å revurdere vaksinestrategien. I tillegg til å vurdere geografisk fordeling og hvorvidt man skal prioritere yngre aldersgrupper, har vi bedt dem om å se på om enkelte yrkesgrupper skal prioriteres opp, uttaler Guri Melby til VG, og peker på at både lærere og barnehageansatte er en aktuell gruppe å se på.

Folkehelseinstituttet har frist på seg til begynnelsen av mai for å komme med sine innspill.

I en rapport publisert i begynnelsen av april, konkluderte FHI med at det kan være aktuelt å prioritere lærere og annet pedagogisk personell for vaksine i områder med stor smittespredning. Nå pågår det altså et arbeid om å revurdere den gjeldende strategien.

- I for eksempel Oslo er det allerede sånn at det er noen bydeler som ligger ganske langt fram i vaksinasjonen, så det er klart at der vil til en viss grad lærere bli vaksinert raskere gjennom skjevfordelingen av vaksiner. Så vurderer vi en ytterligere skjevfordeling utover det i den reviderte strategien som vi jobber med å ferdigstille, der det blant annet er en egen vurdering av om pedagogisk personell bør prioriteres ytterligere, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør i FHI til Dagbladet.

Flere har tatt til orde

Det er ikke bare fagforeningene som har bedt om at ansatte i barnehagene skal prioriteres. For en måneds tid siden sendte PBL (Private barnehagers landsforbund) et brev til Kunnskapsdepartementet, hvor de også ba om at barnehageansatte måtte flyttes fram i vaksinekøen.

Både byråd for oppvekst Inga Marte Thorkildsen og ordfører Marianne Borgen i Oslo har også uttalt at mennesker som jobber tett på barn i smitteutsatte områder bør vaksineres så raskt som mulig, og tidligere i vinter ba Mona Fagerås (SV) helseministeren forklare hvorfor ansatte i skoler og barnehager ikke prioriteres i vaksinekøen, med bakgrunn i at flere representanter fra lokale lærerorganisasjoner rundt omkring i landet har tatt til orde for en slik prioritering.

Powered by Labrador CMS