- Formålet med Helsedirektoratets vedtak er å unngå smittespredning, og at hovedvedtaket er at barnehager og skoler skal være stengt
- Formålet med Helsedirektoratets vedtak er å unngå smittespredning, og at hovedvedtaket er at barnehager og skoler skal være stengt

Oppdatert: Ansatte ved krisesentre har en samfunnskritisk funksjon

I går kveld ble ansatte ved krisesentrene inkludert i lista over personell med kritisk samfunnsfunksjon, og har dermed også rett til barnehageplass. 

Publisert

– Krisesentrene har en viktig funksjon for familier i krise. Kommunene har plikt til å sørge for et tilgjengelig krisesentertilbud til innbyggere som er utsatt for vold i nære relasjoner, jf. krisesenterloven § 1. Krisesentrene er også den eneste tjenesten som tilbyr et overnattingstilbud til denne gruppen, skriver regjeringen på sine hjemmesider.

Her finner du hele listen over hvilke yrkesgrupper som anses å ha en kritisk samfunnsfunksjon

Videre står det: 

Barne- og familiedepartementet vurderer at krisesentrene vil få en stor samfunnsmessig betydning slik koronapandemien nå utvikler seg. Dette gjelder spesielt når det gjelder å beskytte og veilede personer som er utsatte for vold i nære relasjoner. Det er derfor viktig å opprettholde et fungerende krisesentertilbud.

Dette innebærer at ansatte i kommunenes krisesentre inngår i gruppen som kan benytte barnehage- og skoleplass. Det betyr også at ansatte på krisesenter ikke skal omdisponeres til andre oppgaver i kommunen.

Vi minner likevel om at formålet med Helsedirektoratets vedtak er å unngå smittespredning, og at hovedvedtaket er at barnehager og skoler skal være stengt. Antall personell som defineres innenfor viktige samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage-/skoletilbud bør derfor begrenses så mye som mulig.

Powered by Labrador CMS