Status etter fire dager med åpne barnehager, er at 62 prosent av barna er tilbake. - Nå håper vi enda flere kommer, sier byråd Inga Marte Thorkildsen (SV).
Status etter fire dager med åpne barnehager, er at 62 prosent av barna er tilbake. - Nå håper vi enda flere kommer, sier byråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

I Oslo er 62 prosent av barna tilbake i barnehagen

I alt 62 prosent av barna i barnehagene i Oslo er tilbake denne uka. Variasjonen mellom bydelene er stor, viser en undersøkelse gjennomført av Oslo kommune. 

Publisert

– Jeg er skikkelig imponert det gode arbeidet som nå skjer ute i Oslo sine barnehager i forbindelse med gjenåpning. Jeg er veldig fornøyd med at allerede over 60 prosent av barna er tilbake i barnehagene, men vi forventer at mange flere begynner de to neste ukene, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen.

Etter fire dager med åpne barnehager i Oslo, er status at: 

  • 96 % av barnehagene oppgir at de nå har redusert åpningstid.
  • 8 prosent holder åpent i 8 timer, 31 prosent av barnehagene holder åpent i 7,5 timer, 14 % i 7 timer, 31 % i 6,5 timer, og 7 prosent i 6 timer. 
  • 98 % sier de har nok bemanning, enten med egne ansatte eller ved hjelp av vikarer
  • Tallene over er basert på svar fra 82 % av barnehagene, både private og kommunale barnehager.

Forskjeller mellom bydelene

Samtidig er det store forskjeller mellom bydelene når det kommer til hvor mange av barna som har kommet tilbake denne uka. Byråden sier hun håper enda flere ser at det er trygt og bra for barna at de kommer tilbake til en tilnærmet normal hverdag i barnehagen. 

– Myndighetene er tydelige på at det er trygt å åpne igjen, og kunnskap fra en rekke land viser at barn i liten grad blir syke, og mye tyder på at de heller ikke smitter like mye som voksne. Barnehagebarna skal dessuten være i små grupper, og omgås få andre mennesker, påpeker hun. 

Andel barn tilbake i barnehagene i Oslo per 23. april:

Bydel Stovner 23 %

Bydel Grorud 29 %

Bydel Alna 38 %

Bydel Søndre Nordstrand 46 %

Bydel Gamle Oslo 60 %

Bydel Østensjø 61 %

Bydel Frogner 62 %

Bydel Grünerløkka 63 %

Bydel Bjerke 64 %

Bydel St. Hanshaugen 69 %

Bydel Sagene 74 %

Bydel Nordre Aker 74 %

Bydel Nordstrand 76 %

Bydel Vestre Aker 76 %

Bydel Ullern 78 %

Totalsum 62 %

Mens det i bydelene Nordstrand, Vestre Aker og Ullern er mellom 76 og 78 prosent av barna som er tilbake, er det tilsvarende tallet for Stovner og Grorud henholdsvis 23 og 29 prosent. 

– Hva skyldes de store forskjellene? 

– Dette kan skyldes at informasjonen ikke har nådd like godt ut til alle. Alle foreldre har stort informasjonsbehov nå, og vi er alle opptatt av å få vite at det er trygt for barna våre å komme tilbake i barnehagen eller på skolen. Språkbarrierer kan være én faktor som gjør at enkelte ikke opplever at de vet nok til å vurdere om man opplever det som trygt, sier Thorkildsen. 

Hun skryter samtidig av jobben som legges ned i de 730 barnehagene i kommunen. 

– Barnehagene gjør nå en fantastisk innsats, både med å ta vare på de barna som kommer, men også med å holde kontakt med foreldre som er usikre, svare på spørsmål og fortelle om hvordan de kombinerer smittevern og god omsorg. Jeg håper og tror at vi vil se effekten av dette etter hvert. Det kan hende at det tar lengre tid for noen å føle seg trygge, og at de er avhengige av en dialog der de kan få luftet bekymringer og få svar på disse, før de sender barna i barnehagen. Det har jeg respekt for, samtidig som jeg må understreke hvor viktig det er for barns utvikling, læring og sosialisering å få komme tilbake i barnehage.

Gir ekstra midler til private barnehager

Staten har i egen forskrift pålagt barnehagene å ha tilbud til foresatte i samfunnskritiske yrker utover barnehagens reduserte åpningstid der det er et behov. Dette er økonomisk utfordrende både for kommunene og for noen private barnehager.

– Oslo kommune har nå besluttet at vi vil dekke merutgifter private barnehager har når de nå må gi tilbud til barn av foresatte i samfunnskritiske yrker utover barnehagens reduserte åpningstid. Det gis i første omgang støtte for én måned. Dette er kostnader vi mener staten må dekke, det gjelder både kommunale og private barnehager. Men vi kan ikke vente på regjeringen, og velger nå å sikre at alle foreldre i Oslo med samfunnskritisk ansvar får det tilbudet de har krav på og behov for, sier Thorkildsen.

– Hvor mye penger er det snakk om? 

– Det beløpet vet vi ikke ennå.

Powered by Labrador CMS