Ved stor smittespredning bør lærere og annet pedagogisk personell prioriteres i vaksinekøen, ifølge nye råd fra FHI.
Ved stor smittespredning bør lærere og annet pedagogisk personell prioriteres i vaksinekøen, ifølge nye råd fra FHI.

FHI åpner for å prioritere barnehageansatte i vaksinekøen

Ved stor smittespredning bør lærere og annet pedagogisk personell prioriteres i vaksinekøen, mener Folkehelseinstituttet (FHI).

Publisert Sist oppdatert

Denne gruppa vil kunne prioriteres spesielt etter at alle risikogruppene (alle ned til 45 år) og helsepersonell er vaksinert, heter det i et nytt faglig råd om vaksiner som ble publisert onsdag, står det i en nyhetsoppdatering fra NTB i blant annet VG.

FHI tar imidlertid forbehold om at dette skal bare skal gjelde ved stor smittespredning som gjør det vanskelig å ha skoler i normal drift.

– Dette vil kunne beskytte både lærere og annet pedagogisk personell, men også bidra til å opprettholde åpne skoler og barnehager og slik beskytte barns hverdag, heter det blant annet i notatet.

Dette står det videre om lærere og annet pedagogisk personell:

Lærere er av WHO anbefalt som en gruppe som kan prioriteres for å kunne holde skolene åpne. I Norge har vi i stor grad lykkes med å holde skolene åpne, men med betydelige restriksjoner og fravær i form av liberal karantenesetting og smitteverntiltak i henhold til “trafikklys-modellen”.

Lærere og ansatte i barnehager og skoler omgås en gruppe i samfunnet som ikke kan vaksineres enn så lenge. En ny studie fra Folkehelseinstituttet har vist at assistenter i skoler og barnehager, barnehagepedagoger og grunnskolelærere har en noe høyere forekomst av covid-19 enn gjennomsnittet av den yrkesaktive befolkningen mellom 20-70 år i områder med høy smitte64 .

Vaksinasjon av lærere og annet pedagogisk personell kan bidra til å holde skoler og barnehager åpne, og dermed beskytte barns hverdag. I Tyskland har lærere blitt prioritert, men den nasjonale immuniseringsrådgivningskomiteen STIKO har gått ut offentlig og talt mot dette og mener det ikke er kunnskapsbasert. I Storbritannia er det besluttet å holde seg til aldersgrupper, sannsynligvis fordi det vurderes som mer effektivt og enklere.

Referansegruppen for vaksinasjon i Norge mener at lærere og pedagoger bør vaksineres for å holde skoler og barnehager oppe og for å beskytte barna. Mange lærere og pedagoger vil allerede være vaksinert fordi de er 45 år eller eldre eller har en underliggende sykdom, og vil uansett få tilbudet hvis man bare velger å gå nedover i alder. Hvordan pandemien ser ut når dette eventuelt er aktuelt bør spille inn for en eventuell avgjørelse av dette. Ved beskjeden smitte og åpne skoler er dette mindre aktuelt. Å prioritere lærere og andre pedagogisk ansatte vil kunne gi krav om å vaksinere mange grupper som har ansvar for barn, og kan gjøre denne vaksineringen vanskelig avgrensbar. Eksempler på dette er ansatte i deler av barnevernstjenesten.

Powered by Labrador CMS